Budapesti Közéleti Névmutató 1945 – 1950 Rákosliget

Magyarázat az 1990 után született olvasóknak.

"felszabadulás után" - A Szovjetunió megszállta Magyarországot - 1945 - és egészen 1990-ig itt is maradt "ideiglenes" jelleggel.

Pártok és szervezetek neveinek rövidítése:

MDP - Magyar Dolgozók Pártja
MKP - Magyar Kommunista Párt
MSZMP - Magyar Szocialista Munkáspárt
A fenti három név gyakorlatilag a kommunista párt névváltozatai, MKP=MDP=MSZMP
MNDSZ - Magyar Nők Demokratikus Szövetsége
FKP - Független Kisgazda Párt
KIOSZ - Kisiparosok Országos Szövetsége
SZDP - Szociáldemokrata Párt
OTI - Országos Társadalombiztosítási Igazgatóság később SZTK
NPP - Nemzeti Parasztpárt
SZIT - A szakszervezeti ifjúmunkás- és tanoncmozgalom

A

Alpár Béla (Budapest, 1909), villanyszerelő, műszerész. 1945-től az MKP (MDP) tagja. 1945-ben a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja, a Nemzeti Segély vezetőségi tagja. Kisiparos, a KIOSZ budapesti választmányi tagja.


Apagyi
Andor (Budapest, 1893-1978), tanár. 1945-1949: a rákosligeti MKP (MDP) szervezetének tagja. 1918-tól a községi polgári iskola (majd általános iskola) igazgatója. 1945-1948-ban a szakszervezet képviselője a Rákosligeti NB-ben, 1945-ben a képviselő-testületben. Halála előtt nyugdíjas, a pedagógus-szakszervezet XVII. kerületi klubházának vezetője.

B


Babocsa
(Marosán) Endre, dr. (Erdőd, 1915), plébános, hitoktató lelkész. A felszabadulás után Rákosligeten, Budapesten, Sashalmon, Újpesten plébános, majd budapesti provikárius, később váci irodaigazgató. 1945-ben a Rákosligeti NB tagja. 1945-1947-ben képviselő testületi tag. Volt a Budapesti Békebizottság titkára, a Katolikus szó c. folyóirat szerkesztő bizottsági tagja. Magyar Népköztársaság Zászlórendje, Munka Érdemrend.


Balázs
Imréné (?), munkás. 1949-ben az MDP tagja; az MNDSZ képviselője a Rákosligeti NFB-ben.


Bánhegyi
Jenő (Monor, 1908), tisztviselő. 1931-től az FKP tagja, 1945-től a nagy választmány tagja, a rákosligeti szervezet ügyvezetője, majd a Pest környéki, illetve a Pest megyei szervezet titkára. A felszabadulás után a Kőbányai Polgári Serfőző, később a Talajjavító Vállalat dolgozója. 1948-ban a Rákosligeti NB, 1945-1946-ban a képviselő-testület tagja. Nyugdíjas.


Belányi
Istvánné (?). 1948-1949-ben az FKP képviselője a Rákosligeti NB-ben, 1947-1949-ben képviselő-testületi tag.


Biró
Béla (Budapest, 1900-1959), postaműszerész. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. A felszabadulás után az MKP rákosligeti szervezetének titkára, a postás szakszervezet helyi titkára, ÜB-titkár. 1945-1948-ban a Rákosligeti NB tagja, 1946-tól titkára, a képviselő-testület tagja.


Buday
Lajos (Kapuvár, 1876-1954), tanár. A felszabadulás után az FKP tagja, 1945-1946-ban e párt képviselője a Rákosligeti NB-ben.

C-CS


Csala
László (?), községi tisztviselő. 1945-ben az MKP tagja. 1945-ben községi aljegyző, majd főjegyző. 1945-ben a Rákosligeti NB tagja, kezdetben elnöke.


Csép
Lajos (Budapest, 1903), gépészmérnök. 1945-1948-ban az SZDP tagja. A felszabadulás után a Pénzügyminisztérium, majd az Élelmiszeripari Minisztérium előadója. 1946-1948-ban a Rákosligeti NB tagja. Nyugdíjas.


Csertőy
Gyula (Gyoma, 1889-1964), polgári iskolai tanár. 1945-1948-ban az SZDP tagja. 1911-től a rákosligeti polgári iskola tanára. A felszabadulás előtt az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület jegyzője. 1945-ben a Rákosligeti NB elnöke, az ideiglenes képviselő-testület tagja.

