A RÁKOSLIGETI EVANGÉLIKUS FIÓKEGYHÁZ DOKUMENTUMGYŰJTEMÉNYE 2

A lap indulása: 2023.01.06.

Legutolsó frissítés: 2023.01.28.

A közösség történetét Kovácsovics János gondnok írta meg első alkalommal.
Noszkó István lelkészPaulinyi Gábor felügyelőDr. Kósa Pál lelkészKósa László lelkészdr. Léránt István felügyelő
A rákosligeti fiókegyház vezetői 1901 – 2008

1912- 1921

Noszkó István lelkész
Geyer H. Viktor elnöklő felügyelő
Sztanek Pál egyházi gondnok

1921 – 1933
Noszkó István lelkész
Felügyelő: dr. Pajor Ákos
Gondnok: Paulinyi Gábor
Geyer H. Viktort örökös tiszteletbeli felügyelővé választják

1934 – 1951 (1974)
Dr. Kósa Pál templomépítő lelkész

Forrás: Budapesti Hírlap Képes Melléklete 1935. április 16. (Arcanum)
Forrás: Képes Pesti Hirlap, 1935.04.17. (Arcanum)


Felügyelők:
Belánka ( Bánhegyi) György 1932 – 1933 ; 1935 – 1951
Szalontay Miklós 1933 – 1935

Gondnokok:

Paulinyi Gábor 1912 -1933
Thuránszky Lehel 1933 – 1934
Berda Árpád 1935 – 1939
Kárpáti Sámuel 1939 – 1941
Vánkos Jenő 1941- 1947
Boros Dezső 1947 – 1951

Az „önállóság” megszünte után (1964):

1964 – 2008 Dr. Kósa Pál templomépítő lelkész
Kósa László lelkész 1974. szeptember 1 – 2014. szeptember 13.

dr. Szalay Károly 1959. január 4. – 1970. március 25.
Schleckman János 1975. október 26. – 1981.
Mirák József 1981. szeptember 1.- 1989. május 7.
dr. Léránt István felügyelő 1989. május 8. –

Képes séta a templomban

Harangok:

Harangbeszerzés dokumentumai

Emlékplakett a rákosligeti templom felszentelésére, ajándék Raffay Sándor püspöknek.
Evangélikus Országos Múzeum tulajdona

Dokumentumgyűjtemény

Egyházi iratok 1901 – 1912

Egyházi iratok 1912 – 1943 

Egyházi iratok 1944 – 1981

Egyéb dokumentumok

1904 Török József főesperes levele papválasztás tárgyában.

1906 Szerződések.

1906 – 1937 Telekadományozás dokumentumai.

1909 Az első templomépítő próbálkozás

1926 Levél a katolikus nőegylettől.

Pénztárkönyv az 1926-1932. évről.

1927. év dokumentumai.

1928. év dokumentumai Sztanek Pál halála.

1929. év dokumentumai. Evangélikus Nőegylet megalakulása.

1930. év dokumentumai.

1932. év dokumentumai.

1932. április 24.-i közgyűlés jegyzőkönyve (a templom elkészült).

1933 Szabó Lóránt hitoktató levelei.

1933. év dokumentumai. Noszkó János 40 éves szolgálata.

1933 Zárszámadás.

1934. év dokumentumai. Adakozás az országzászló építéséhez.

1935. év dokumentumai. A harmónium visszaadása a katolikusoknak.

1936 A Nőegylet működéséről szóló jelentések.

1936. év dokumentumai. Harangok kifizetése.

1937. év dokumentumai.

1938. év dokumentumai. Harangozási tilalom.

1939. év dokumentumai. Gyűjtés gyülekezeti házra .

1940. év dokumentumai.

1933 – 1943 Gondnoki átadások dokumentumai.

1934-1935 Hirdetések.

1941. év dokumentumai. Kézdivásárhelyi levél a templomépítésről. Érdekesség!

Statisztikai összesítő (excel)

1942 – 1944. év dokumentumai.

1946. év dokumentumai.

1947. év dokumentumai.

1948. év dokumentumai. Melczer emléktábla avatás.

1949. év dokumentumai.

1950. év dokumentumai.

1951. év dokumentumai.

1952. év dokumentumai.

1942 – 1952 Leltárívek.

1946 – 1953 Biztosítási kötvények.

1960. év dokumentumai.

1961 Egyháztagok névsora.

1950 ; 1975 Kántás Ferenc ref. lelkipásztor.