A RÁKOSLIGETI ELÖLJÁRÓSÁG TAGJAI 1945 – 1949


Névmutató:
A B C CS D E F G GY H J K L M N O P S SZ T V W Z ZS
1.) Képviselő-testületi tagok névsora
2.) RÁKOSLIGETI NEMZETI BIZOTTSÁG TAGJAI
3.) RÁKOSLIGETI NÉPFRONTBIZOTTSÁG TAGJAI


Alpár Béla (Budapest, 1909), villanyszerelő, műszerész. 1945-től az MKP (MDP) tagja. 1945-ben a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja, a Nemzeti Segély vezetőségi tagja. – Kisiparos, a KIOSZ budapesti választmányi tagja. A XI. utca 7. szám alatt lakott.


Apagyi Andor (Budapest, 1893-1978), tanár. 1945-1949: a rákosligeti MKP (MDP) szervezetének tagja. 1918-tól a községi polgári iskola (majd általános iskola) igazgatója. 1945-1948-ban a szakszervezet képviselője a Rákosligeti NB-ben, 1945-ben a képviselő-testületben. Halála előtt nyugdíjas, a pedagógus-szakszervezet
XVII. kerületi klubházának vezetője.

Lap teteje

Balázs Imréné (Csikszentmihály, 1911), gyári munkás. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. 1945 után az MNDSZ rákosligeti szervezete ügyvezetője. 1949-ben a Rákosligeti NFB tagja. Nyugdíjas. – Felszabadulási Jubileumi Emlékérem.


Babocsa (Marosán) Endre, dr. (Erdőd, 1915), plébános, hitoktató lelkész. 1945 után Rákosligeten, Budapesten, Sashalmon, Újpesten plébános, majd budapesti provikárius, később váci irodaigazgató. 1945-ben a Rákosligeti NB tagja. 1945-1947-ben képviselő-testületi tag. Volt a Budapesti Békebizottság titkára, a Katolikus szó c. folyóirat szerkesztő bizottsági tagja. – Magyar Népköztársaság Zászlórendje, Munka Érdemrend.


Balázs Imréné (?), munkás. 1949-ben az MDP tagja; az MNDSZ képviselője a Rákosligeti NFB-ben.


Balázs István (Karácsond, 1888-1953), MÁV alkalmazott. 1945-1948-ban az SZDP tagja. 1909-1943-ban MÁV üzemi altiszt. 1945-1948-ban Rákosliget község bírája.


Balogh Kálmán (Nagygéres, 1906), jegyző. 1945-től a VAOSZ, majd a vasas szakszervezet tagja. 1947-1950-ben Rákosliget község főjegyzője, hivatalból a NB tagja. -Nyugdíjas.


Bányai (Bruder) János (Rákoscsaba, 19001968), MÁV alkalmazott. 1945-től az MKP tagja, a rákosligeti székház gondnoka. 1945 után MÁV nyomdai alkalmazott. 1945-ben a rákosligeti elöljáróság tagja.


Baran Sándor (?) 1945-1946-ban a rákosligeti elöljáróság tagja.


Basa János (Valkó, 1884-1946), földműves. 1945-től az FKP tagja. 1945 után postás. 1945-1946-ban a rákosligeti elöljáróság tagja.


Bánhegyi Jenő (Monor, 1908), tisztviselő. 1931-től az FKP tagja, 1945-től a nagyválasztmány tagja, a rákosligeti szervezet ügyvezetője, majd a Pest környéki, illetve a Pest megyei szervezet titkára. 1945 után a Kőbányai Polgári Serfőző, később a Talajjavító Vállalat dolgozója. 1948-ban a Rákosligeti NB, 1945-1946-ban a képviselő-testület tagja. – Nyugdíjas.


Belányi Istvánné (?). 1948-1949-ben az FKP képviselője a Rákosligeti NB-ben, 1947-1949-ben képviselő-testületi tag.


Belényi Istvánné (1946 decemberéig: Kováts Jánosné) (Budapest, 1893), tisztviselő. 1945-től az FKP tagja. 1945 után a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja. – Nyugdíjas.


Bencze Ferenc, dr. (Berzevice, 1899- ?), orvos. 1926-tól Rákosligeten községi orvos, 1944-től OTI körzeti kezelőorvos. 1945 után a rákosligeti képviselő-testület tagja.


Bényi Mihály (Valkó, 1913), jegyző. 1945-től Valkón segédjegyző, 1946-1947-ben Rákosligeten, 1947-1950-ben Valkón vezetőjegyző. -Nyugdíjas.


Berecz György (Budapest, 1904-1972), bádogos és szerelő. 1939-től a szakszervezet, 1945-től az FKP tagja. 1945 után a Globus Nyomda dolgozója; a rákosligeti képviselő-testület tagja.


Bíró Béla (Budapest, 1900-1959), postaműszerész. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. 1945 után az MKP rákosligeti szervezetének titkára, a postás szakszervezet helyi titkára, ÜB-titkár. 1945-1948-ban a Rákosligeti NB tagja, 1946-tól titkára, a képviselő-testület tagja.


Bóta Béláné (Kőhídgyarmat, 1885-1970), munkás. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja, 1945 után az MKP rákosligeti szervezete vezetőségi tagja. Az ellenforradalmi rendszeridején a Tanácsköztársaság alatti tevékenységéért másfél évi börtönbüntetésre ítélték. 1947-1949-ben a rákosligeti képviselő-testület tagja.


Brezina Gyula (Késmárk, 1890-1947), magántisztviselő. 1945-től az FKP tagja. 1945-1946-ban a rákosligeti elöljáróság tagja, községi pénztárnok.