D


Deák
Vilmos (Dunapentele, 1907-1967), vámkezelő. A 30-as évektől 1948-ig az SZDP tagja. 1945-ben a Rákosligeti NB és az ideiglenes képviselő-testület tagja.


Dévai
(Dimák) Géza (Orosháza, 1881-f), mérnök. 1945-től az FKP tagja. A felszabadulás után nyugdíjas MÁV műszaki főtanácsos. 1948-ban a Rákosligeti NB tagja.


Donath
Vilmos (Újpest, 1892-1964), gépészmérnök. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. A Tanácsköztársaság alatti tevékenységéért az ellenforradalmi rendszer idején internálták. A felszabadulás után a rákosligeti községi vízművek vezetője. 1945-1948ban a Rákosligeti NB tagja, 1946-tól titkára. 1945-ben az ideiglenes képviselő-testület tagja.


Dosztán
Józsefné (Nyitra, 1899-1974), géphímző. A 30-as évektől az SZDP (MDP, MSZMP) tagja. 1948-ban a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja.

F


Fekete
József (Kötcse, 1908-1977), tanító. 1945-től az FKP tagja. A felszabadulás után tanító, majd általános iskolai igazgató. 1949-ben a Rákosligeti NFB jegyzője, a képviselő-testület tagja.

G – GY


Galambos
(Grosz) Marcell (Szatmárnémeti, 1898-1977), bőrkereskedő. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. 1945-1949-ben kiskereskedő, majd vállalati előadó. A felszabadulás után az MKP rákosligeti szervezete vezetőségének a tagja. 1945-1949-ben a kosligeti NB és képviselő-testület tagja; 1949-ben az NFB tagja, 1950-ben fővárosi képviseleti bizottsági tag. Felszabadulási Jubileumi Emlékérem.


Gyarmati
János (Dunabogdány, 1892-1957), péksegéd. 1908-tól vett részt a munkásmozgalomban, üzemi bizalmi. A Tanácsköztársaság idején a Pest megyei intézőbizottság és a dunabogdányi direktórium tagja. Az ellenforradalmi rendszer idején egyévi börtönre ítélték és két évig rendőri felügyelet alatt állott. 1929-től önálló iparos volt. A felszabadulás után az SZDP rákosligeti szervezetének az elnöke. 1945-1948-ban a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja.


Györfi
Aladár, dr. (Golubovec, 1917), nyelvész. 1945-1948-ban az SZDP tagja. A felszabadulás után vállalati tisztviselő. 1947ben a Rákosligeti NB tagja. Külföldön él.

H


Hámori
Imre (Budapest, 1898-1977), tisztviselő. 1945-1956-ban az MKP (MDP) tagja. A felszabadulás után nyugdíjas OTI-tisztviselő. 1945-1949-ben a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja.


Hellmann
József (Budapest, 1910), ezüstműves. A 30-as évek elejétől vesz részt a munkásmozgalomban. 1942-1944-ben a nemesfémipari dolgozók szakszervezetének az elnöke. A felszabadulás után az MKP rákosligeti szervezete vezetőségének a tagja. 1945ben a Rákosligeti NB és az ideiglenes képviselő-testület tagja. Nyugdíjas.


Hollósi
Lászlóné (Rákoskeresztúr, 1906), tisztviselő. 1945-től az FKP tagja. 19451948-ban a Rákosligeti NB, 1947-1949-ben a képviselő-testület tagja.

J


Jávor
Lajos (Budapest, 1896), pénzügyi tisztviselő. 1919-1927-ben az SZDP, 1945-től az MKP tagja. 1945-ben a rákosligeti rendőrség vezetője, majd a Pénzügyminisztérium főtanácsosa. 1945 elején a Rákosligeti NB tagja.


Jeszenszky
Anna (Neszlény, 1892-1969), tanár. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. 1914-től volt a rákosligeti polgári iskola tanára. 1945-ben a Rákosligeti NB tagja.

K


Kalmár
Tibor (Budapest, 1899), kereskedősegéd, műszerész. 1945-től az MKP, később az NPP tagja, e párt rákosligeti szervezetének elnöke, 1947-1949-ben a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja. Nyugdíjas.


Kelecsényi
Ágoston (Tápiósáp, 1914), zongorista. 1945-től az FKP tagja. A felszabadulás után konzervkészítő kisiparos. 1946-ban a Rákosligeti NB, 1945-1947-ben a képviselő-testület tagja. Nyugdíjas.


