BÍRÓK

Az oldal frissítve: 2022.01.04.

1907 -1910

Szabó Endre
1907. július 1. –
1910. január 15.

1907. július 24. Az Újság

Szabó temetése. 1924. február 8. Budapesti Hírlap

 

1910 – 1913

Wernecke Frigyes
1910. január 15. –
1913. november 9.

 

Az Újság 1910. október 16.

1913 – 1914

Hackenberger László
1913. november 9. –
1914. július 22.

Rákosliget bírója tisztet 1913. november 9. és 1914. július 22. között töltötte be.

1914 – 1915

Major Mihály
1914. július 22. –
1915. június 27.


Major Mihály bíró aláírása


Markovics
József adóhivatali gyakornok a szentendrei m. kir. adóhivatalnál a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű adóhivatali tisztté a nyárádszeredai és Major Mihály rákosligeti lakos ideiglenes minőségű segélydíjas adóhivatali gyakornokká a szentendrei in. kir. adóhivatalhoz. (VI/21., 57.849. szám.)
Forrás: Pénzügyi Közlöny, 1912.07.01 / 18. szám 472. oldal

1915 – 1924

SträHle István
1915. június 27. –
1924. április 17.

1924 – 1927

Debreczeny István
1924. április 17. –
1927

Debreczeny István községi bíró, ny. Máv. elöljáró, állomásvezető, Rákoscsaba. Itt sz. 1867-ben. Négy középiskolát végzett, azu­tán 1889-ben a Máv. kötelékébe lépett. Több helyen működött, utoljára az igazga­tósághoz beosztva. 1920-ban vonult nyuga­lomba. A polgári iskolai iskolaszék elnöke, volt közs. közgyám, majd bíró Rákoslige­ten. 1927-ben visszakerült szülőfalujába, ahol egyhangúlag bíróvá választották. Ref. presbiter, volt gondnok. Az ő nevéhez fű­ződik a hősi emlékmű és az országzászló felállítása. Az önk. tűzoltó testületnek el­nöke, a RTK. , a Vasutas Kör, az EME elnöke, stb. Neje Szabó Judit, fia: István aktív százados. Az Ébredő Magyarok Egyesület tagja.
Forrás: Zsemley Oszkár (szerk.)
: Magyar városok és vármegyék monográfiája 24. Rákospalota és Rákosvidék (Budapest, 1938) 361. oldal

Az Ujság 1926. április 16.

Az EST 1925 október 11.-i száma

Az EST 1926. április 16. száma

A per folytatódik. Az EST 1926. június 16.

1926. június 16. Az Ujság

1939-?

Esztergomi  János

Esztergomi aláírása Hajdú Zoltánné sz.: Strement Margit illetőségi bizonyítványán 1939. 

1940 – 1943

Szabó István
1940 – 1943

Szabó István bíró aláírása

1877-ben született Csepregen. Érettségi után 1899-ben lépett a Magyar Királyi Posta szolgálatába. Mint tisztviselő a budapesti irányító postahivatalnál teljesített szolgálatot. Mint a hivatal főnökhelyettese ment nyugdíjba 1925-ben. 1930-ban választották Rákosliget bírájává. További tisztségei: polgári iskolaszék alelnöke, a Tűzoltó Testület elnöke, a cserkész szerv. biz. elnöke, az állami elemi iskola gondnoka, a helyi Vöröskereszt fiókegylet pénztárosa, a Hangya Szövetkezet igazgatója.

Katonai kitüntetései: Koronás Arany Érdemkereszt a vitézségi érem szalagján.

Forrás: Piarista Múzeum; Leltári szám/regisztrációs szám: 2016.103.1.P


https://mandadb.hu/tetel/650865/Ferenc_Jozsef_Koronas_Arany_Erdemkereszt

1943 – 1950

Huszár József
1943 – 1944
Munár József
1945
Balázs István
1945 – 1948
Széli Zsigmond
1948 – 1950
 

Törvénybírók:

Berényi József
1910-1913(?)
Nagy Lajos
1930
Benárd Géza
1948