Buday Lajos (Kapuvár, 1876-1954), tanár. 1945 után az FKP tagja, 1945-1946-ban e párt képviselője a Rákosligeti NB-ben.
tanár, tanítóképző-intézeti rajztanár. Polg. isk.-i tanulmányait Kapuváron és Kanizsán kezdte, majd a Székelyudvarhelyi Áll. Főreál-isk.-ban fejezte be. Tanári diplomát a Bp.-i Képzőművészeti Főiskolán kapott. Nevelői pályáját Turócszentmártonban kezdte, majd Gyergyószentmiklóson folytatta. Ezt követően a tapolcai Polg. Fiúisk.-ban kapott rajztanári állást. 1917-től a nyíregyházi, majd néhány év múlva a pápai tanítóképzőben nyert hasonló beosztást. 1923-ban tanítványai legjobb munkáiból kiállítást rendezett. Elmélyülten foglalkozott a rajzoktatás módszertani kérdéseivel. Erről két kultuszminiszteri elismerés tanúskodik. Elismerésre méltó közéleti tevékenysége is. Számos helyi és országos társaságnak (Jókai Kör, Rajztanárok Országos Egyesülete) volt tagja. Nyugdíjazása (1936) után is hosszabb ideig tanított, illetve helyettesített. Nyaranta egykori diákjaival intenzív kapcsolatot tartott fenn keszthelyi villájában. 1947-ben Rákosligeten élt.
IROD.: Tanítóképző ért. 1936. 3-5.
Forrás: Áll. Tanítóképző Intézet irattára 158/1936, 521/1940. sz.

Lap teteje


Czerják János (Szarvas, 1882-t), MÁV alkalmazott. 1945-től az MKP tagja. 1945 után ny. MÁV segédtiszt. 1945-ben a rákosligeti elöljáróság tagja.


Csala László (?), községi tisztviselő. 1945-ben az MKP tagja. 1945-ben községi aljegyző, majd főjegyző. 1945-ben a Rákosligeti NB tagja, kezdetben elnöke.


Cseh Árpád (Nyitra, 1881-1962), MÁV alkalmazott. 1945-től az FKP tagja. 1945 után MÁV főfelügyelő. 1946-1947-ben a rákosligeti elöljáróság tagja.


Csertőy Gyula (Gyoma, 1889-1964), polgári iskolai tanár. 1945-1948-ban az SZDP tagja. 1911-től a rákosligeti polgári iskola tanára. 1945 előtt az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület jegyzője. 1945-ben a Rákosligeti NB elnöke, az ideiglenes képviselő-testület tagja.


Csillag Ferenc, dr. (Törökszentmiklós, 1891-1963), jogász. 1945-től az FKP tagja. 1945 után az Intercontinentalé Szállítmányozási Rt, 1948-tól a Belsped tisztviselője. 1945-1946-ban a rákosligeti elöljáróság tagja.


Csép Lajos (Budapest, 1903), gépészmérnök. 1945-1948-ban az SZDP tagja. 1945 után a Pénzügyminisztérium, majd az Élelmiszeripari Minisztérium előadója. 1946-1948-ban a Rákosligeti NB tagja. – Nyugdíjas.

Lap teteje


Deák Vilmos (Dunapentele, 1907-1967), vámkezelő. A 30-as évektől 1948-ig az SZDP tagja. 1945-ben a Rákosligeti NB és az ideiglenes képviselő-testület tagja.


Dévai (Dimák) Géza (Orosháza, 1881-f), mérnök. 1945-től az FKP tagja. 1945 után nyugdíjas MÁV műszaki főtanácsos. 1948-ban a Rákosligeti NB tagja.


Dolák József (Oros, 1900-1973), cipészsegéd. 1936-tól részt vett a munkásmozgalomban, 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja, 1945 után az MKP rákosligeti szervezete vezetőségi tagja, pártmunkás, majd szövetkezet tag. – Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem.


Donáth Vilmos (Újpest, 1892-1964), gépészmérnök. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. A Tanácsköztársaság alatti tevékenységéért internálták. 1945 után a rákosligeti községi vízművek vezetője. 1945-1948-ban a Rákosligeti NB tagja, 1946-tól titkára. 1945-ben az ideiglenes képviselő-testület tagja.


Dosztán Józsefné (Nyitra, 1899-1974), géphímző. A 30-as évektől az SZDP (MDP, MSZMP) tagja. 1948-ban a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja.

Lap teteje


Egyed Ferenc, dr. (Pakod, 1910-t), könyvszakértő. 1945 után a rákosligeti képviselő-testület tagja.

Lap teteje


Erdélyi József (Seregélyes, 1879-t), rendőrtiszt. 1945-től az MKP tagja. 1945 után ny. rendőr-főfelügyelő. 1945-ben a rákosligeti ideiglenes képviselő-testület tagja.


Farkas Géza (Nagykanizsa, 1878-t), postatisztviselő. 1945-től az FKP tagja. 1945 után ny. postafőfelügyelő. 1948-1949-ben a rákosligeti elöljáróság tagja.

Farkas Gézáné (Budapest, 1886-1961), tisztviselő. 1945-től az FKP tagja. 1945 – 1949-ben a rákosligeti képviselő-testület tagja.


Farkas József (Mocsa, 1881-1960), MÁV alkalmazott. 1945-től az FKP tagja. 1906 – 1944-ben a MÁV keleti pályaudvari műhely lakatosa, majd főművezetője. 1945 – 1949-ben a rákosligeti elöljáróság tagja.


Fekete János (Udvard, 1880-1970), postatisztviselő. 1945-től az FKP tagja. 1945 után ny. postafelügyelő; a rákosligeti elöljáróság tagja.


Fekete József (Kötcse, 1908-1977), tanító. 1945-től az FKP tagja. 1945 után tanító, majd általános iskolai igazgató. 1949ben a Rákosligeti NFB jegyzője, a képviselő-testület tagja.


