Kürschner Jakab

Százhuszonöt évvel ezelőtt, 1852. március 27-én született a Somogy megyei Mosdós községben — és 77 éves korában halt meg Rákosligeten — Kürschner Jakab, a Magyarországi Általános Munkáspárt egyik vezetője, a munkásbiztosítás szervezője.
A fiatal baranyai szabósegéd 17 esztendős korában Pécsett lépett a szervezett munkások közé, s mint a Pécsi Munkásképző Egylet választmányi tagja, a környék bányamunkásait szervezte. Csakhamar a fővárosba költözött, s a munkásság első szociális intézményének, a Betegpénztárnak a szolgálatába lépett. Korán kitűnt logikus érvelésű, magyar és német nyelven egyaránt hatásos szónoklataival, kiváló szervező- készségével. jó taktikai érzékével. Frankel Leó mellett vett részt a politikai küzdelmekben. Hosszú éveken át szerkesztette a Népszavát s 1886-tól a Budapesti Munkáskor elnöke volt. Jelentős részt vállalt a szociáldemokrata párt első kongresszusának előkészítéséből is.
A szocializmus eszméje iránti hűséget bizonyítja, hogy idős kora ellenére közösséget vállalt a Tanácsköztársasággal; a rákosligeti munkástanács elnöke volt. Az Horthy rendszer gyorsított bírósága ezért 1920-ban hét hónapi börtönre ítélte.