KÖZIGAZGATÁS

Az oldal frissítve: 2023. 02. 05.

1923

6704—1923. kig. szám.

Pályázati hirdetmény.

Rákosliget községben lemondás folytán megüresedett közigazgatási segédjegyzői állásra pályázatot hirdetek. Az állás javadalma : a községtől évi 1000 K törzsfizetés és évi 1200 K törzslakbér, továbbá az államtól a törvény szerinti fizetéskiegészítés és segélyek. Felhívom mindazokat, akik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy képesítésüket, eddigi alkalmaztatásukat és a kommün alatti magatartásukat igazoló okmányokkal felszerelt pályázati kérvényüket hozzám f. évi augusztus hó 16-ig adják be, mert a később érkező kérvényeket figyelembe nem veszem. A választást f. évi augusztus hó 17-én d. u. 5 órakor fogom megtartani Rákosliget községházánál. Gödöllő, 1923 augusztus 1.

Szilágyi, h. főszolgabiró.

Forrás: Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1923. 08. 09. 34. szám

1928

Forrás: Magyarország 1928. július 5. Lévai Jenő cikke.

1936

Járás változás

A gödöllői járásból a központi járásba csatolás.
1936. április 19. Az Ujság

411.983/18. — 1930. számú körrendelet.
Cinkota, Rákosliget, Rákoscsaba és Rákoskeresztúr átcsatolása
a központi járásba.


A m. kir. belügyminiszter úr a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyébe kebelezett Cinkota, Rákosliget, Rákoscsaba és Rákoskeresztúr községeknek a gödöllői járásból a központi járásba való átcsatolását jóváhagyta. Az átcsatolás időpontja 1936. évi május hó 1. napjában állapíttatott meg. Budapest, 1936. évi február hó 10-én.

Gömbös s. k.

Forrás: Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1936. 1936. 03. 01 / 4. szám

1938

Választókerület. 1938. július 14.
Rákosliget újra a gödöllői járáshoz került. 1938. május 4.
Forrás: Magyarország 1938. július
Forrás: Magyarország 1938. augusztus 3.

1939

Választókerület. 1939. május 3.
Választási eredmények. 1939. május 31.