Fodor Antal (Kevermes, 1887-1975), lakatossegéd. 1930-tól az SZDP (MDP) tagja. 1945 után MÁV műszaki segédtiszt. 1945-ben a rákosligeti elöljáróság tagja.


Friedrich Antal (Budapest, 1887-t), tisztviselő. 1945-től az SZDP tagja. A felszabadulás után az Állatforgalmi Központ tisztviselője. 1945-ben a rákosligeti ideiglenes képviselő-testület tagja.


Furuglyás Béla (Budapest, 1882-1972), postatisztviselő. 1945-től az FKP tagja. 1945 után ny. posta-főfelügyelő. 1948-1949-ben a rákosligeti elöljáróság tagja.

Lap teteje


Galambos (Grosz) Marcell (Szatmárnémeti, 1898-1977), bőrkereskedő. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. 1945-1949-ben kiskereskedő, majd vállalati előadó. 1945 után az MKP rákosligeti szervezete vezetőségének a tagja. 1945-1949-ben a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja; 1949-ben az NFB tagja, 1950-ben fővárosi képviseleti bizottsági tag. – Felszabadulási Jubileumi Emlékérem.

Lap teteje


Gyarmati János (Dunabogdány, 1892-1957), péksegéd. 1908-tól vett részt a munkásmozgalomban, üzemi bizalmi. A Tanácsköztársaság idején a Pest megyei intézőbizottság és a dunabogdányi direktórium tagja. Tevékenyégéért egyévi börtönre ítélték és két évig rendőri felügyelet alatt állott. 1929-től önálló iparos volt. 1945 után az SZDP rákosligeti szervezetének az elnöke. 1945-1948-ban a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja.


Györfi Aladár, dr. (Golubovec, 1917), nyelvész. 1945-1948-ban az SZDP tagja. 1945 után vállalati tisztviselő. 1947-ben a Rákosligeti NB tagja. Külföldön él.

Lap teteje


Hazay Lajos, dr. (Budapest, 1904), orvos, egyetemi magántanár. 1945 után a rákosligeti terhesgondozó nőgyógyász főorvosa; a rákosligeti képviselő-testület tagja. -Nyugdíjas.


Hámori Imre (Budapest, 1898-1977), tisztviselő. 1945-1956-ban az MKP (MDP) tagja. 1945 után nyugdíjas OTI-tisztviselő. 1945-1949-ben a Rákosligeti NB és képviselőtestület tagja.


Heim Alajos (Temesvár, 1884-1972), tisztviselő. 1945s után a Magyar Hajózási Betegbiztosító Intézet irodafőnöke; a rákosligeti képviselő-testület tagja.


Hellmann József (Budapest, 1910), ezüstműves. A 30-as évek elejétől vesz részt a munkásmozgalomban. 1942-1944-ben a nemesfémipari dolgozók szakszervezetének az elnöke. 1945 után az MKP rákosligeti szervezete vezetőségének a tagja. 1945-ben a Rákosligeti NB és az ideiglenes képviselő-testület tagja. – Nyugdíjas.


Hercz Tibor (Rákosliget, 1914-1967), tisztviselő. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja, az MKP rákosligeti szervezete vezetőségének a tagja, illetve titkára. A háború alatt hosszabb ideig munkaszolgálatos, Borból a jugoszláv partizánokhoz került, majd hazatérve a szovjet hadsereg oldalán részt vett a Budapest ostromában. 1945 után a rákosligeti rendőrkapitányság vezetője, majd a budapesti rendőrkapitányságon dolgozott. 1945-1946-ban a Rákosligeti NB, 1945-1949-ben a képviselőtestület tagja. Halála előtt munkásőr. – Munka Érdemérem, Köztársasági Érdemérem, 48-as Díszérem stb.


Hillebrand Móric (Pozsony, 1875-1960), r.k. lelkész. 1945-től a PDP tagja. 1925től a rákosligeti egyházközség lelkésze, 1945 után esperes plébános. 1945-1946-ban a rákosligeti képviselő-testület tagja.


Hollósi Lászlóné (Rákoskeresztúr, 1906), tisztviselő. 1945-től az FKP tagja. 1945-1948-ban a Rákosligeti NB, 1947-1949-ben a képviselő-testület tagja.


Horváth István (Zsombolya, 1902-1973), tanító. 1945-től az FKP tagja. 1922-től némi megszakítással – Rákosligeten tanító. 1947-1949-ben a rákosligeti képviselő-testület tagja.


Hufnágel András (Budafok, 1879-1953), géplakatos- és műszerészsegéd. 1945-től az SZDP tagja. 1945-ben a rákosligeti elöljáróság tagja.

Lap teteje


Jeszenszky Anna (Neszlény, 1892-1969), tanár. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. 1914-től volt a rákosligeti polgári iskola tanára. 1945-ben a Rákosligeti NB tagja.


Jávor Lajos (Budapest, 1896), pénzügyi tisztviselő. 1919-1927-ben az SZDP, 1945-től az MKP tagja. 1945-ben a rákosligeti rendőrség vezetője, majd a Pénzügyminisztérium főtanácsosa. 1945 elején a Rákosligeti NB tagja.

Lap teteje


Kalmár Tibor (Budapest, 1899), kereskedősegéd, műszerész. 1945-től az MKP, később az NPP tagja, e párt rákosligeti szervezetének elnöke, 1947-1949-ben a Rákosligeti NB és képviselőtestület tagja. – Nyugdíjas.


Kántás Ferenc (Rákospalota, 1918-1975), ref. lelkész. 1945-től a
PDP tagja, a rákosligeti egyházközség lelkésze; a rákosligeti képviselő-testület tagja.


Kassai József (Budapest, 1887-1962), mozdonyvezető. 1945-től az SZDP tagja. 1945-ben a rákosligeti ideiglenes képviselő-testület tagja.


