KÖNYVEK, FILM, HELYI SAJTÓ 1907-től napjainkig

Ebben a menüben igyekeztem összegyűjteni mindazokat a Rákosligethez köthető forrásokat, amely a helyi, vagy akár országos sajtóra, könyvkiadásra, mozgóképekre vonatkoznak.

Könyv, sajtó

Nyomdák Rákosligeten

Rákosliget sajtója, könyvkiadása

A Rákosliget újság 1995-2012 között megjelent lapszámai

A Rákosliget Képviselői Hírlevél 2013 – tól megjelent számai

Film
FILMHÍRADÓ

A legrégebbi eddig talált filmrészlet a filmhíradók online oldalon található. Az inzert szövege a következő: ORSZÁGZÁSZLÓAVATÁS RÁKOSLIGETEN. VITÉZ ENDRE LÁSZLÓ FŐSZOLGABÍRÓ ÜNNEPI BESZÉDBEN AVATTA FEL RÁKOSLIGET KÖZÖNSÉGÉNEK ORSZÁGZÁSZLÓJÁT. A felvétel 1934 szeptemberében készült a mai Hősök terén.

EMLÉKTÁBLA AVATÁS AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN

A második felvétel 2009. november 15-én készült a rákosligeti evangélikus templom emléktábla avató ünnepségén. A megnyitó beszédet dr. Léránt István felügyelő tartotta. Jelen voltak Szeker Éva lelkész, Győri Gábor ev. lelkész, a Pesti Evangélikus Egyházmegye esperese.