SAJTÓ, KÖNYVKIADÁS Rákosligeten

Az oldal legutolsó frissítése: 2023.02.23.

1. Rákosligeten kiadott periodikák:

1.0. Munkás otthon

Rákosliget első közlönye.
Az első rákosligeti lap, a Munkás Otthon, 1900-ban indult, tehát alig néhány hónappal később, mint ahogy az első telepesek zaikba beköltöztek. Az első évfolyamot nem ismerjük, egyetlen példány sem került elő. A rendelkezésünkre álló II. évfolyam első száma 1901. január 6-án jelent meg. Felelős szerkesztő és kiadó: Horváth Gyula. A szerkesztőség és kiadóhivatal azonban még nem Rákosligeten, hanem Budapesten, a VI. kerületi Új utca 37. szám alatt volt. A lapot ugyanitt, Wellesz és Krammer könyvnyomdája állította elő. A szerkesztő kilétéről semmit sem sikerült megtudnunk.
Forrás: Bartók Albert: Rákosligeti újságírás. In.: Budapest 1983. 3. szám

1.1. Rákosvidéki Hírlap

Rákosliget. Szerk. Békássy Lajos, Vészeli József. Nyom. Boros R. I. évf. Megj. vasárnap. Évi ára 8 K, száma 20 f.
1911—1916. II—\ II. évf. A Rákosmenti községek társadalmi és közgazdasági érdekeit képviselő hetilap. Indult: 1910. jún. 19. Fel. szerk. és Kiadó: Békessy Lajos, 1914. ápr. 19-től szerk. Koháry Ödön, szept. 6-tól Füzessy Imre, ápr. 19-től egyúttal Kiadó is.
Nyomda: Boros-nyomda,
1915. ápr. 25-től Neuwald Illés Utódai. Bp. 2r.

1.2. Baromfitenyésztés, házinyúltenyésztés

Bp., 1903–1904, Rákosliget 1904–1905, Nagyvárad 1906–1908, Kolozsvár 1909–1911, Eperjes 1912

Hirdetés a Borászati Lapokban

1908. február 15. Az Ujság.

1.3. Turistaság és Alpinizmus

Kiadóhivatala Rákosliget XIX. utca 22. (Forrás: Erdély Honismereti Folyóirat 1915.) A kiadó ezen a címen 1915 november és 1917 novembere között működött.

A Budapesti Egyetemi Turista Egyesület kiadásában, Vigyázó János szerkesztésében 1910-ben jelent meg először az időszak legfontosabb turisztikai egyesületeinek közös lapja, a Turistaság és alpinizmus . A BETE mellett a Budapesti (Budai) Torna Egylet Turista Osztálya, a Dunántúli Turista Egyesület, a Magyarországi Kárpát Egyesület, a Magyar Sí Klub, a Mecsek Egyesület és a Sportkedvelők Köre Turista Osztályának (később még további egyletek csatlakoztak ehhez a névsorhoz) hivatalos lapjaként 25 évfolyamot megélt folyóirat a kor legszínvonalasabb havonta megjelenő turisztikai kiadványa volt. Az új, friss szellemet képviselő újság hamar népszerű lett, több egyesület is hivatalos lapjának választotta, és szerzői között rendre megjelentek a turista és a hegymászó irodalom elismert jelesei. Az első három évben a BETE volt a lap kiadója, de mivel az egyetem, amelynek a rendelkezésükre bocsájtott helyiségében működtek, nem nézte jó szemmel ebbéli tevékenységüket, megalakították az azonos nevű kiadót. A társszerkesztők időnként változtak, de a főszerkesztő mindvégig Vigyázó János, a vállalkozás fő részvényese maradt. A konkurencia tevékenységének köszönhetően 25 megjelent évfolyam után a kiadó 1934-ben megszüntette a lapot. Élvezetes túraleírásai, páratlan fényképei, kiváló illusztrációi tágabb hazánk és bolygónk természeti környezetének még eredeti, romlatlan állapotának lenyomatát őrzik egy olyan időszakból, amikor a turizmus még nem vált a nagy tömegek mindennapi tevékenységévé. (Arcanum)

1.4. Rokkantak Lapja

Rákosliget. Baross-nyomda (elírás lehet? helyesen Boros – nyomda?). I. világháborús, úgynevezett hadtápterületen nyomtatott tábori újság. Forrás: Lukács József: Katonai Hírlapok az 1914 – 1918 . évi világháborúban. 1943.