Kelecsényi Ágoston (Tápiósáp, 1914), zongorista. 1945-től az FKP tagja. 1945 után konzervkészítő kisiparos. 1946-ban a Rákosligeti NB, 1945-1947-ben a képviselő-testület tagja. – Nyugdíjas.


Keller Kálmán (Soroksár, 1917), MÁV-alkalmazott. 1945-től az FKP tagja. 1945 után a Nyugati pályaudvar főpénztárosa, 1948-tól a Budapesti Igazgatóság főfelügyelője. 1948-1949-ben a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja. – Nyugdíjas.


Keresztúry István (Rákoskeresztúr, 18941971), tanító. 1945-től az FKP tagja, egy ideig e párt rákosligeti szervezetének az elnöke. 1919-től Rákosligeten tanított, 1945 után az általános iskola igazgatója. 1945-1946-ban a Rákosligeti NB tagja, 1949-ben a szakszervezetek képviselője az NFB-ben.


Késmárszky Gyula (Eperjes, 1884-1967), tanító. 1914-1943-ban Rákoskeresztúron elemi iskolai tanító, 1945 után ny. címzetes igazgató. 1945-ben a rákosligeti elöljáróság tagja.


Kluszka Ferenc (Budapest, 1887-1962), vasesztergályos. A 10-es évektől vett részt a munkásmozgalomban. 1919-ben a szovjet hadseregben vöröskatona. 1922-1930-ban a Ganz Vagonban bizalmi, 1935-ig a vállalati pénztárak választmányi tagja. A 30-as évektől a KMP tagja. 1945 után a Ganz Vagonban vasesztergályos, majd művezető. 1945-ben a Rákosligeti NB és az ideiglenes képviselő-testület tagja. Halála előtt nyugdíjas tanműhelyi oktató.


Kósa Pál, dr. (Békéscsaba, 1908), ev. lelkész, Rákosligeten lelkész; a községi képviselő-testület tagja. -Nyugdíjas.


Kovacsik Dezső (Miskolc, 1905), sütőmester. 1945-1948-ban az SZDP tagja, e párt rákosligeti szervezetének a vezetőségi tagja. 1945-1948-ban a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja.


Kovács Károly (Budapest, 1905-1974), vasesztergályos. 1945-től az FKP tagja. 1945 után a MÁVAG esztergályosa; a rákosligeti képviselő-testület tagja.


Kovács Sándorné (?) 1945 után a rákosligeti képviselő-testület tagja.


Kováts Jánosné (?). 1945-től az FKP tagja. 1945-1946-ban a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja.


Körmöczi László, dr. (Budapest, 1906), gimnáziumi tanár. 1939-től vesz részt a munkásmozgalomban, 1945-től az MKP (MDP) tagja. A1945 után a Belvárosi Színház és a Magyar Rádió rendezője, 1949-ben az Állami Bábszínház, 1950-ben a Szegedi Állami Színház főrendezője. 1945 elején a Rákosligeti NB tagja. – A Pedagógiai Intézet nyugdíjas docense. – Szocialista Munkáért Érdemérem.


Kulcsár Dezső (Győr, 1914), motorszerelő, géplakatos. 1929-től vesz részt a munkásmozgalomban, 1938-tól az SZDP (MDP, MSZMP) tagja. 1945 után géplakatos csoportvezető. 1945-ben a Rákosligeti NB tagja. – Nyugdíjas.


Kutny István (Budapest, 1916), kozmetikussegéd. 1945-től az SZDP (MDP) tagja, e párt rákosligeti szervezetének a titkára; az aszódi járás rendőrkapitánya, 1947-től a Fővárosi Csatornázási Művek tisztviselője. 1945-ben a Rákosligeti NB és az ideiglenes képviselő-testület tagja. Külföldön él.

Lap teteje


Lóránt Béla (Nyíregyháza, 1885-1953), MÁV alkalmazott. 1945-től az FKP tagja, közellátási tisztviselő. 1946-1947-ben a Rákosligeti NB tagja.

Lap teteje


Madarász György (Budapest, 1900), kovács. 1917-től vesz részt a munkásmozgalomban, az SZDP (MDP) tagja. 1945 után a MÁVAG műhelycsoport-vezetője. 1945 elején a Rákosligeti NB tagja. – Nyugdíjas.


Major János (Rákosliget, 1911-1976), szabósegéd. 1927-1948-ban az SZDP tagja, 1946 –
1948-ban a rákosligeti szervezet titkára. 1946-1947-ben a Rákosligeti NB tagja.


Matos Béla (Rákoskeresztúr, 1906-1961), kirakatrendező. 1945-től az FKP tagja. 1945 után az Országos Magyar Tejértékesítő Központ, majd a Tejipari Vállalat kirakatrendezője. 1945-1947ben a rákosligeti képviselő-testület tagja.


Mészáros Lajos (?), lakatossegéd. 1949-ben a Rákosligeti NFB titkára, 1948-1949-ben a képviselőtestület tagja.


Mészáros Lajosné (Szeged, 1910). 1945 után a rákosligeti képviselő-testület tagja.


Miklós József (Bérbaltavár, 1878-1952), postaalkalmazott. 1945-től az FKP tagja. 1945 után ny. postai szakasztiszt. 1938-1949-ben a rákosligeti elöljáróság tagja.


Miskolczi Károly (Hajdúböszörmény, 1885-1978), cipész. A század elején, majd 1945-1948-ban az SZDP tagja. A 20-as években a rákosligeti ipartestület elnöke. 1945-ben a Rákosligeti NB elnöke, az ideiglenes képviselő-testület tagja.


Molnár Sándor (Bajmok, 1910), fodrász. 1945-től az FKP tagja. 1945 után kisiparos. 1945-1946-ban a rákosligeti elöljáróság tagja.


