Rákosliget sajtója, könyvkiadása

Rákosliget sajtója, könyvkiadása

1. Rákosligeten kiadott periodikák:

1.1. Rákosvidéki Hírlap

Rákosliget. Szerk. Békásy Lajos, Vészeli József. Nyom. Boros R. I. évf. Megj. vasárnap. Évi ára 8 K, száma 20 f.
1911—1916. II—\ II. évf. A Rákosmenti községek társadalmi és közgazdasági érdekeit képviselő hetilap. Indult: 1910. jún. 19. Fel. szerk. és Kiadó: Békessy Lajos, 1914. ápr. 19-től szerk. Koháry Ödön, szept. 6-tól Füzessy Imre, ápr. 19-től egyúttal Kiadó is.
Nyomda: Boros-nyomda,
1915. ápr. 25-től Neuwald Illés Utódai. Bp. 2r.

1.2. Baromfitenyésztés

Bp., 1903–1904, Rákosliget 1904–1905, Nagyvárad 1906–1908, Kolozsvár 1909–1911, Eperjes 1912

Hirdetés a Borászati Lapokban
1.3. Turistaság és Alpinizmus

Kiadóhivatala Rákosliget XIX. utca 22. (Forrás: Erdély Honismereti Folyóirat 1915.) A kiadó ezen a címen 1915 november és 1917 novembere között működött.

1.4. Rokkantak Lapja

Rákosliget. Baross-nyomda (elírás lehet? helyesen Boros – nyomda?). I. világháborús, úgynevezett hadtápterületen nyomtatott tábori újság. Forrás: Lukács József: Katonai Hírlapok az 1914 – 1918 . évi világháborúban. 1943.

1.5. Evangélikus Őrálló

Nyíregyháza. 1911—1919. A II—XV. évf. Egyházi és társadalmi hetilap. A négy hazai evang. egyházkerület hivatalos közlönye, 1915-tól Egyházi és iskolai hetilap alcímmel.
Indult: 1904. dec. 15. Megjelenik hetenkint.
Felelős szerkesztő:. Geduly Henrik.
1911. áprilistól Noszkó István,Scholtz Ödön
Nyomda: Borbély Sámuel.
1911. aug.-tól Boros nyomda. Rákosliget. 4r

1.6. Országos Vásári Lap. Landes Marktblatt

Bp. 1911—1914., 1918. III—VI. és XI. évf. A Magyarországi Vásári Iparcikk-Árusítók Ipartársulata hiv. közlönye. Ind. 1909. május 12. Megjelenik hetenkint. Felelős szerk. Weiner Lajos, 1918. júl. 1-től Englander Ferenc. Kiadó: Englander Ferenc.
Nyomda:
Uránia-nyomda, 1912. szept. 27-től.
Fogadó-nyomda 1914. márc. 2-től.
Boros-nyomda., Rákosliget. 2r.

1.7. Rákosliget

Rákosliget. 1914. I. évf. 1—27. sz. Ind. 1914. jan. 1. (1914 január és július hónapokban jelent meg. Forrás: Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 6. 1686-1950 Kultúra (Budapest, 1969) ). Megjelenik hetenkint. Felelős szerk. és [Kiadó.] Kürschner Jakab, 1914. január 29-től Révay Gyula.
Nyomda: Boros-nyomda. 4r.
Kürschner Jakabot 1923-ban perbe fogták kommunista üzelmek vádjával.

1.8. A Szovjet

Rákoscsaba. 1919. II. évf. 15—19. sz. jún. 1—30-ig.
Indult: (1918.) Megi. hetenként. Szerk. és kiadó. Woiticzky Gyula.
Nyomda: Boros-nyomda. Rákosliget. 2r

1.9. Rákosliget 1905 ???
10.) Rákos Vidéke Társadalmi, közigazgatási és közgazdasági hetilap [különböző nyomda] 1901 – 1938.
1.11. RÁKOSVIDÉKI FÜGGETLEN Hírlap.

Rsz., Fővárosi ny. 1909-1911.
Kemény p. 249.

1.12. RÁKOSKERESZTÚR és VIDÉKE.

Bp., Krammer-Erhardt ny. 1903-1904. Társadalmi és közgazdasági közlöny. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

1.13. RÁKOSPALOTAI HÍRLAP


Rákosliget, Rákoscsaba, Pécel és Rákoskeresztúr községek társadalmi, közgazdasági és kulturális érdekeit képviselő hetilap. Rákosliget.
Szerk. Békássy Lajos, Füzessy Imre.

2. Rákosligeten kiadott könyvek:

2.1 Elek Ilona. Móricz Zsigmond stílusa és nyelve. Rákosliget: Boros Nyomda 1911.
2.2. Gál Józsa: KÁRMÁN JÓZSEF STÍLUSÁRÓL. Rákosliget 1911, Boros ny. 46 p.
2.3. Veress József: A karsztjelenségek és Magyarország karsztvidékei. Bölcsészdoktori értekezés. Rákosliget, [1918], Boros Nyomda.

2.4. Bodolay Géza: A Budapesti Ágostai Evangélikus Főgimnázium Arany János Körének betűrendes Könyvtárjegyzéke. Rákosliget, Boros nyomda. 1913.