RÁKOSLIGETI POLGÁRI KÖR

Levéltár Budapest Főváros Levéltára
Adatbázis Budapest egyesületei
Kitüntetett névalak Rákosligeti Polgári Kör
Párhuzamosan használt és egyéb névalakok Demokrata Polgári Kör
Megszűnés időpontja 1949
Megszűnés adatai miniszter általi feloszlatás • 1949
Az egyesület célja A társas élet fejlesztése és az átal a közművelődés fejlesztése, a hazai társadalmi viszonyok, a közügyek főleg pedig Rákosliget ügyei iránt való érdeklődést ébreszteni és fokozni
Az egyesület típusa társaskör
Székhely Rákoskeresztúr • I. • 1904.05.20.
  Rákosliget • 1906
  Rákosliget • 1903
Vezetők Lautner Gyula • elnök • 1928.12.18.
  Malek István • titkár • 1928.12.18.
  Csertőy Gyula • elnök • községi polgári iskolai igazgató – -tanár • Rákosliget • 1946.04.28.
  Nemes Károly • alelnök • ny. gimnáziumi tanár • Rákosliget • 1946.04.28.
  Széll Zsigmond • alelnök • ny. MÁV felügyelő • Rákosliget • 1946.04.28.
  Tóth Ferenc • alelnök • 1946.04.28.
  Egyed Ferenc dr. • főtitkár • 1946.04.28.
Levéltári iratok IV.1429 – Budapest Székesfőváros egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye • 179/1950 • Budapest Székesfőváros egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye • 4 p • vagyon felhasználása • 1950
  IV.1427 – Az 1949. évi XXVI. törvénycikk alapján Budapesthez csatolt városokban és községekben működött egyesületek alapszabályainak levéltári gyűjteménye • Rákosliget 1 • peremkerületi egyesületek vegyes iratai • 108 p • alapszabály, közgyűlési jkv., tagnévsor.,módosított alapszabály nyilvántartásba vétel,üzletrész jegy, biztosítás,feloszlás • 1903-1949
  IV.1409.k – Egyesületi nyilvántartások és iratok • 5.doboz • Egyesületi nyilvántartó kartonok • 1 p • nyilvántartó karton • 1945-1950

1906

Budapesti Hírlap 1906. február 20.

1909

1909. július 8. Az Ujság
1909.július 11. Az Ujság