Keller
Kálmán (Soroksár, 1917), MÁV-alkalmazott. 1945-től az FKP tagja. A felszabadulás után a Nyugati pályaudvar főpénztárosa, 1948-tól a Budapesti Igazgatóság felügyelője. 1948-1949-ben a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja. Nyugdíjas.

Keresztúry István (Rákoskeresztúr, 1894-1971), tanító. 1945-től az FKP tagja, egy ideig e párt rákosligeti szervezetének az elnöke. 1919-től Rákosligeten tanított, a felszabadulás után az általános iskola igazgatója. 1945-1946-ban a Rákosligeti NB tagja, 1949-ben a szakszervezetek képviselője az NFB-ben.


Kluszka
Ferenc (Budapest, 1887-1962), vasesztergályos. A 10-es évektől vett részt a munkásmozgalomban. 1919-ben a szovjet hadseregben vöröskatona. 1922-1930-ban a Ganz Vagonban bizalmi, 1935-ig a vállalati pénztárak választmányi tagja. A 30-as évektől a KMP tagja. A felszabadulás után a Ganz Vagonban vasesztergályos, majd vezető. 1945-ben a Rákosligeti NB és az ideiglenes képviselő-testület tagja. Halála előtt nyugdíjas tanműhelyi oktató.


Kovacsik
Dezső (Miskolc, 1905), sütőmester. 1945-1948-ban az SZDP tagja, e párt rákosligeti szervezetének a vezetőségi tagja. 1945-1948-ban a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja.


Kováts
Jánosné (?). 1945-től az FKP tagja. 1945-1946-ban a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja.


Kulcsár
Dezső (Győr, 1914), motorszerelő, géplakatos. 1929-től vesz részt a munkásmozgalomban, 1938-tól az SZDP (MDP, MSZMP) tagja. A felszabadulás után géplakatos csoportvezető. 1945-ben a Rákosligeti NB tagja. Nyugdíjas.


Kutny
István (Budapest, 1916), kozmetikussegéd. 1945-től az SZDP (MDP) tagja, a felszabadulás után e párt rákosligeti szervezetének a titkára; az aszódi járás rendőrkapitánya, 1947-től a Fővárosi Csatornázási vek tisztviselője. 1945-ben a Rákosligeti NB és az ideiglenes képviselő-testület tagja. Külföldön él.

L


Lóránt
Béla (Nyíregyháza, 1885-1953), MÁV alkalmazott. 1945-től az FKP tagja. A felszabadulás után közellátási tisztviselő. 1946-1947-ben a Rákosligeti NB tagja.

M


Madarász
György (Budapest, 1900), kovács. 1917-től vesz részt a munkásmozgalomban, az SZDP (MDP) tagja. A felszabadulás után a MÁVAG műhelycsoport-vezetője. 1945 elején a Rákosligeti NB tagja. Nyugdíjas.


Major
János (Rákosliget, 1911-1976), szabósegéd. 1927-1948-ban az SZDP tagja, 1946-1948-ban a rákosligeti szervezet titkára. 1946-1947-ben a Rákosligeti NB tagja.


Mészáros
Lajos (?), lakatossegéd. 1949-ben a Rákosligeti NFB titkára, 1948-1949-ben a képviselő-testület tagja.


Miskolczi
Károly (Hajdúböszörmény, 1885 -1978), cipész. A század elején, majd 1945-1948-ban az SZDP tagja. A 20-as években a rákosligeti ipartestület elnöke. 1945-ben a Rákosligeti NB elnöke, az ideiglenes képviselő-testület tagja.


Munár
József (Rohonc, 1866-t), nyugdíjas alezredes, 1943-1945-ben Rákosligeten községi bíró. 1945 elején a Rákosligeti NB tagja.

N


Nagy
Kálmán, dr. (ma: Kállai Kálmán, dr.) (Rákosliget, 1914), tisztviselő, ügyvéd. 1945től az FKP tagja. A felszabadulás után MÁV segédtitkár. 1947-ben a Rákosligeti NB, 1945-1947-ben a képviselő-testület tagja. Nyugdíjas ügyvéd.


Nemes
Károly (Vác, 1883-1954), tanár. 1945től az SZDP (MDP) tagja, a felszabadulás után az SZDP rákosligeti szervezete elnöke. A felszabadulás után a Szent László Gimnázium nyugdíjas tanára. 1945-1946-ban a kosligeti NB tagja, 1945 végétől elnöke, 1945-1949-ben a képviselő-testület tagja.

