RÁKOSCSABA ÚJTELEP

Frissítve 2022.04.10.

1909

Rákoscsaba-Újtelep megszületésének gondolata tűnik fel a MAGYARORSZÁG 1909. december 22.-ei cikkében.

Új tisztviselő-otthon Rákosligeten . A budapesti állami tisztviselők számos tagjából alakult bizottság már huzamosabb idő óta foglalkozik egy új tisztviselő-otthon létesítésének tervével. Az előkészítő bizottság a terv kivitelét a fővárostól alig 25 perenyi távolságban fekvő Rákosliget község mellett 400, a legmodernebb angol, illetve amerikai rendszer szerint megépítendő családi ház építésére igen alkalmas
telket szemelt ki, amelyre az opciót is megszerezte.
Az előkészítés munkálatai annyira előrehaladtak, hogy a «Tisztviselő-otthont» építő szövetkezet előkészítő bizottsága a József főherceg-szálloda külön termében e hó 17.-én már alakuló ülését is megtarthatta Butler Aladár gróf pénzügyi tanácsos elnöklete alatt közel 800 érdeklődő tisztviselő részvételével. Az alakulóülés az előkészítő bizottság által kidolgozott alapszabályokat elfogadta s egyben az igazgatóságot és felügyelő-bizottságot is megválasztotta. Az érdeklődő tisztviselőknek felvilágosítást nyújt a «Tisztviselő-otthon» szövetkezet VII. , Barcsay-utca 11. szám, földszint 2- alatti irodájában. Telefon 167—30.

A folytatásra azonban várni kellett.

1910

1910. július 24.

1930

1930. május 25. Az Ujság

1934

Forrás: Budapesti Hirlap Képes Melleklete 1934. március 3. (Arcanum)