Országos Frontharcos Szövetség

A szövetség jelvénye. Forrás

A tűzharcos minőséget a Károly-csapatkereszt igazolt birtokához kötötték. Az 1938. évi IV. törvénycikk Részletes indoklás részben ezt írja a kitüntetésről: A Károly-csapatkeresztet az 1916. évben néhai Károly király Ő Felsége a világháború alatt az arcvonalban szolgálatot teljesített harcosok feldíszítésére alapította. Arra általában a fegyveres erő harcra kijelölt részénél teljesített 12 heti harctéri arcvonalbeli szolgálat nyújt igényt, feltéve, hogy az érdekelt ez alatt az idő alatt harcban részt is vett. A sebesülés következtében arcvonalszolgálatra alkalmatlanná vált egyénekre és a hadifogságba jutottakra különleges rendelkezések érvényesek.

A Frontharcos Szövetséget fölváltó testület, amely 1938-ban alakult meg. A tűzharcos szövetségnek tagja lehetett az a magyar állampolgár, aki az első világháborúban, az arcvonalban szolgálva, megszerezte a Károly-csapatkeresztet. A szövetség tagjaiból alakult a Tűzharcosok és Katonaviseltek Termelő, Beszerző és Értékesítő Szövetkezete (Budapest V., Bálvány, majd gróf Teleki Pál, 1953-tól Október 6. utca 24.). Az Ideiglenes Kormány 1945 februárjában feloszlatta. Székháza a Budapest VII., Wesselényi u. 49. sz. alatt volt. Forrás: Arcanum.

A rákosligeti csoport 1934. január 7-én alakult, ennek elnöke az a Jacobi Ágost nyugalmazott alezredes volt, aki a Turul Szövetség Rákosligeti Hunyadi János Bajtársi Törzsének törzsfője is volt. Az alelnökök Csertőy Gyula és Kern Pál volt, a társelnök Hegedűs Imre, a tiszteletbeli elnök pedig vitéz Rubinthy Dezső volt.