EGYESÜLETEK

Rákosligeten működött egyesületek 1900 – 1948

Egyesület neve                               Típusa           Hely       Idő

Rákosligeti Légoltalmi Liga                     egyéb                          1938.01.26.

Rákosligeti Stefánia Fiókszövetség       egészségügyi             1938.12.14.

Rákosligeti Szépészeti és Madárvédő
Egyesület                                                    városszépítő              1911.

Rákosligeti Temetkezési
Segélyegyesület                                        önsegélyező              1930.

Rákosligeti Demokrata Kör                    politikai

Országos Frontharcos Szövetség
Rákosligeti Csoportja                              bajtársi                       1934.01.07

Rákosligeti Függetlenségi
Olvasókör                                                társas kör                   1905. 09. 02.

Rákosligeti Atlétikai Club                     sport                           1912.07.14.

Rákosligeti Katolikus Nővédő
és Leányok Egyesülete
                         vallási

Rákosligeti Halálozási Segély
Egyesület                                                önsegélyező               1908.01.26.

Rákosliget és Vidéke Izraelita
Nőegylet                                                  segélyező                    1910.

Rákosligeti Úszó Egyesület                   sport                           1911.

Rákosligeti Egyletek, Kaszinók,
Takarékpénztárak
nyilvántartása

„Turul” Szövetség Rákosligeti
Hunyadi János Bajtársi Törzs
                 ifjúsági                 1933.01.06.

Rákosligeti Önkéntes
Tűzoltótestület                                          szakmai                 1908.

Rákosligeti Iskola Egyesület                   kulturális

Rákosligeti Közművelődési
Kör                                                               kulturális

Rákosligeti Irodalmi Kör                        kulturális

Rákosligeti Katolikus Kör                        vallási            XV. u.,1938.05.08.

Rákosligeti Katolikus Leányok Egyesülete vallási         1914. március

Rákosligeti Levente Egyesület                ifjúsági             1925.08.26.

Rákosligeti Dal és Zene Kör                    társas kör

Rákosligeti Zenekar
Egyesület                                                    társas kör

MOVE Rákosligeti
Társadalmi és
Sport Egyesület                                          sport                      1934.12.04.

Rákosligeti Polgári Kör                            társas kör            1903.

Rákosligeti Vöröskereszt
Egyesület                                                   jótékonysági

Rákosligeti Kereskedők
és Iparosok Köre                                       önképző                   1922.12.17.

Munkás Otthon Ifjúsági
Kör                                                              társas kör

Műkedvelő Ifjak Köre                            művészeti kör

Rákosligeti Kiskereskedők
Egyesülete                                                 szakmai

Vöröskereszt Fiókegylet
tagjainak Temetkezési
Segélyegyesülete                                      önsegélyező          1930.04.27.

Rákosligeti Általános Ipartestület        szakmai                 1927.

Rákosligeti Sport Club                            sport

Rákosligeti „Chevra Kadisa” Izraelita
Szentegylet                                               egészségügyi        1936.07.21.

Rákosliget és Vidéke Izraelita Nőegylet  vallási               1910. 12.01.

Rákosligeti Hadviselt Katonák
Szövetsége

Rákoskeresztúri Munkás Otthon Társaskör

Rákos Vidéke 1. szám 1901. május 12.