1.5. Evangélikus Őrálló

Nyíregyháza. 1911—1919. A II—XV. évf. Egyházi és társadalmi hetilap. A négy hazai evang. egyházkerület hivatalos közlönye, 1915-tól Egyházi és iskolai hetilap alcímmel.
Indult: 1904. dec. 15. Megjelenik hetenkint.
Felelős szerkesztő:. Geduly Henrik.
1911. áprilistól Noszkó István,Scholtz Ödön
Nyomda: Borbély Sámuel.
1911. aug.-tól Boros nyomda. Rákosliget. 4r

1.6. Országos Vásári Lap. Landes Marktblatt

Bp. 1911—1914., 1918. III—VI. és XI. évf. A Magyarországi Vásári Iparcikk-Árusítók Ipartársulata hiv. közlönye. Indult: 1909. május 12. Megjelenik hetenkint. Felelős szerk.: Weiner Lajos, 1918. júl. 1-től Englander Ferenc. Kiadó: Englander Ferenc.
Nyomda:
Uránia-nyomda, 1912. szept. 27-től.
Fogadó-nyomda 1914. márc. 2-től.
Boros-nyomda., Rákosliget. 2r.

1.7. Rákosliget

Ezen a néven több alkalommal indítottak lapot Rákosligeten.

1.) 1905. április 1-én új lapot alapítottak. A Rákosliget töredékesen előkerült négy példánya sajtótörténeti ritkaság Kutas Artúr festőművész-tanár ajándékozta nagylelkűen a Rákosmenti Helytörténeti Gyűjteménynek.Az újság élettartama nem állapítható meg. A lapot felelős szerkesztőként Tordai Vilmos jegyezte. Személyéről közelebbit nem tudunk. A szerkesztőség és kiadóhivatal Rákosligeten volt a XV. utca 8. szám alatt; a nyomtatást Várnai F. könyvnyomdája (Budapest, Régi posta u. 3.) vé-gezte.
Forrás: Bartók Albert: Rákosligeti újságírás. In.: Budapest 1983. 3. szám

2.) Rákosliget. 1914. I. évf. 1—27. sz. Ind. 1914. jan. 1. (1914 január és július hónapokban jelent meg. Forrás: Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 6. 1686-1950 Kultúra (Budapest, 1969) ). Megjelenik hetenkint. Felelős szerk. és [Kiadó.] Kürschner Jakab, 1914. január 29-től Révay Gyula.
Nyomda: Boros-nyomda. 4r.
Kürschner Jakabot 1923-ban perbe fogták kommunista üzelmek vádjával.

RÁKOSLIGET
(Vegyes tartalmú hetilap. ) Rákosliget.
Szerk. Kürschner Jakab, Révay Gyula. 1914. l.évf. 1-27. sz. jan. 1 -júl. 16.
Kettő 10. sz..: márc. 5., márc. 12., 12. sz. nem készült.
Kettő 27.sz.: júl.2., júl. 16.
(Alföldy Rózsa (Alpesi Rózsa), Réthy László, Szentesy Gyula, Sz.Szigethy Vilmos írásaival.) Forrás:Lakatos Éva Magyar irodalmi folyóiratok. Pápa–Regényvilág (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, A. sorozat 20-22. Budapest, 1983)

Az első szám 1914. január 1-én látott napvilágot és a 28. szám 1914. július 16-án már el is köszönt az olvasótól. Az újság minden hét csütörtökén hagyta el a nyomdát. Kürschner Jakab szerkesztette, főmunkatársa vay Gyula volt. Kürschner Jakab az Általános Munkásbetegsegélyező- és Rokkantpénztár tisztviselőjeként, majd aligazgatójaként tevékenyen segítette a Munkás-Otthon Házépítő Szövetkezet munkáját. 1895 tavaszán ő vezette azt a küldöttséget, mely fölkereste az ipari és kereskedelmi minisztert, hogy tőle a szövetkezet támogatását kérje. Mint Huszlicska Károly Rákosliget története című tanulmányából ismeretes, a segítség nem maradt el. A Rákosliget szerkesztősége és kiadóhivatala a XIII. utca 14. szám alatt volt, Révay Gyula házában-Érdekességként megjegyzendő: ez az első lap, melyet Rákosligeten nyomtattak, a Boros Nyomdában.
Forrás: Bartók Albert: Rákosligeti újságírás. In.: Budapest 1983. 3. szám

1.8. A Szovjet

Rákoscsaba. 1919. II. évf. 15—19. sz. jún. 1—30-ig.
Indult: (1918.) Megj. hetenként. Szerk. és kiadó. Woiticzky Gyula.
Nyomda: Boros-nyomda. Rákosliget. 2r

1.9. Rákosliget 1905 ???
1.10. Rákos Vidéke Társadalmi, közigazgatási és közgazdasági hetilap [különböző nyomda] 1901 – 1938.
1.11. RÁKOSVIDÉKI FÜGGETLEN Hírlap.

Rsz., Fővárosi ny. 1909-1911.
Kemény p. 249.

