Geyer H. Viktor

Frissítve: 2023.01.28.

(1865. szeptember 1. Barcaújfalu – 1930. július 9. Rákosliget)

Az Országos Erdészeti Egyesület 1889. évi április hó 27-én tartott rendes választmányi ülésének jegyzőkönyve:

„Rendes tagokká való felvételre jelentkeztek : … Geyer H. Viktor erdő­akadémiai hallgató, ajánlja Tomcsányi Gusztáv; Valamennyien felvétettek.”


l898. november 6-án meghal Fach Károly. Utolsó utóda Geyer H. Viktor lett, aki evangélikus egyházunk nagy embere, a templomépítés kitűnő szorgalmazója volt.


1893 Kolozsvár


Kolozsvár, 1893. január 16.

1894  Az „Országos magyar vadászati védegylet” tagjai 1894. évben.

Geyer neve a „Rendes tagok” között szerepel a Vadász Lap 1895. január 15.-i számában közzétett listában a 312. sorszám alatt.

1901. április 7.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Geyer H. Viktor urad. főerdészt ideiglenes minőségű erdőszámtisztté nevezte ki.

305. oldal

1903. június 28. Geyer Földművelődésügyi Minisztériumban betöltött állását végglegesítette a miniszter.

Földmívelési Értesítő XIV. évfolyam 26. szám 1903. június 28. 730. oldal

A m.  kir. földművelési minisztérium:

c) Erdészeti ügyek csoportja.
Főnök : Arányi Béla,
Erdőszámtanácsosok:
Nagy Elek,
Farkas Sándor,
Erdőszámvizsgálók:
Lukács József,
Kováts Elek,
Tordony Gusztáv,
Erdőszámellenőrök :
Létay Gábor,
Mentler Sándor,
Florek János,
Brannich Gyula,
Wenk Gyula,

Erdőszámtisztek:
Szíjgyártó József,
Huttya Pál,
Vallent Emil,
Holló Domokos,
Vozárik Ferencz,
Kovács Ferencz,
Kovács András,
Geyer H. Viktor.

Geyer neve még az 1917-es címtárban is itt szerepel.

(Magyarország tiszti cím- és névtára 1903  page 510)

1905. A sporttelep egyik alapítója


A képre kattintva nagyítható.

Független Magyarország 1905. augusztus 13.

1909. március 14-én a miniszter kinevezte erdőszámellenőrré.

Földmívelési Közlöny XX. évfolyam 11. szám

1911. február 12. A miniszter erdőszámvizsgálóvá nevezte ki.

Földmívelési Közlöny XXII. évfolyam 7. szám

1922. augusztus 6. A miniszter erdőszámtanácsosból főerdő-számtanácsosi beosztásba nevezte ki.

Földmívelési Közlöny XXXII. évfolyam 32. szám


1914 Geyer H. Viktor m. kir. erdőszámvizsgáló, az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap számvivője.


1930 július

Geyersbergi Geyer H. Viktor nyug. m. kir. főerdőszámtanácsos, egyesületünk rendes tagja folyó évi július hó 9-én Rákosligeten elhunyt.

Egymásután dőlnek ki az erdészeti számvevőség nyugdíjasai ebben az évben. Március elején Lukáts József, májusban Brannich Gyula s most júliusban Geyer H. Viktor.

Geyer H. Viktor 1865 szeptember 1-én született Barcsaujfalun, Brassó megyében. Középiskoláit Székelyudvarhelyen végezte, majd a selmeci erdészeti akadémiára iratkozott be s azt 1890 júliusában fejezte be. Ezután 10 évet töltött báró Solymossy László borosjenői uradalmában, utoljára mint főerdész.

1901 április 12-én lépett állami szolgálatba mint erdőszámtiszt, 1909-ben erdőszámellenőrré, 1911-ben erdőszámvizsgálóvá, 1918-ban erdőszámtanácsossá, majd 1922-ben főerdő-számtanácsossá neveztetett ki. Az Országos Erdei Alapot, az Erdővásárlási Alapot és Erdőfeltárási Alapokat kezelte mintaszerűen. Hosszabb ideig számvevője volt az állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyző alapnak is.

A kiválóan kellemes modorú, jó kedélyű és erőteljes megjelenésű ember korai halála teljesen váratlanul érte szaktársait.; Béke hamvaikra!

Geyer H Viktor halotti anyakönyv