TIHANYI FERENC operaénekes

1857-ben született Dunakeszin. Iskoláinak elvégzése után művészi pályára lépett és Besztercebányán debütált a Bocaccioban 1881-ben. Főbb működési helyei: Miskolc, Kassa, Székesfehérvár, Győr, Szabadka. 1894-ben szerződött az Operaházhoz, ahonnan 32 évi művészi múlt után 1925-ben nyugalomba vonult. Több társadalmi, művészi és kultúregyesületnek tagja.
Neje: Kudernács Matild meghalt.
Gyermekei: Ilona volt operaénekesnő, szólista (özv. Virágh Jenőné) és Vilma európahírű operaénekesnő, aki 25 éve tagja az Operának.

Forrás: A magyar közalkalmazottak almanachja 1938