1.12. RÁKOSKERESZTÚR és VIDÉKE.

Bp., Krammer-Erhardt ny. 1903-1904. Társadalmi és közgazdasági közlöny. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

A Rákoskeresztúr és Vidéke 1903. szeptember 1-én indult. Első száma ugyancsak hiányzik az Országos Széchényi Könyvtár Hírlaptárából. Két évfolyamot ért meg. Az első évben négy, a sodik évben miután 1904 januárjától havonként kétszer je-lentkezett huszonnégy szám jelent meg. A lap szerkesztősége és kiadóhivatala Rákosligeten volt a VI. utca 20., illetve a XI. utca 2. szám alatt. (Érdekes, hogy az újság 1903. október 1-i számában a helység neve már Rákosliget. A belügyminisztérium azonban csak 1907-től — Rákosliget önálló községgé válásától — engedélyezte a név használatát.) Felelős szerkesztő: Kiss Károly, kiadó: Sissmann Demeter. A felelős szerkesztő, egyben a Munkás-Otthon Házépítő Szövetkezet egyik alapítója: Kiss Károly. A lapot a Pátria irodalmi és nyomdai részvénytársaság állította elő.
Forrás: Bartók Albert: Rákosligeti újságírás. In.: Budapest 1983. 3. szám

1.13. RÁKOSPALOTAI HÍRLAP


Rákosliget, Rákoscsaba, Pécel és Rákoskeresztúr községek társadalmi, közgazdasági és kulturális érdekeit képviselő hetilap. Rákosliget.
Szerk. Békássy Lajos, Füzessy Imre.

RÁKOSPALOTAI HÍRLAP
Rákosliget, Rákoscsaba, Pécel és Rákoskeresztúr községek társadalmi, közgazdasági és kulturális érdekeit képviselő hetilap. Rákosliget.
Szerk. Békássy Lajos, Füzessy Imre.
1910. l.évf. 1-28. sz. jún. 19-dec. 25.
(Abonyi Árpád, Biró Lajos, Lampérth Géza, Péterfy Tamás írásaival. )
1911. 2. évf. 1-51. sz. jan. 1-dec. 24.
(Alpári Lajos, Ballá Miklós, Csite Károly, Farkas Pál, Fehér Jenő, Gaal Mózes, Kosztolányi Dezső, Lőrinczy György, Nagy Endre, Pakots József, Radó István, Szomaházy István, Tóth Béla írásaival. )
1912. 3. évf. 1-52. sz. jan. 7-dec. 29.
(Aranyi Lipót, Bálint Lajos, Beksics Gusztávné (Bogdanovics György), Darvas Simon, Erdősi Dezső, Fehér Jenő, Hajdú Miklós, Kálmán Jenő, Péterfy Tamás, Sas Ede, Szederkényi Anna, Szomaházy István, Türr A. Viktor írásaival.)
1913. 4. évf. 1-52. sz. jan. 5-dec. 25.
(Fényes Samu, Péterfy Tamás, Révay Gyula, Sas Ede, Vissnyovszky Rezső írásaival. )
1914. 5. évf. 1-50. sz. jan. 1-dec. 20. H. 12, 23. sz.
(Bartha Béla, Péterfy Tamás, Vidor Marcell, Zádor Géza írásaival. )
1915. 6. évf. 1-20. sz. jan. 1-nov. 20. (Bartha Béla, Péterfy Tamás írásaival. )
1916. 7.évf. 1-2.sz. kelt.n. (Balogh Gyula írásaival. )
Forrás: Lakatos Éva Magyar irodalmi folyóiratok. Pápa–Regényvilág (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, A. sorozat 20-22. Budapest, 1983)

1.14. A Rákosvidéki Hírlap (1910— 1916)
címe már elárulja, az újság nemcsak Rákosliget, hanem a környék (Rákoscsaba, Pécel, koskeresztúr) társadalmi, közgazdasági és kulturális érdekeit is képviselte. A lapot, felelős szerkesztőként, Békássy Lajos indította, a társszerkesztő Veszeli zsef, 1911-től pedig Vidt Elek volt. A Rákosvidéki Hírlap vasárnaponként jelent meg. Békássy I.ajósról a lapot 1914-ig szerkesztette tudjuk, hogy az 1909-ben megnyílt községi polgári fiú-és leányiskola igazgatójaként is működött. A lapot megszűnéséig Koháry Ödön és Füzessy Imre vitte tovább. (Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákosliget, VIII. utca 4. Az első szám 1910. június 19-én jelent meg.)
Forrás: Bartók Albert: Rákosligeti újságírás. In.: Budapest 1983. 3. szám

2. Rákosligeten kiadott könyvek:

2.1 Elek Ilona. Móricz Zsigmond stílusa és nyelve. Rákosliget: Boros Nyomda 1911.
2.2. Gál Józsa: KÁRMÁN JÓZSEF STÍLUSÁRÓL. Rákosliget 1911, Boros ny. 46 p.
2.3. Veress József: A karsztjelenségek és Magyarország karsztvidékei. Bölcsészdoktori értekezés. Rákosliget, [1918], Boros Nyomda.

2.4. Bodolay Géza: A Budapesti Ágostai Evangélikus Főgimnázium Arany János Körének betűrendes Könyvtárjegyzéke. Rákosliget, Boros nyomda. 1913.
2.5. Zsilinszky Mihály. Az országos egyházi alapok és alapítványok kérdéséhez. Evang. Őrálló 2—4. sz. (Külön is megjelent. Rákosliget, Boros-ny. 1914. 8-r. 28 1.) 60 f.