TANÁCSELNÖKÖK

Az oldal indult: 2021.01.04.

A TANÁCSRENDSZER BEVEZETÉSE A FŐVÁROSBAN:


A frissen megalakult XVII. kerület Tanácsháza a mai Pesti út 107. szám alatt kezdte meg működését. Az 1970-es évek panelprogramja során lebontották Rákoskeresztúr központját, új városközpontot kívántak kialakítani. Ennek során helyezték át, és építették fel a jelenlegi Városháza épületét a Pesti út 165. szám alatt.

Czitron Lajos VB elnök, tanácselnök
1962 ?- 1972. szeptember 30

1962 február

A Fővárosi Végrehajtó Bizottság a XVII. ker. Tanács VB. határozatához — amellyel Lányi Endrét a Végrehajtó-bizottság titkárát 1962. január 1-i hatállyal funkciójából felmentette — jóváhagyja;
Bognár Ferencnek, a Fővárosi Tanács VB. titkárság szervezési osztály szervezési csoportja vezetőjének a XVII. ker. Tanács VB. titkári teendők 1962. február 1-i hatállyal kezdődő ellátására szóló ideiglenes megbízásához hozzájárul


1963.

Elnök: Czitron Lajos
Elnökhelyettes: Huszák Jánosné
Titkár: dr. Bognár Ferenc

1967

XVII. kerület: VB-elnök: Czitron Lajos
VB-elnökhelyettes: Huszák Jánosné
VB-titkár: dr. Gritz Arnold
Tagok: Czencz Imre
Fent Károly
Kovalcsik Pálné
Lányi Endre
Tömpe Ferenc
Vadász Miklós


1971

Tanácselnök: Czitron Lajos
Ált. tanácselnök-h.: Kenyeres Károlyné
Tanácselnök-helyettes: dr. Krébesz Károly
VB. titkár: dr. Gritz Arnold
Tagok: Kovalcsik Pálné
dr. Krompecher Éva
Rádi Gyula
if j. Szűcs Ferenc
Tömpe Ferenc
Vadász Miklós
Váczi Imre

Forrás: Fővárosi Közlöny


A Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága a XVII. kerületi Tanács
56/1972. számú határozatát, amellyel Czitron Lajost tanácselnöki tisztségéből — érdemei elismerése mellett — 1972. szeptember 30-i hatállyal felmentette,
tudomásul veszi. (Fővárosi Közlöny 1972. október 31. XXII. évf. 10. szám)


Dr. Krébesz Károly
1933.05.20. – 2020.06.07.

1970. június 14. – 1978 – tanácselnök-helyettes
1978 – 1989 tanácselnök