Munár József (Rohonc, 1866-t), nyugdíjas alezredes, 1943-1945-ben Rákosligeten községi bíró. 1945 elején a Rákosligeti NB tagja.


Murai István (Perlak, 1889-1955), tanító. 1945-től az FKP tagja. 1922-től Rákosligeten népiskolai tanító, 1945 után általános iskolai igazgató; a rákosligeti elöljáróság tagja.

Lap teteje


Nagy Gábor (Tiszakürt, 1896-1966), postai alkalmazott. 1945-1948-ban az SZDP (MDP) tagja. 1945 után postaaltiszt. 1945-ben és 1948-1949-ben a rákosligeti képviselő-testület tagja.

Nagy Kálmán, dr. (ma: Kállai Kálmán, dr.) (Rákosliget, 1914), tisztviselő, ügyvéd. 1945től az FKP tagja. 1945 után MÁVsegédtitkár. 1947-ben a Rákosligeti NB, 1945-1947-ben a képviselőtestület tagja. – Nyugdíjas ügyvéd.


Nemes Károly (Vác, 1883-1954), tanár. 1945-től az SZDP (MDP) tagja, az SZDP rákosligeti szervezete elnöke. 1945 után a Szent László Gimnázium nyugdíjas tanára. 1945-1946-ban a Rákosligeti NB tagja, 1945 végétől elnöke, 1945-1949-ben a képviselő-testület tagja.

Lap teteje


Oláh János (?) 1945-ben a rákosligeti ideiglenes képviselő-testület tagja.


Oláh Kálmán (Debrecen, 1883-1957), kárpitossegéd. 1904-től vett részt a munkásmozgalomban, 1918-1920-ban az SZDP, 1945-től az MKP (MDP) tagja, az MKP rákosligeti szervezete titkára. 1919-ben a MÁV Északi Főműhely dolgozója; 1920-1941-ben Franciaországban emigrációban élt; 1945 után mint a MÁV dolgozóját rehabilitálták és nyugdíjazták. 1945-1949-ben a Rákosligeti NB tagja, 1948-tól elnöke; a képviselő-testület tagja; 1950-ben a főváros képviseleti bizottsága tagja.


Orbán Jakab (Resicabánya, 1888-t), faszobrász, lakatossegéd. 1907-től vett részt a munkásmozgalomban, 1945-től az SZDP tagja. 1945 után MÁV nyugdíjas. 1945-ben a rákosligeti elöljáróság tagja.


Orf István (Kaposvár, 1895-1968), kereskedelmi alkalmazott. 1919-től vett részt a munkásmozgalomban, 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja, az MKP rákosligeti szervezete vezetőségi tagja. 1919-ben vöröskatona, bebörtönözték, majd rendőri felügyelet alá helyezték. A felszabadulás után a rákosligeti rendőrség vezetője, majd az egyenruházati vállalat műszaki igazgatója. 1945-ben a Rákosligeti NB titkára. Halála előtt a Ruhaipari Anyagellátó Vállalat nyugdíjas igazgatója, a Budapesti Úttörő Szövetség elnökségi tagja. – Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem stb.

Lap teteje


Pataki Lajos (Csépa, 1879-1968), cipészsegéd. 1930-tól az SZDP tagja. 1945 után kisiparos. 1945-ben a rákosligeti ideiglenes képviselő-testület tagja.


Párák Ferenc (?). 1945 elején a Rákosligeti NB tagja.


Pápai Vince (Budapest, 1883—t), vas- és festékkereskedő. 1911-1948-ban az SZDP tagja, 1945 után a rákosligeti szervezet elnöke. 1945 előtt az SZDP rákosligeti szervezete vezetőségi tagja; több alkalommal letartóztatták. 1945-1947-ben a Rákosligeti NB tagja, 1945 elején elnöke.


Pellérdi József (Rákoskeresztúr, 1908), építésztechnikus. 1945-től az MKP (MDP) tagja. 1945 után kőműves kisiparos. 1945 elején a Rákosligeti NB tagja.
– Nyugdíjas vállalati művezető.


Petroczi János (Fadd, 1893-1945), altiszt. 1945-től az FKP tagja. 1945 után ny. bankaltiszt. 1945-ben a rákosligeti elöljáróság tagja.


Petik Ferenc (Salgótarján, 1898-1973), vasöntő. 1918-tól vett részt a munkásmozgalomban, 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. 1948-1949-ben a Rákosligeti NB és képviselőtestület tagja.


Piedl Kornél (Budapest, 1898-1969), fodrász. 1945-től az MKP tagja. 1945-től kisiparos. 1945 elején a Rákosligeti NB és az ideiglenes képviselőtestület tagja. Halála előtt nyugdíjas honvédségi polgári alkalmazott.


Polner László (Mezőterem, 1885-1965), géplakatossegéd. 1945-től az SZDP (MDP) tagja. 1945 után vízvezeték-szerelő kisiparos. 1945-ben a rákosligeti ideiglenes képviselő-testület tagja.


Puskás Imre (Rákoskeresztúr, 1909-1976), bádogos, szobafestősegéd. 1945-től az MKP (MDP) tagja. 145-től szobafestő kisiparos. 1945-ben a Rákosligeti NB, 1945-1946-ban a képviselő-testület tagja.

Lap teteje


Sattinger Viktor (Esztergom, 1879-1956), tanár. Ny. fővárosi polgári iskolai igazgató. 1945-ben a szakszervezet képviselője a rákosligeti ideiglenes képviselő-testületben.


Schaffarik Brunner Vladimir,dr. (Brünn, 1879-1954), hivatásos katonatiszt, közgazdász. 1945 előtt a Nemzeti Néppárt, 1945-től az FKP tagja. Ny. ezredes, a Kozmochemia Rt. igazgatója. 1945-1948-ban a rákosligeti elöljáróság tagja, községi törvénybíró.