Nagy Emma (Rákosligeten élt költőnő)
Pedagógus költők a legújabb magyar anthológiában. Mai magyar Múzsa. 1930. Vajthó László szerkesztésében közreadja a Könyvbarátok Szövetsége. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda.
Ebben a könyvben természetesen a tanítók és tanárok galériája is meglepően gazdag. Móra Ferenc, Móra István, Móra László, Sajó Sándor, Jakab Ödön, Boross Sándor, Havas István, Bodor Aladár, Nagy Emma, Madai Gyula, Némethy Géza, Oláh Gábor, Palágyi Lajos, Petri Mór. Reichard Piroska, Sik Sándor, hogy csak a legfontosabb neveket említsük.A másik Nagy Emma, Erdélynek büszkesége, aki amellett, hogy eredeti őstehetség, arról is híres volt, hogy a románok-megszállta területen öt évig nem vállalt állást s hihetetlen nyomorban élt, míg végre átjött hozzánk, hogy Rákosligeten élje remete -életét. Neki is van két kötete, melyek a magyar pusztulás éveiben nagy szolgálatot teljesítettek. Egész Erdély felsírt, midőn Nagy Emma átjött hozzánk, hogy magányra és névtelenségre ítélje magát, mindaddig, amíg a tiszta irodalom felé több megértést mutatnak az emberek. Ilyen makacs, megalkuvást nem ismerő s így kellő méltánylást nem találó fiatal magyar költő még egy sereg van ebben a kötetben s megelégedéssel írjuk le, hogy nagyobb részük a tanítók, tanárok köréből való. Majd, ha jobb időben most még szürke nevükről az elismerés keze letörli a méltatlan feledés porát, ez a könyv igazolni fogja, hogy egyes fórumokon ők már ma beérkezett egyéniségek. (Néptanítók Lapja 1930. 47-48. szám)

O


Oláh
Kálmán (Debrecen, 1883-1957), kárpitossegéd. 1904-től vett részt a munkásmozgalomban, 1918-1920-ban az SZDP, 1945-től az MKP (MDP) tagja, a felszabadulás után az MKP rákosligeti szervezete titkára. 1919-ben a MÁV Északi Főműhely dolgozója; 1920-1941-ben Franciaországban emigrációban élt; a felszabadulás után mint a MÁV dolgozóját rehabilitálták és nyugdíjazták. 1945-1949-ben a Rákosligeti NB tagja, 1948tól elnöke; a képviselő-testület tagja; 1950-ben a főváros képviseleti bizottsága tagja.


Orf
István (Kaposvár, 1895-1968), kereskedelmi alkalmazott. 1919-től vett részt a munkásmozgalomban, 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja, a felszabadulás után az MKP rákosligeti szervezete vezetőségi tagja. 1919-ben vöröskatona, az ellenforradalom idején bebörtönözték, majd rendőri felügyelet alá helyezték. A felszabadulás után a kosligeti rendőrség vezetője, majd az egyenruházati vállalat műszaki igazgatója. 1945ben a Rákosligeti NB titkára. Halála előtt a Ruhaipari Anyagellátó Vállalat nyugdíjas igazgatója, a Budapesti Úttörő Szövetség elnökségi tagja. Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem stb.

P


Pápai
Vince (Budapest, 1883), vas- és festékkereskedő. 1911-1948-ban az SZDP tagja, a felszabadulás után a rákosligeti szervezet elnöke. A felszabadulás előtt az SZDP rákosligeti szervezete vezetőségi tagja; több alkalommal letartóztatták. 1945-1947-ben a kosligeti NB tagja, 1945 elején elnöke.


Párák
Ferenc (?). 1945 elején a Rákosligeti NB tagja.


Pellérdi
József (Rákoskeresztúr, 1908), építésztechnikus. 1945-től az MKP (MDP) tagja. A felszabadulás után kőműves kisiparos. 1945 elején a Rákosligeti NB tagja.
Nyugdíjas vállalati művezető.


Petik
Ferenc (Salgótarján, 1898-1973), vasöntő. 1918-tól vett részt a munkásmozgalomban, 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. 1948-1949-ben a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja.


