PÁRTOK

Az oldal frissítve: 2020. 12. 09.

1901 Szabadelvű Párt

Szabadelvű Párt jelölt. 1901. szeptember 15. Rákos Vidéke

1910

1910. május 29.
Képviselő-választás

1913 MUNKAPÁRT

Meghiúsult munkapárti szervezkedés. A közeli Rákosligeten, amely a gödöllői kerülethez tartozik, Szegedi Albert nyugalmazott rákoskeresztúri főjegyző meg akarta alakítani a munkapárt helyi szervezetét. Az értekezleten, amelyet a párt megalakítása céljából összehívott, mindössze négyen jelentek meg, dacára annak, hogy a talaj igen alkalmasnak látszott, mert Rákosligeten igen sok állami tisztviselő, tanár, bíró, posta- és vasúti hivatalnok lakik. Rákosligeten most jól mulatnak a kudarccal végződött munkapárti erőlködésen.

MAGYARORSZÁG 1913. augusztus 26.

Forrás: Magyarország 1913. 08. 26.

1917

48-as Párt

1917.június 24. Az Ujság

1920

Keresztény Nemzeti Párt, Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP)

1920. január 6. Az Ujság

1922

1922. május 27. Az Ujság

HONVÉDELMI PÁRT

1922. március 21. Az Ujság

A Szabadelvű és Demokratikus Ellenzék

1926 DEMOKRATA PÁRT

Fábián Béla korteskedése

Egyedül a demokrata párt listavezetője, Fábián Béla keresi fel az utolsó vasárnap is híveit.

Mindenütt valahogy különösen elkeseredett hangulat fogta el a polgárságot:

— Lehetetlen, hogy az ország hangulata lenne az oka. annak, hogy már
annyi egyhangú választás van. Mi majd megmutatjuk itt a pestkörnyéki titkos kerületben, hogy mi az igazi néphangulat.
Itt látszik csak meg igazán, hogy mi a különbség a titkos és a nyílt szavazás között. Ahogy járjuk sorra a községeket, ahol titkos lesz a szavazás. Rákoskeresztúrt, Rákoscsabát. Rákosligetet és Rákoshegyet, tehát a gödöllői híres járás községeit, azokat, ahol Endre László a főszolgabíró, sehol sem hallunk panaszt. Itt nem tudnak közigazgatási terrorról beszélni. Mondják ugyan, hogy a bírák, a jegyzők gyűjtöttek az egységespárt részére ajánlásokat:
— Gyűjthetnek, de szavazni mégis a demokrata pártra fogunk, a Fábián neve felett lévő kockába tesszük a keresztet, mert ha egy iparosnak, kereskedőinek valami haja volt, nem Tamássy intézte azt el, hanem csak Fábián Béla…

Autós körút a kerület községeiben

Rákoscsabán megerősített csendőrjáratokkal találkozunk. Minden gyűlés tilos itt már.
Rákosligeten figyelmeztetnek bennünket, hogy vigyázzunk autónkra, mert egyes éretlen elemek azt vették a fejükbe, hogy az ellenpárt autóit teszi tönkre, kilukasztják a gumijait.
Mondanunk sem kell talán, hogy minden csak rémlátás. Rákosliget — hála a titkos szavazásnak — éppen olyan csendes, mint Rákoshegy. — Itt nincs semmi izgalom, — magyarázzák Fábián Bélának, — bennünket valahogy elkerültek a képviselőjelöltek, s mi így igazán meggyőződésünk szerint szavazhatunk.

MAGYARORSZÁG 1926. december 7.

1935

Fábián Béla támogatása. 1935. március 17. Az Ujság

1939

Magyar Élet Mozgalom

Magyar Élet Párt

1940

A Nyilaskeresztes Párt rákosligeti szervezete 1940. május 22-én a Pálföldi (Prendl) Vendéglőben alakult meg Kégl Károly vezetésével. Ő 1902-ben született. Ennek székhelye 1942-től a Hősök tere 11. szám alatti épületben volt. 1944-re Tóth Gyula lett a rákosligeti nyilasok vezére, a pártház pedig a VI. utca 1. szám alá a Pálföldi Vendéglőbe költözött. Ma ebben az épületben posta működik. A régi iratok szerint a Wehrmacht 300 katonája élt Rákosligeten, főként azon házakban, amelyekből kiköltöztették a zsidókat. Majd az iskolák épületeiben a Luftwaffe pilótáit szállásolták el.