Schauschek Ervinné (Rákosliget, 1900), tisztviselő. 1945-től az FKP tagja. 1945 után Rákosligeten községi fogyasztási adóellenőr; az MNDSZ helyi szervezete titkára. 1946-ban a Rákosligeti NB, 1945-1949-ben a képviselő-testület tagja. – Nyugdíjas.


Simonovánszky Ödön (Nyitra, 1886-1950), katonatiszt. 1945-től az FKP tagja. 1919-ben a 3. gyalogezred zászlóaljparancsnoka. 1945 után nyugdíjas őrnagy. 1945-ben a Rákosligeti NB, 1946-tól a községi elöljáróság tagja. 1947-től pénztárosa.


Solti Márton (Harta, 1875-1960), rendőr. 1945-től az MKP tagja. 1945
után ny. rendőrségi főellenőr; a rákosligeti elöljáróság tagja.


Somogyi József (Kaposvár, 1889-1951), mozdonyvezető. 1945-től az SZDP tagja. 1909-1940-ben állott a MÁV szolgálatában, a felszabadulás után ny. főmozdonyvezető. 1945-ben a rákosligeti elöljáróság tagja.


Soós Eisner Ödön, dr. (Kapuvár, 1896-1973), hadbíró. 1945 után az MKP tagja; hadbíró alezredes. 1948-ban a Rákosligeti NB tagja.


Sümegi (Simek) Imre (Budapest, 1893-1953),; lakatossegéd. 1919-től vett részt a munkásmozgalomban, a 30-as évektől az SZDP (MDP) tagja. 1945 után a MÁVAG lakatosa. 1948-ban a Rákosligeti NB tagja.

Lap teteje


Szabó Gyula (Zsámbék, 1890-1965), tisztviselő. 1945-1948-ban az SZDP tagja. 1945 után posta-takarékpénztári tisztviselő. 1945-ben a rákosligeti elöljáróság tagja.


Szabó Illés (Lőrinci, 1875-1963), MÁV alkalmazott. 1945 után ny. MÁV üzemi segédtiszt. 1933-1945-ben a rákosligeti elöljáróság tagja, 1945-ben törvény bíró.


Szapáry István (Nagyszalonta, 1894), tisztviselő. 1945-től az SZDP (MDP) tagja. 1945 után OTI-tisztviselő. 1947-1948-ban a Rákosligeti NB tagja. – Nyugdíjas.


Számadó Lajos (Rákoskeresztúr, 1905), asztalossegéd. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. A felszabadulás után a MÁV Északi Főműhely asztalosa. 1949-ben a Rákosligeti NFB elnöke. – Nyugdíjas tanácsi előadó. – Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem.


Szebeledi István (Rákoskeresztúr, 1914), vulkanizáló. 1945-től az FKP tagja. 1945 után kisiparos; a rákosligeti képviselő-testület tagja. -Nyugdíjas.


Szentkúti Zoltán, dr. (Rákosliget, 19201978), jogász. 1945-től az MKP tagja. 1945 után OTI tisztviselő. 1945-1946-ban a rákosligeti képviselő-testület tagja. 1972-től külföldön élt.


Széli Zsigmond (Rácegres, 1875-1954), MÁV tisztviselő. 1945-től az FKP tagja, nyugdíjas MÁV-felügyelő. 1945 elején a Rákosligeti NB, 1945-1949-ben a községi elöljáróság tagja, 1945-től pénztárnok, 1948-tól községi bíró.


Szigethi Jenő (Abrudbánya, 1880-1962), MÁV alkalmazott. 1945-től az FKP tagja. 1945 után ny. állomásfőnök; a rákosligeti képviselő-testület tagja.


Szöllősi Gyula, dr. (Kóka, 1921), jogász. 1945-től az FKP tagja. 1945 után fővárosi tiszti ügyészségi fogalmazó, majd ügyész; a rákosligeti képviselő-testület tagja. – A Fővárosi Ingatlanrendezési Iroda helyettes hivatalvezetője.


Szűcs Sándor
(Cece, 1899), lakatossegéd. 1945-től vesz részt a munkásmozgalomban, 1946-tól az SZDP (MDP) tagja. 1945 után művezető, majd osztályvezető. 1947-1949-ben a Rákosligeti NB tagja, 1948tól titkára. – Nyugdíjas.

Lap teteje


Tarkányi János
(Hernádvécse, 1879-1962), MÁV tisztviselő. 1945-től az FKP tagja. 1945 után ny. állomásfőnök. 1946-1949-ben a rákosligeti elöljáróság tagja.


Tellér János (Hatvan, 1904), MÁV alkalmazott. 1945-től az SZDP tagja. A felszabadulás után a MÁV tisztviselője. 1945-ben a rákosligeti ideiglenes képviselő-testület tagja. – Ny. MÁV felügyelő.


Tornai László (Rákoskeresztúr, 1902), bádogos és vízvezetékszerelő segéd. 1945-től az MKP (MDP) tagja, az MKP rákosligeti szervezetének elnöke. 1945 után vállalati dolgozó. 1948-ban a Rákosligeti NB tagja. – Nyugdíjas.


Tóth Ferenc (Szigetmonostor, 1904-1963), tisztviselő. 1945-től az FKP tagja. 1945 után a közellátásügyi minisztérium számvevőségi tanácsosa; a rákosligeti képviselő-testület tagja.


Tóth Imre (Budapest, 1926), katonatiszt, tisztviselő. 1947-től az SZDP (MDP) tagja. 1949-ben a SZÍT képviselője a Rákosligeti NFB-ben. – Vállalati csoportvezető.

Lap teteje


Vandorfi József (Esztergom, 1909), tapétázó. 1938-tól az SZDP (MDP) tagja, az SZDP rákosligeti szervezetének titkára. 1925-től részt vett a TTE munkájában. 1945 után kisiparos, majd az Állami Áruházak dolgozója. 1945-1947-ben a Rákosligeti NB, 1945-1949-ben a képviselő-testület tagja. – Nyugdíjas.


