Államellenes tevékenységek

Államellenes események Rákosligeten 1945 -1989

Rákosliget lakossága nem túl kitörő örömmel fogadta a szovjet megszállást és a kommunista diktatúra kiépülését az országban. Erre vonatkozóan az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára is több anyagot őriz.

Az alábbiakban Müller Rolf cikkét idézem ide, amely a Betekintő 2010/4 számában jelent meg Emlékhelytelenítés
Képek és történetek – 1956 előtt és után címmel.

“Az 1956 előtti évekből több olyan esetet ismerünk, ahol egy emlékhely teljes elpusztítását kísérelték meg. Ilyen célból szervezkedő fiatalokra hívta fel a Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztályának besúgója „munkaadóinak” figyelmét 1948 júliusában. A rákosligeti baráti társaság szándékainak kifürkészésével Busztin Gábor és Bárd Károly államvédelmi hadnagyokat bízták meg, akik a házkutatások során fegyvert, lőszert és robbanóanyagot találtak, majd többeket előállítottak. A kihallgatások után az ávós tisztek tudatták feljebbvalójukkal, hogy bizonyossá vált: „a Rákosligeten 1945-ben felállított, kb. 5–6 méter magas fából készült Szovjet-emlékmű különösképpen ingerelte és foglalkoztatta nemcsak a társaság, hanem általában a helyi fasiszta érzelmű ifjúság tagjait”, ezért egyesek annak felrobbantására készültek, sőt ezt megelőzően már 1946 elején is többen kísérletet tettek a rongálásra: elvágták a rögzítő kábeleket, remélve, hogy a szél feldönti az emlékművet. A nyomozás lezárultával a húszas éveik elején járó társaságból négy személyt, Majthényi Kálmánt, Várnai Lászlót, Várnai Gézát és Klárai Egont statáriális bíróság elé állították, és tízévi fegyházra ítéltek, illetve rajtuk kívül többeket internáltak.”

A dokumentumok között fennmaradt  kép a nevezetes “emlékműről”.

Forrás: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 3.1.9. V-77326

1948-ban állított “emlékművet” felváltotta Megyeri Barna alkotása, amely már kőből készült. Minden április és november hónapban ide lett kivezényelve Rákosliget tanulóifjúsága koszorúzni. 1989-ben így nézett ki az alkotás:

Müller Rolf cikkében így kommentálja:

“… felállították a településen Megyeri Barna szobrászművész mészkő alkotását, valaki azonban 1989. április elején megelégelve annak szimbolikai egyhangúságát, új elemmel gazdagította a kompozíciót, és a csillag társaságába egy horogkeresztet festett. Miként a hasonló esetekben, most sem tudhatjuk, hogy az illető saját meggyőződését kívánta-e 15 propagálni, vagy e jeleket felhasználó rendszerek eszmei rokonságára akarta felhívni a figyelmet.

1989 után az alkotást a nagytétényi szoborparkban helyezték el. Az eredeti helye Rákosliget vasútállomás mellett, a Liget soron (régi neve: Kasztell András út), a mai P+R parkoló helyén volt.

Foto: Dr. Varga József

Forrás: http://www.agt.bme.hu/staff_h/varga/foto/szoborpark/szoborpark.html