EGÉSZSÉGÜGY, ORVOSOK, JÁRVÁNYOK

Az oldal frissítve: 2022.01.04.

ORVOSOK

JÁRVÁNYOK

Rákosliget egészségügyi képe a kezdetektől 1938-ig

Zsemley Oszkár (szerk.): Magyar városok és vármegyék monográfiája 24. Rákospalota és Rákosvidék (Budapest, 1938) alapján

Rákosliget a fővárostól távolabbi, keletre fekvő települési csoportba tartozó község, mely 1907-ben vált el Rákoskeresztúrtól. Kicsi település, csak 89 hektáron fekszik, melyen csinos kertes házak épültek. A házak települési jellegének megfelelően 98.2 %-ban kőből vagy tég­lából valók és tetőzetük 100°/o-ban cserép-, pala- vagy bádogfedelű. A népesség foglalkozás szerint való megoszlása az intellektuális elemek túl­súlyát bizonyítja, mert a 3112 főnyi népességből csak 27.9°/o iparos, 13.1% kereskedő, 12.8% a közlekedésben van alkalmazva, közszolgálatban 14.9% és végül 23.9% a nyugdíjban élők aránya. Ipartelep nem rontja Rákosliget levegőjét.

Forrás: Zsemley Oszkár (szerk.): Magyar városok és vármegyék monográfiája 24. 52. oldal

Rákosliget nagyközség 3112 főnyi népessége már élvezi a cent4 rális vízellátás előnyeit, mert szövetkezeti alapon működő vízvezetéke van. Sajnos, a vízmű teljesítőképessége aránylag kicsiny, viszont a vízdíja magas.
Forrás: I.m. 54. oldal

Rákosligeten az épületek 94.8%-ában van vízvezeték.

A lakosság lélekszámát figyelembe véve 1 000 lélekre jut orvos:
Rákospalota 0.7
Pestújhely 1.4
Rákosszentmihály 1.2
Cinkota 0.9
Sashalom 0.6
Mátyásföld 2,
Rákoscsaba 0.7
Rákosliget 1.9
Rákoskeresztúr 0.4
Rákoshegy 1.2

Zsemley Oszkár (szerk.): Magyar városok és vármegyék monográfiája 24. Rákospalota és Rákosvidék (Budapest, 1938) 53. oldal
Zsemley Oszkár (szerk.): Magyar városok és vármegyék monográfiája 24. Rákospalota és Rákosvidék (Budapest, 1938) 57. oldal
Zsemley Oszkár (szerk.): Magyar városok és vármegyék monográfiája 24. Rákospalota és Rákosvidék (Budapest, 1938) 59. oldal
Zsemley Oszkár (szerk.): Magyar városok és vármegyék monográfiája 24. Rákospalota és Rákosvidék (Budapest, 1938) 62. oldal
Zsemley Oszkár (szerk.): Magyar városok és vármegyék monográfiája 24. Rákospalota és Rákosvidék (Budapest, 1938) 65. oldal
Zsemley Oszkár (szerk.): Magyar városok és vármegyék monográfiája 24. Rákospalota és Rákosvidék (Budapest, 1938) 66. oldal
Zsemley Oszkár (szerk.): Magyar városok és vármegyék monográfiája 24. Rákospalota és Rákosvidék (Budapest, 1938) 67. oldal

Az összes környékbeli betegeknek tehát közel fele a székesfővárosi községi kór­házakat Rákosvidéknek magasabb kultúrszinten levő települtek lakói veszik igénybe. Így Mátyásföld, Rákoshegy, Rákoscsaba, Rákosliget. Ezekben a községekben ugyanis leginkább tisztviselők és nyugdíjasok laknak. Viszont a községi kórházakat a szegényebb községekből származó betegek veszik igénybe; Cinkota, Sashalom, Rákoskeresztúr. A magángyógyintézetek rá­kosvidéki betegei Rákospalota, Rákosliget, Rákoshegy községekből kerül­tek. ki. Szanatóriumokban Rákospalota és Rákosliget lakóiból találjuk a leg­több, pestkörnyéki betegeket. (68. oldal)

Rákosvidéken szociálegészségügyi gondozás bizony ma még elszo­morító állapotban van.

Zsemley Oszkár (szerk.): Magyar városok és vármegyék monográfiája 24. Rákospalota és Rákosvidék (Budapest, 1938) 69. oldal
Zsemley Oszkár (szerk.): Magyar városok és vármegyék monográfiája 24. Rákospalota és Rákosvidék (Budapest, 1938) 69. oldal
Zsemley Oszkár (szerk.): Magyar városok és vármegyék monográfiája 24. Rákospalota és Rákosvidék (Budapest, 1938) 70. oldal

Lélekszám növekedés:

Zsemley Oszkár (szerk.): Magyar városok és vármegyék monográfiája 24. Rákospalota és Rákosvidék (Budapest, 1938) 72-73. oldal

Fürdők, uszodák szintén alig vannak Rákosvidéken. Aki fürödni akar, az menjen be Budapestre. Fizesse a villamos jegyet, váltsa meg a fürdő­jegyet no és még egyéb költség is merül fel az ilyen »ünnepi« alkalmakkor…volt. Most, egy felső rendelet nyomására mozgalmak indultak uszodák létesítésére.

Halottak temetése

Nem utolsó közegészségi ténykedés a halottak eltakarítása. Az egész Rákosmentén egyedül Rákosligeten — vagy amint becézve mondják Kis- Budapesten — kötelező a temetőben való ravatalozás. A többi helyen még ma is a házból temetik a halottat.
Rákosszentmihályon, Cinkotán, Sashalmon, Mátyásföldön, Rákoscsabán, Rákosligeten már közel 10 esztendeje elég alacsony a halálozási arányszám.

Zsemley Oszkár (szerk.): Magyar városok és vármegyék monográfiája 24. Rákospalota és Rákosvidék (Budapest, 1938) 74. oldal
Zsemley Oszkár (szerk.): Magyar városok és vármegyék monográfiája 24. Rákospalota és Rákosvidék (Budapest, 1938) 75. oldal
Zsemley Oszkár (szerk.): Magyar városok és vármegyék monográfiája 24. Rákospalota és Rákosvidék (Budapest, 1938) 76 – 77. oldal

A fentiekből tehát megállapítható, hogy Rákosvidék egészségügyi igazgatása Budapesthez viszonyítva primitív. A hatósági orvosok preventív tevékenysége minimális, mert kurativ működésük lefoglalja idejüket szel­lemi és fizikai munkabírásukat. Védőnő vidékünkön alig van, egészségőr pedig egyáltalán nincs Rákosvidéken. Orvosokban nincs hiány, de annál nagyobb a szükség a gyógyintézetekben.
»A Budapestkörnyék asszanálására létesítendő célszövetség feladatát csak akkor teljesítheti, ha annak elérésére minden erkölcsi és anyagi energiát koncentrálhat. Ebben a vonatkozásban okvetlenül szükségesnek látszik, hogy egyfelől biztosítsa a m. kir. Országos Közegészségi Intézet, másfelől pedig az Országos Stefánia Szövetség és a Magyar Vörös-Kereszt Egylet támo­gatását, ami nélkül a szociális és egészségügyi népgondozás kiépítése nehezen lenne elképzelhető.« dr. Melly József