TESTNEVELÉSI BIZOTTSÁG

Az oldal indult: 2020. 12. 18.

1931

PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA 1931 (29. évfolyam)
A községi városi testnevelési bizottságok megalakítása.

A főispán az 1921 évi LIII. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 9000—1924. V. K. M. számú rendelet 15. §-ának 2. bekezdésében biztosított hatáskörében a megyei városok és községek testnevelési bizottságaiba 3 évi időtartalommal 3—3 egyént kinevezett.
A kinevezett tagoknak névsorát alább közölve, felhívom a megyei városok polgármestereit és a községek elöljáróságait, hogy a kinevezést a kinevezettekkel írásban közöljék és az új testnevelési bizottságot megalakulás végett sürgősen hívják össze.
Rákosliget: 1. Holló Zoltán, 2. dr. Rozsnyay Béla, 3. Bacsó László.