SPORT

Az oldal frissítve: 2020. 11. 14.

Rákosligeti MOVE – Atlétika

Rákosligeti MOVE – RAC – Foci

RUE – Rákosligeti Úszó Egyesület

Tenisz

1905

Rákosliget lakosságának tíz vezetőférfia elhatározta, hogy Rákosligeti Sport-Klub néven a testedzés minden ágát művelő egyesületet alapít és különösen fiatalság testi nevelésének előmozdítására megfelelő sporttelepet állít. Schuster János elnökigazgató, Schochterus Ottó és Jahn Viktor igazgatók, Majnik Ferenc főhadnagy, titkár, Kundráth Gyula, Ürge Károly, Sztanek Pál, Geyer H. Viktor, Glass József és Korbess Kálmán alapítók egyenkint 1000 koronával járultak hozzá a sporttelep létesítéséhez, a melynek alaptőkéje a még befolyt adományokkal immár 12.000 koronára növekedett. A sporttelep Rákosliget határán a legmodernebbül épült és a vidéken úgyszólván egyedül álló. A Rákosligeti Sport-Klub, mint társadalmi testület, hivatva lesz a testnevelés ügyét a rákosligeti társadalomban népszerűvé tenni. Hogy a terv keresztülvitele milyen lelkesedést keltett, bizonyítja, hogy Majnik Ferenc főhadnagy önzetlenül fölajánlva szolgálatait, Rákosligeten körülbelül száz főnyi ifjúsági századot képez ki a katonai gyakorlatokra. Burger Ferenc tornatanító pedig a leánykákkal kedveltette meg a testgyakorlást. A sporttelep fejlesztésére még Marta György, Bíró Ferenc, Kovács Elek, Rácz Mihály dr., Virter János és neje, Kovácsevics (helyesen: Kovácsovics) J., Fuchs Ármin és Géza, Buda Jenő, Leiterek Lujza, Noszkó István áldozott tekintélyes összegeket.

(BUDAPESTI HÍRLAP. (222. sz.) 1905, augusztus 13. 16-17. oldal)

Rákos Vidéke 1905. 34. szám 4. oldal pages423-436

1910

1910. augusztus 28.
Sportklub új házának felavatása.

Meghívó az első közgyűlésre
(Budapesti Hírlap 1906. november 21. 23. oldal
1906. január 11. Az alapszabályt jóváhagyta a belügyminiszter. Az Ujság 196. január 11.

1908

Meghívó a második közgyűlésre
BUDAPESTI HÍRLAP (65. sz.) 1908. március 14. 23. oldal

1910

Felavatták a Sport Klub új házát.
Rákos Vidéke 34. szám 1910. augusztus 28.

1912

Péterfy est. 1912. június 6. Az Ujság