POSTA

Az oldal indult:2020.11.02.

1900

1900. december 20. Magyar Királyi Posta és Távírda Rendeletek Tára 1900. 68. szám
Postahivatal indul Rákosligeten. VIII. utca 1.

1900. 10. 14. Budapesti Közlöny.
Rákoskeresztúr községhez tartozó »Munkás-Otthon« telepen »Rákos-Keresztur 2« elnevezés alatt 1900. évi október hó 6-án kir. postahivatal kezdi meg működését.

1905

Rákosliget (távbeszélő állomás)

1908

Helyközi hálózatba kapcsolás. 1908. március 22.. Az Ujság

1909

M. kir. posta és távírda, budapesti és kassai kerület. Rákosliget (ttb.)

1910

1911

M. kir. posta és távírda, budapesti és kassai kerület. Rákosliget (ttb.)

1912

Postamúzeum. Telefonkönyv lap 1912-ből

1917

1917. április 22. Az Ujság

1927

Rákosliget (ttvb.)