Virág Ádám (Kislőd, 1887-f), MÁV-alkalmazott. 1945-től az FKP tagja. 1945 után a Rákosi állomás elöljárója. 1947-1949ben a Rákosligeti NB tagja, 1948-tól alelnöke, 1947-1949-ben a községi elöljáróság tagja.

Lap teteje


Wrasich Mihály (Budapest, 1904-1979), tisztviselő. 1945-től az FKP tagja. 1945 után a Pénzintézeti Központ tisztviselője. 1947-1949-ben a rákosligeti képviselő-testület tagja.

Lap teteje


Zappert Károly (Vác, 1891-1972), kőművessegéd. 1945-től az MKP (MDP) tagja. 1945 után kisiparos; a rákosligeti képviselő-testület illetve elöljáróság tagja.

Lap teteje


Zsíros Sándor (Monor, 1874-f), postai alkalmazott. 1945-től az SZDP tagja. 1945 után ny. postaaltiszt. 1945ben a rákosligeti elöljáróság tagja. Az 50-es évektől külföldön élt.

Lap teteje


A BUDAPESTHEZ CSATOLT VÁROSOK ÉS KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TAGJAI 1945-1949Alpár Béla
Apagyi Andor
Babocsa (Marosán)
Endre, dr.
Balázs István
Balogh Kálmán
Bánhegyi Jenő
Bányai (Bruder)
János
Baran Sándor
Basa János
Benárd Géza
Bencze Ferenc, dr.
Bényi Mihály
Berecz György
Bíró Béla
Bóta Béláné
Brezina Gyula
Brodmann Béla
Czerják János
Csala László
Cseh Árpád
Csendom János
Csertőy Gyula
Csillag Ferenc, dr.
Deák Vilmos
Dégi Jenő
Dolák József
Donáth Vilmos
Dosztán Józsefné
Egyed Ferenc, dr.
Erdélyi József
Farkas Géza
Farkas Gézáné
Farkas József
Fekete János
Fekete József
Fodor AntalFriedrich Antal
Furuglyás Béla
Galambos (Grosz) Marcell
Gyarmati János
Hámori Imre
Hazai Lajos, dr.
Heim Alajos
Hellmann József
Hercz Tibor
Hillebrand Móric
Hollósi Lászlóné
Horváth István
Hufnágel András
Kalmár Tibor
Kántás Ferenc
Kassai József
Kelecsényi Ágoston
Keller Kálmán Keresztúry István Késmárszky Gyula Keszey Lajos
Kluszka Ferenc
Kósa Pál, dr.
Kovács Károly
Kovács Sándorné Kovacsik Dezső
Kováts Artúr
Kutny István
Matos Béla
Mészáros Lajos
Mészáros Lajosné
Miklós József
Miskolczi Károly
Molnár Sándor
Munár József
Murai István


Nagy Gábor
Nagy Kálmán, dr.
Nemes Károly
Oláh János
Oláh Kálmán
Orbán Jakab
Orbán Margit
Pataki Lajos
Petik Ferenc
Petróczi János
Piedl Kornál
Polner László
Puskás Imre
Sattinger Viktor
Schaffarik Brunner
Vladimir, dr.
Schausek Ervinné
Simonovánszky Ödön
Solti Márton
Somogyi József
Szabó Gyula
Szabó Illés
Szebelédi István
Széli Zsigmond
Szentkúti Zoltán, dr.
Szép István
Szigethi Jenő
Szöllősi Gyula, dr.
Sztrapács Károly
Tárkányi János
Tellér János
Tóth Ferenc
Vándorfi József
Végvári Dénes
Virág Ádám
Wrasich Mihály
Zappert Károly
Zsíros Sándor


Lap teteje


RÁKOSLIGETI NEMZETI BIZOTTSÁG TAGJAI


Alpár Béla
Apagyi Andor
Babocsa Endre, dr.
Bánhegyi Jenő
Belányi Istvánné
Benárd Géza
Biró Béla
Buday Lajos
Csala László
Csép Lajos
Csertőy Gyula
Deák Vilmos
Dégi Jenő
Dévai (Dimák) Géza
Donath Vilmos
Dosztán Józsefné
Galambos (Grosz) Marcell
Gyarmati János
Győrfi Aladár, dr.
Hámori Imre
Hellmann József


Hercz Tibor
Hollósi Lászlóné
Jávor Lajos
Jeszenszky Anna
Kalmár Tibor
Kelecsényi Ágoston
Keller Kálmán Keresztúry István Kluszka Ferenc
Kovacsik Dezső
Kováts Jánosné
Körmöczi László, dr. Körösi Ferenc
Kulcsár Dezső
Kutny István
Lóránt Béla
Madarász György
Major János
Mészáros Sándor Miskolczi Károly
Munár József


Nagy Kálmán, dr.
Nemes Károly
Oláh Kálmán
Orf István
Pápai Vince
Párák Ferenc
Pellérdi József
Petik Ferenc
Piedl Kornél
Puskás Imre
Schausek Ervinné Simonovánszky Ödön Soós Eisner Ödön, dr. Sümegi (Simek) Imre Szapáry István
Széli Zsigmond
Szűcs Sándor
Tornai László
Vándorfi József
Végvári (Walch) Dénes Virág Ádám


Lap teteje

RÁKOSLIGETI NÉPFRONTBIZOTTSÁG TAGJAI


Balázs Imréné
Fekete József
Galambos (Grosz) Marcell


Keresztury István Mészáros Lajos
Számadó Lajos


Tóth Imre


Lap teteje

Rövidítések:


