I. világháború

Az oldal frissítve: 2022. 01. 25.

Forrás: Kovács István Rákosliget története – Az első évtizedek -27. oldal

Az I. világháború katonái.

1925. június 3. Rákosligeten felavatták az I. világháborús hősök emlékművét.1925. május 23. Az Ujság

Budapesti Hírlap 1925 június 3. (123. sz.) 4. oldal

Apagyi Andor polgári iskolai igazgató az 1933/1934 évről szóló iskolai értesítőben megemlíti még Vágó Miklós nevét is, akinek neve hiányzik az emlékmű hősi halottakat felsoroló emléktáblájáról. Az ő felsorolásában a táblán szereplő Hochl név HOLL-ként szerepel, illetve Valter László nevét nem W-vel írta. ???

Molnár Imre szüleinek kálváriájáról szóló korabeli cikk.

A https://adatbazisokonline.hu/ oldalon nyilvántartott rákosligeti veszteségek.

Bagó István
Majdán József
Cifrák Kálmán
Rosos Oszkár
Tilinberger Zoltán Gábor
Krumpek József
Révay Miklós
Kálmán Árpád
Révay Lajos Zoltán
Békéssi Gyula Ferenc István
Ribarich Rudolf
Őri János


1910

Sorozásra felhívás
Rákos Vidéke 33. szám 1910. augusztus 4.

1911

Sorozásra felhívás 1911
Rákos Vidéke 1911. 15. szám

1912

Sorozás
Rákos Vidéke 30. szám 1912. július 28.
Az első polgárőrök Rákosligeten. Érdekes Újság 1914. február 41. szám.

1915

Népfelkelők sorozása
Rákos Vidéke 14. szám 1915. április 04.
Rokkant katonák gyámjai. Maderspach Ferenc.
Rákos Vidéke 21. szám 1915. május 23.
Sorozás.
Rákos Vidéke 36. szám 1915. szeptember 05.
Jótékonysági est a hadiárvák és a rákosligeti kisegítő kórház javára.
Rákos Vidéke 46. szám 1915. november 14.

1916

Rekvirálás
Rákos Vidéke 51. szám 1916. december 17.
Kondorossy Emil hősi halott. 1916.július 15. Az Ujság

1918

Élelmiszerjegy-rendszer bevezetése. 1918. augusztus 16. Az Ujság

1919

1919. április 29. Az Ujság

1920

Ribarich Rudolf holtnak nyilvánítása. Budapesti Közlöny 1920. 01.08. 5. szám

1924

Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője
1924. június 27.

1933

Bagó István holtnak nyilvánítása.
Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője
1933. február 2.
Lévai Zoltán halálhíre, illtve temetése. 1943. november 3. AzUjság

1996

1996-ban felújításra került az emlékoszlop.
Forrás: Kovács István Rákosliget története – Az első évtizedek – 48. oldal

2020

Felújításra kerül az I. világháború hőseinek emelt emlékoszlop. Visszakerül az eredeti oszlopon korábban eltávolításra került rohamozó katona domborműve. A helyreállítást a főváros megbízásából végzik.

A felújított emlékmű 2020.

„A dombormű rekonstrukció
A kutatási eredményeket felhasználva és az apróbb részleteket múzeumi segédanyagok segítségével hitelesebben vizsgálva, elkezdhettük a dombormű mintázását, Ebben és a faragásban alkotótársnak kértem fel Konkoly György kőszobrász-restaurátor kollégámat, akinek a műtermében folyt ez a munka. A szobrászi feladat finom átfogalmazását igényelte az eredetinek, mivel az archív fotók alapján kiszámított befoglaló méretek eltérnek a jelenleg rendelkezésre álló befoglaló kerettől, amiből előzetesen kivettük az oda helyezett emléktáblát. Így a kissé nyomott alak arányaihoz kényszerűen igazodva, de a kompozíciót megtartva készült a szobrászi munka. A kompozíció hátterében két helyen is megjelenő kiszáradt, törött fák felidézték azt az emléket, amit 2018-ban egy önkéntes sírfelújító csapat szakmai vezetőjeként a Doberdói fennsíkot meglátogatva szereztem: elzarándokoltunk egy emlékhelyhez, ahol arra a fára emlékeztek, ami a harcok során teljesen letarolt hegyoldalon egyedüliként állt még – egyrészt igazodási pontot adva a tüzéreknek, másrészt – állandó figyelmet szerezve a katonák által, akik lövészárkaikba húzódva csodálták a még élő fát. Ennek dokumentumai ötlöttek fel bennem, amikor ezeknek a fáknak a kompozíciós jelentőségét értelmeztük.”

Idézet a restaurátorok jelentéséből.
A restaurátorok: Konkoly György és Módy Péter okl. kőszobrász restaurátorok