A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM TÖRTÉNETE

Az oldal utolsó módosítása: 2022.01.04.

1903

Templomépítés ügyében küldöttség Wlassics miniszternél. 1903. augusztus 9. Budapesti Napló

1904

Az Újság 1904. január 3.
Budapesti Hírlap 1904. 4. szám

Nyilvános köszönet.

A Wlassits Gyula dr. ő nagyméltósága és Csáky Károly gróf megyés püspök ő nagyméltósága védnöksége alatt álló rákosligeti romai katolikus templomépítő-bizottság a Rákosligeten építendő kat. templom javára megkezdett országos gyűjtés eredményéről a következőkben folytatja elszámolását, illetve hálás köszönetének nyilvánítását a folyó évi június hó végéig érkezett kegyes adományokért.

Rákosligeti hívek újabb adománya 100 kor.,
Máder Nándor Budapest, 6 kor. 40 fill.,
Wolski Sándor Budapest, 3 kor.,
Felten és Grulana Budapest, 5 kor. 50 fill.,
Klinda Béla Budapest, 20 kor.,
a néppárt orsz. közp. irodája 10 kor.,
Bernáth Sándor Nyitra, 6 kor.,
Majnik Ferenc Pozsony, 20 kor.,
Pohl Rezső gyűjtése Rákosliget, 29 kor. 20 fill.,
gróf Pejacsevias Tódor Zágráb, 20 kor.,
Szűcs Imréné Herkulesfürdő, 1 kor.,
Géday Ede gyűjtése Budapest, 5 kor. 96 fill.,
Novák Anna Budapest, 2 kor.,
Malár Sándor Budapest, 6 kor.,
Skuta Ferenc gyűjtése Budapest, 5 kor., 20 fill.,
dr. Hollósy Ede Budapest, 2 kor.,
Orbán Margit gyűjtése Kolozsvár, 8 kor. 86 fill.,
Ernszt Sándor Budapest, 10 kor.,
Lánczy Gyula gyűjtése Brassó, 14 kor. 80 fill.,
Tóth Sándor gyűjtése Rákosliget, 41 kor. 20 fill.,
Rojik Pál Rákoskeresztúr 20 kor.,
dr. Gmellin Ottó Budapest, 20 kor.,
Gaál István Budapest, 20 kor.,
Herbster Ferenc Budapest, 10 korona.
Összesen 387 kor. 12 fill. Ehhez a folyó évi május 22-én kimutatott 3295 kor. 28 fillérrel együtt 3682 kor. 40 fill. Az adományok közlését folytatjuk.

(BUDAPESTI HÍRLAP. (227. sz.) 1904. augusztus 17. 14. oldal)

1905

Nyilvános köszönet.


A Wlassits Gyula dr. ő nagyméltósága és Csáky Károly gróf megyéspüspök ő méltósága védnöksége alatt álló rákosligeti róm. kat. templomépítő-bizottság, a Rákosligeten felépítendő róm. kat. templom javára megkezdett országos gyűjtés eredményéről a következőkben _ folytatja elszámolását, illetve hálás köszönetének nyilvánítását, az ez év január hónap végéig beérkezett kegyes adományokért. A rákosligeti hívek újabb adománya 600 korona,
Junghaus József gyűjtése Rákosligeten 21 korona 60 fillér,
özv. Glück Lajosné gyűjtése Rákosligeten 187 korona 10 fillér,
Klampfer Károlyné gyűjtése Rákosligeten 80 korona 56 fillér,
Major Mihály gyűjtése Rákosligeten 20 korona,
Kreisel Alajos gyűjtése Rákosligeten 33 korona 20 fillér,
Fejér Károlyné adománya Rákosligeten 4 korona,
Sági Lajos gyűjtése Budapestről 12 korona 50 fillér,
Blulich Ferenc gyűjtése Budapestről 13 korona 30 fillér,
M. kir. postahivatal gyűjtése Rozsnyón 5 korona 60 fillér,
Berthold Rikárd gróf adománya Budapestről 40 korona,
Központi gyógyszerraktár elnöksége Filó János Budapestről 30 korona,
Zoltán Béla gyógyszerész adománya Budapestről 3 korona,
Eibach Ödön gyógyszerész adománya Budapestről 3 korona,
Pintér Pál gyógyszerész adománya Budapestről 4 korona,
N. N. gyógyszerész adománya Budapestről 20 korona,
Szabadi János gyógyszerész adománya Budapestről 5 korona,
Korányi Lajos gyógyszerész adománya Budapestről 1 korona,
Rózsavölgyi Imre gyógyszerész adománya Budapestről 10 korona, Lukács István gyógyszerész adománya Budapestről 10 korona,
Östereicher Ármin gyógyszerész adománya Budapestről 3 korona,
Zsebszky Mária adománya Taksonyról 5 korona,
Majercsák József adománya Széniéről 1 korona,
Budapest székesfőváros adománya 100 korona,
összesen 1212 korona 86 fillér. Ehhez, az 1904 augusztus 17-én kimutatott 3682 korona 40 fillér. Együtt 4895 korona 26 fillér. Az adományok közlését folytatjuk. Hilbert Rezső elnök, Rédei Imre ellenőr.