ÁEK = Állami Ellenőrzési Központ
ÁFOSZ = Általános Fogyasztási Szövetkezet
ÁMG = Állami Mezőgazdasági Gépüzem
BHÉV = Budapesti Helyiérdekű Vasút
biz. = bizottság
BNB = Budapesti Nemzeti Bizottság
BSE= Budapesti Sportegyesület
BSZKRT = Budapest Székesfőváros Közlekedési Részvénytársasága
DÉFOSZ = Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége
DISZ = Dolgozó Ifjúság Szövetsége
ÉDOSZ = Élelmezési Dolgozók Országos Szövetsége
EMAG = Első Magyar Gazdasági Gépgyár
ÉMOSZ = Élelmezési Munkások Országos Szövetsége
EPOSZ = Egységes Parasztifjúsági Szervezetek Országos Szövetsége
ESMTK = Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör
ESZE = Egyesült Szakszervezeti Ellenzék
FÉKOSZ = Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége
FISZ = Független Ifjúsági Szövetség
FKP = Független Kisgazda Párt
FKT = Fővárosi Közmunkák Tanácsa
FMDP = Független Magyar Demokrata Párt
FŐBUSZ = Fővárosi Autóbuszüzem
FVV = Fővárosi Villamos Vasút
Gestapo =Geheime Staatspolizei(titkos államrendőrség)
GF = Gazdasági Főtanács
HPS = Hazai Pamutszövő
Joint= Joint Distributio Committee (Általános Szétosztó Bizottság; magyarországi szerve: Országos Zsidó Segítő Bizottság)

KÁOSZ = Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetsége
KB = Központi Bizottság
KEB = Központi Ellenőrző Bizottság
ker. = kerület(i)
Kft = Korlátolt felelősségű társaság
KIMSZ = Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége
KIOSZ = Kisiparosok Országos Szervezete
KISOSZ = Kiskereskedők Országos Szervezete
KISZ = Kommunista Ifjúsági Szövetség
KMP = Kommunisták Magyarországi Pártja
KNEB = Központi Nép Ellenőrzési Bizottság
KOKSZ = Magyar Kereskedők Országos Központi Szövetsége
KPVDSZ = Kereskedelmi, Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgzók Szakszervezete
KSH = Központi Statisztikai Hivatal
KSZ = Kisipari Szövetkezet
KTSZ = Kisipari Termelő Szövetkezet
KV = Központi Vezetőség
MABI = Magánalkalmazottak Biztosító Intézete
MAFIRT = Magyar Filmiroda Részvénytársaság
MATEOSZ = Magyar Teherautófuvarozók Országos Szövetsége
mb. = megbízott
MDP = Magyar Dolgozók Pártja
MEDOSZ = Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete
MEFESZ = Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége
MÉP = Magyar Élet Pártja
MFP = Magyar Függetlenségi Párt
MINSZ = Magyar Ifjúság Népi Szövetsége
MKP = Magyar Kommunista Párt
MMTSZSZ = Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete
MNDSZ = Magyar Nők Demokratikus Szövetsége
MNOT = Magyar Nők Országos Tanácsa
MOSZ = Magánalkalmazottak Országos Szövetsége
MOSZK = Magyar Országos Szövetkezeti Központ
MRP = Magyar Radikális Párt
MSZBT = Magyar—Szovjet Baráti Társaság
MSZMP = Magyarországi Szocialista Munkáspárt (1925 —1928)
MSZMP = Magyar Szocialista Munkáspárt
MSZMT = Magyar—Szovjet Művelődési Társaság
MSZP = Magyar Szabadság Párt
MTA = Magyar Tudományos Akadémia
MTE = Munkás Testedző Egyesület

MTESZ = Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
MTH = Munkaerő Tartalékok Hivatala
MUOSZ = Magyar Újságírók Országos Szövetsége
NB = Nemzeti Bizottság
NEB = Népi Ellenőrzési Bizottság
NFB = Népfrontbizottság
NIK= Nehézipari Központ
NIKIKART =NIK Iparvállalatok Képviselete Állami Rt
NISZ = Népi Ifjúsági Szövetség
NOT= Népbíróságok Országos Tanácsa
NPP = Nemzeti Parasztpárt
NS = Nemzeti Segély
NV = Nemzeti Vállalat
OIB = Országos Ifjúsági Bizottság
OKH = Országos Kisipari Hitelintézet
OMB = Országos Munkabérmegállapító Bizottság
OMFB = Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
ONB = Országos Nemzeti Bizottság
OSZH = Országos Szövetkezeti Hitelintézet
OTB A = Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap
OTI = Országos Társadalombiztosítási Intézet
PB = Pártbizottság
PDP= Polgári Demokrata Párt
ref. = rendőri felügyelet
RG = Rendező Gárda
Rt = Részvénytársaság
SZDP = Szociáldemokrata Párt
SZIM = Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom
SZÍT = Szakszervezeti Ifjúmunkás- és Tanoncmozgalom
SZOT = Szakszervezetek Országos Tanácsa
SZUBME = Szovjetunió Barátai Magyarországi Egyesülete
TEKOSZ = Textilkereskedők Országos Szabadszervezete
th. = törvényhatóság(i)
th.biz. = törvényhatósági bizottság(a)
TIOSZ = Tanonc és Ifjúmunkás Otthonok Országos Szövetsége
TTE = Természetbarátok Turista Egyesülete
UFOSZ = Újgazdák és Földhözjutottak Országos Szövetsége
ÜB= Üzemi Bizottság
üo. = ügyosztály
VAFOSZ = Vállalati Alkalmazottak Fogyasztási Szövetkezete
VAOSZ = Városi, Vármegyei és Községi Alkalmazottak Országos Szövetsége

VB = Végrehajtó Bizottság
VHAOSZ = Villamos és HÉV Alkalmazottak Országos Szövetsége
VKF = Vezérkari Főnökség
VKM = Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium
VS = Vörös Segély