Piedl
Kornél (Budapest, 1898-1969), fodrász. 1945-től az MKP tagja. A felszabadulás után kisiparos. 1945 elején a Rákosligeti NB és az ideiglenes képviselő-testület tagja. Halála előtt nyugdíjas honvédségi polgári alkalmazott.


Puskás
Imre (Rákoskeresztúr, 1909-1976), dogos, szobafestősegéd. 1945-től az MKP (MDP) tagja. A felszabadulás után szobafestő kisiparos. 1945-ben a Rákosligeti NB, 1945-1946-ban a képviselő-testület tagja.

S


Schauschek
Ervinné (Rákosliget, 1900), tisztviselő. 1945-től az FKP tagja. A felszabadulás után Rákosligeten községi fogyasztási adóellenőr; az MNDSZ helyi szervezete titkára. 1946-ban a Rákosligeti NB, 1945-1949-ben a képviselő-testület tagja. Nyugdíjas.


Simonovánszky
Ödön (Nyitra, 1886-1950), katonatiszt. 1945-től az FKP tagja. 1919-ben a 3. gyalogezred zászlóaljparancsnoka. A felszabadulás után nyugdíjas őrnagy. 1945-ben a Rákosligeti NB, 1946-tól a községi elöljáróság tagja. 1947-től pénztárosa.


Soós
Eisner Ödön, dr. (Kapuvár, 1896-1973), hadbíró. A felszabadulás után az MKP tagja; hadbíró alezredes. 1948-ban a Rákosligeti NB tagja.


Sümegi
(Simek) Imre (Budapest, 1893-1953),; lakatossegéd. 1919-től vett részt a munkás-j mozgalomban, a 30-as évektől az SZDP (MDP) tagja. A felszabadulás után a VAG lakatosa. 1948-ban a Rákosligeti NB tagja.

SZ


Számadó
Lajos (Rákoskeresztúr, 1905), asztalossegéd. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. A felszabadulás után a MÁV Északi Főműhely asztalosa. 1949-ben a kosligeti NFB elnöke. Nyugdíjas tanácsi előadó. Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem.


Szapáry
István (Nagyszalonta, 1894), tisztviselő. 1945-től az SZDP (MDP) tagja. A felszabadulás után OTI-tisztviselő. 1947-1948-ban a Rákosligeti NB tagja. Nyugdíjas.


Széli
Zsigmond (Rácegres, 1875-1954), MÁV tisztviselő. 1945-től az FKP tagja. A felszabadulás után nyugdíjas MÁV-felügyelő. 1945 elején a Rákosligeti NB, 1945-1949-ben a községi elöljáróság tagja, 1945-től pénztárnok, 1948-tól községi bíró.


Szűcs
Sándor (Cece, 1899), lakatossegéd. 1945-től vesz részt a munkásmozgalomban, 1946-tól az SZDP (MDP) tagja. A felszabadulás után művezető, majd osztályvezető. 1947-1949-ben a Rákosligeti NB tagja, 1948-tól titkára. Nyugdíjas.

T


Tornai
László (Rákoskeresztúr, 1902), bádogos és vízvezeték-szerelő segéd. 1945-től az MKP (MDP) tagja, a felszabadulás után az MKP rákosligeti szervezetének elnöke. A felszabadulás után vállalati dolgozó. 1948ban a Rákosligeti NB tagja. Nyugdíjas.


Tóth
Imre (Budapest, 1926), katonatiszt, tisztviselő. 1947-től az SZDP (MDP) tagja. 1949-ben a SZÍT képviselője a Rákosligeti NFB-ben. Vállalati csoportvezető.

V


Vandorfi
József (Esztergom, 1909), tapétázó. 1938-tól az SZDP (MDP) tagja, a felszabadulás után az SZDP rákosligeti szervezetének titkára. 1925-től részt vett a TTE munkájában. A felszabadulás után kisiparos, majd az Állami Áruházak dolgozója. 1945-1947-ben a Rákosligeti NB, 1945-1949-ben a képviselő-testület tagja. Nyugdíjas.


Végvári
Dénes (Rákosliget, 1919-1964), tisztviselő. 1945-től az NPP tagja. A felszabadulás után közellátási ellenőr. 1947-1949-ben a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja.


Virág
Ádám (Kislőd, 1887-f), MÁV-alkalmazott. 1945-től az FKP tagja. A felszabadulás után a Rákosi állomás elöljárója. 1947-1949-ben a Rákosligeti NB tagja, 1948-tól alelnöke, 1947-1949-ben a községi elöljáróság tagja.