(BUDAPESTI HÍRLAP. (43. sz.) 1905. február 12. 17. oldal)

1912

A Giccs művésztársaság jótékonysági művészestje. 1912. január 6. Az Ujság
1912. január 10. Az Ujság

1913

1913. november 8. Az Ujsag

1915

Rákos Vidéke 1. szám 1915. január 03.
Rákos Vidéke 6. szám 1915. február 07.
Művészest a templom javára. 1915. június 27. Az Ujság

Felszentelték a római katolikus templomot.

Hillebrand Móricz esperes Bényi László rajza

BUDAPESTI HÍRLAP (228. SZ.) 1915. augusztus 17. 13. oldal
Rákos Vidéke 34. szám 1915. augusztus 22.
A katolikus templom felszentelése. A cikket valószínűleg a Budapesti Hírlapból vették át.

Rákos Vidéke 36. szám 1915. szeptember 05.
Templomszentelés. 1915. augusztus 17. Az Ujság

1917

1917. február 6. Az Ujság

1922


Harangszentelés a római katolikus templomban.
Az Est 1922. augusztus 17. 6. oldal
Képeslap

1926

Pysa M. László pápai kitüntetése. 1926. március 27. Az Ujság
Pysa M. László halála. 1926. március 27. Az Ujság

1938

Rákosligeti plébánia. Rákosliget nagy­község 1899-ben létesült a Rákoskeresztúr határában lévő Munkásotthonból. Az 1903- as összeírás szerint 286 kat. hivő élt a községben, amire megalakult a templomépitőbizottság. Az iskolákban ideiglenes ol­tárt állítottak fel. Az első helyi lelkész Hillenbrand Móric 1915-ben foglalta el állását. A templomépitését 1915-ben fejezték be és szentelték fel. A proletárdiktatúra bukása után Rákosliget plébánia rangra, emeltetett és a megyés püspök első plé­bánosává Hillenbrand Móricot nevezte ki. A váci püspök 1921-ben látogatta meg el­ső ízben a plébániát. 1922-ben új haran­gok kerültek a templomba. Felszerelése adakozásból létesült. 1925-ben esperes lett Hillenbrand Ferenc. A templomban évek során mellékoltárokat és szobrokat állí­tottak fel. Az egyházközség jelenlegi tisz­tikara: világi elnök Czang Károly, alelnök dr. Jirka Alajos, gondnok Rózner Ist­ván, jegyző Stolcz Jenő és Hegedűs Im­re, pénztáros Schauschek István, ellenőr Cserey Gyula, ügyész dr. Révay Ferenc, templomgondnok Pánczél Jakab.
Forrás: Zsemley Oszkár (szerk.): Magyar városok és vármegyék monográfiája 24. Rákospalota és Rákosvidék (Budapest, 1938) 408. oldal

1952-1957

A FRESKÓ TERVEZÉSE

Rákosligeti diadalív vázlat, Takács István (1901-1985) mezőkövesdi, matyó festőművész vázlata.

Forrás: Friss Ujság, 1950. október 3. 230. szám 2. oldal