Nyomdák Rákosligeten

Nyomdák Rákosligeten:

1.) Heifeld Jenő könyvnyomda 1931 – 1944 között működött.

Forrás: Nyomdász évkönyv és utikalauz 1943.

HEIFELD JENŐ (1889. 02.01. Domony – 1944 június Auschwitz) [Apja: Heifeld Sámuel, anyja: Schweitzer Rozália] nyomdász.

Általa nyomtatott könyvek:

KÖLTŐK ALBUMA. Huszonegy költő költeménye. A magyarországi fiatal költők verseiből összeáll. Virág Gellért. (Rákoscsaba), 1942, (Fel. kiadó Virág Gellért, Heifeld Jenő ny., Rákosliget). 28 p. 2 5 cm.
/A magyar költészet új mesterei. /
Bagó Dezső, Csendesné Kalinay Anna, [Dárdai Erzsébet] Komandingerné Dárdai Erzsébet, szamosi Fehér Ferenc, Kiss András, Kovács Jenő, Lakatos József, ifj.
Loschinger József, ifj. Lukács István, Mikus Csömör Julianna, Pálffy Károly, Pintér Kálmán, bodrogi Radies József, Tóth Irén, virágszigeti Tündér Ilona, Veres András, csabai Villám István, Vioth István, Virág Gellért, Zoboki István, ifj. Zóka Győri József verseivel.

2.) Baross Nyomda 1911. (Ez azonos lehet a Boros Nyomdával ?) Forrás
 Boros Regina Nyomda 1910 – 1930
Boros Ignác (Boros Ignácné sz.: Láng Regina izraelita 1879 (Eger) – ?.
1923-ban perbe fogták a Tanácsköztársaság idején tanúsított magatartásáért kommunista üzelmekkel volt vádolva.)

Forrás: Melléklet a «Magyar Könyvszemle* 1911. évfolyamához.

A nyomda munkáiból:


  • Országos Vásári Lap, Landes Marktblatt

  • A Szovjet, Rákoscsaba

  • Rákosvidéki Hírlap

  • Evangélikus Őrálló

Forrás: Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig – 2. – MEK

Stojanovits Jenőné zeneconservatoriumának évkönyve az 1911/12. tanévről. 2. évf. Szerk.: Stojanovits Jenőné. Rákosliget, 1912. Boros ny. 11

Gál Józsa. Kármán stílusáról. (8-r. 46 l.) Rákosliget,(é. n.) Boros ny.

Elek Ilona. Móricz Zsigmond stílusa és nyelve. Rákosliget, 1911. Boros kny. 72 l.

Bobál Samu. A vasárnapi iskola és a gyermekistentisztelet. Rákosliget, 1913.Boros. 44 [4] l.

Péterfy Tamás. Két legenda. Szavalók részére. (8-r. 14 l.) Rákosliget, é. n. Boros ny.

Veress József. A karsztjelenségek és Magyarország karsztvidékei. Bölcsészetdokt. értek. Rákosliget, 1918. Boros ny. 111 l.

Hajdu József, bogáti. Az út kezdetén. (Versek.) Rákosliget, 1913.Boros ny.Bp.,Kókai biz. [4] 79 [1] l.

Az ág. ev. főgimnázium Arany János-körének betűrendes könyvtárjegyzéke. Rákosliget, 1913.Boros J. 73, [1] l.

Zsilinszky Mihály. Az országos egyházi alapok és alapítványok kérdéséhez. Kiadja az Evang. Önálló szerk. Rákosliget, 1914. Kókai biz. 28 l. –.60

Ünnepélyes istentiszteleti beszéd és imák, amelyek az 1913. dec. 8-án a budapesti Deák-téri templomban tartott istentiszteleten hangzottak el. Prónay Dezső: Elnöki megnyitók. Rákosliget. 1914. Boros ny. 44 l.

Forrás: MAGYAR KÖNYVÉSZET 1712–1920 Arcanum adatbázis

Forrás a nyomdákról. OSZK