AZ UJSÁG*

1904

Nyaralótelepi hírdetések
1904. május 1.

1905

Amikor még hír volt az, hogy ki hová utazott. Az Erzsébet jirályné hotelbe megérkező rákosligetiek.
1905. október 18.

1906

Sporthír
1906. augusztus 17.
Kovács István magániskolájának hirdetése.
1906. augusztus 15.
Névváltoztatás
1906. augusztus 31.

1907

1910

Március 15.-i ünnepség. Rákoskeresztúri honvéd síroknál megemlékezés és koszorúzás.
1910. március 17.
Wernecke Frigyest bíróvá választják.
1910. október 16.

1914

A polgári iskolák számára rendezett céllövészeti versenyről beszámoló
1914. június 10.

* Gajári Ödön felelős szerkesztő irányítása alatt, Tisza István gróf konzervatív liberális irányának orgánumaként indult 1903-ban Az Ujság. Vezető publicistái Kozma Andor, Ágai Béla, Kenedi Géza és Kóbor Tamás voltak. Kritikát és tárcát egyebek mellett Keszler József és Elek Artúr írt benne. Mindenféle radikalizmus ellenében lépett el, a nemzeti forradalmias hangtól rettegő liberális polgárság támogatóként vette körül. Indulásának évében 15.000 példányban jelent meg, 1913-ban pedig már 65.000-re növelte példányszámát, a legnépszerűbb politikai napilapok egyike volt. Híres munkatársai voltak az 1903-1909 közötti években Mikszáth Kálmán és Móricz Zsigmond is.1925. május 31-én Az Újság első oldalán jelent meg Beniczky Ödön belügyminiszter vallomása a Népszava felelős szerkesztőjét, Somogyi Bélát meggyilkoló különítményesek gaztettéről. Beniczky vallomása egyebek között azt is nyilvánvalóvá tette, hogy Horthy volt a felbujtó. A bíróság a leleplezést közlő szerkesztőt, Kóbor Tamást, pénzbüntetésre, Beniczkyt – kormányzósértésért – kétévi fegyházra ítélte, Az Ujságot pedig betiltották. Kóbor nevét le kellett venni a lapról. Hosszas alkudozások után, a megszűnt Az Ujság utódjaként, 1925. július 12-én jelent meg az Ujság első száma. Szerkesztői Ágai Béla és Keszler József voltak. „Közel negyedszázados fennállása után, mintegy hat héttel ezelőtt megszűnt létezni Az Újság, hogy a mai napon helyet adjon az Ujság-nak. Fájdalmas kegyelettel idézzük Gajári Ödön emlékét, akinek neve, mint alapitóé, erre a lapra már nem kerülhet. Nem búcsúzunk multunktól, mert ez megmarad. Tisza István nemzeti és liberális politikája támasztotta életre Az Újság-ot. Tisza István nemzeti és liberális politikáját akarja életre támasztani az Újság.Multunkra elégedetten tekinthetünk vissza. A béke idején a felforgatással álltunk szemben, a háborúban lobogó lelkesedéssel szítottuk a harc tüzét. A forradalom idején az uj alakulásnak a magyar nemzeti és polgári voltát reklamáltuk a radikálisoktól. A bolsevizmus alatt mi voltunk az egyetlenek, akik nyíltan megtagadtuk az engedelmességet és a román megszállás alatt számunkra külön szigorított cenzúrát létesítettek. Az ellenforradalmi időszakban meg nem szűntünk: a jog, törvény és igazság mellett a meggyőzés és engesztelés rendelkezésünkre álló eszközeivel küzdeni és soha meg nem lapulva a liberalizmus mellett vallottunk hitet.” – adta meg az újrainduló orgánum ars poeticáját a szerkesztőség az Ujság első számában.A lap 1944 márciusában jelent meg utóljára.

https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/Ujsag/