TEMETŐI – NÉVSOR

Az oldal frissítve: 2020. 11. 12.

A temető képei – Képtár

*A rákosligeti temető 1975. március 2-án még azonosítható ide temetettjeinek névsora Kovács Kálmán nyomán.

** Forrás: https://dspace.oszk.hu/

A

Ing. August Böhm**


Ádám Ferenc** -1940. május 25.

Ajkas Jenő** –
1937. december 8.

B

Babos Józsefné Matzenauer Mária** – 1950. április 11.

Bakos József
erdő főtanácsos 1863-1942,*
Baron Sándor 1876-1945, *
Bánkuti Győző** – 1944. július 22.

Bányász Gyula ?-1942, *

Belánka György 1842-1933


Belánka Judit** – 1936. december 16.

Bereczki Géza**


Bodor (Krausz) László  – 1936. február 9. Az Ujság híre
Boross György 1908 – 1928

Gyászjelentés az Esti Kurir-ban 1928. szeptember 1.
Böhm Ágost** – 1942. augusztus 22.

Rasnyi báró Brandenstein Ottó ny. állami miniszteri számvevőségi főigazgató  1866 -1938. december 6 
Forrás: Pesti Hírlap, 1938. december (60. évfolyam, 273-297. szám)1938-12-06 / 277. szám

Breuer Gusztáv**-1923

Bucsinyi Sándor
1866-1941, *
Buss Lajosné Handl Józefin** – 1935. december 12.

C

Czifrák Kálmánné Monoky Irma**

CS

Cservenka Nándorné nyelvtanár 1861 – 1944
Forrás: Pesti Hírlap, 1944. február (66. évfolyam, 25-48. szám)1944-02-06 / 29. szám

D

Dárday Antal** – 1942. december 8.

Debski Károly
ny. uradalmi főintéző október 14-én 61 éves korában elhunyt. Temetése október 15-én volt Rákosligeten a róm. kath. temetőben.
(KÖZTELEK, 1932. október 16. 731. oldal)
Dobó József** – 1944. január 9.

Duchan Sándor 1875-1944, *

F

Felföldy Béláné Preisinger Jeannette ** – 1931. október 20.

Felter Dezső
1861-1941, *
Füzessy Zsigmond ?-1941, *

G

Martonosi Gálffy Dénes 1860 – 1914

Budapesti Hírlap 1914. július 25.

Géczy Lajos ?-1932,*
Gremsperger Dezső** – 1941. augusztus 15.

Gross Gusztáv** – 1930. december 31.

Guba Jenő** -1938. február 8.

Guba Jenőné Szekrényessy Irén** –
1938. február 26.

Gyurcsovits Mihály ?-1936. március 2.,*

H

Hackenberger Lajos 1861- 1933

Hauser Sarolta (Máthé Istvánné) ? – 1935. június 23

Az Ujság. 1935. június 23.
Herda László
 ?-1930, *
Horváth Gyula** – 1939. október 30.

Horváth Józsefné Szabolics Róza** – 1931. január 9.

J

Jan Viktor 1861-1921,*
Juhász Antalné Sárik Julianna** – 1936. szeptember 28.

Jüngham József ?-1923,*

K

Kaczvini Kaczvinszky Kálmán  ?- 1932. 04. 12.
Kocsis Károly 1864-1940, *
Kosztelnik Ferenc**

Kováts Gyuláné Eck Erzsébet** –
1944. március 13.

özv. Kovács Izidorné** – 1935. május 24.

Kreisel Alajos 1867-1941, *
Kubinyi Sámuel**

Kukinyi Sámuel ?-1940, *
Kürschner J. Béláné Bischitz Lujza ** – 1935. március 11.

L

Leimeter János** – 1918. november 30.

M

Madarász Sándorné Gottschald Gizella** – 1938. május 15.

Markhardt János
?-1929. március 15.,*

Mayer János ?-1941, *
Matos Lajosné Braun Dorothea** – 1903. március 26.

Matos Lajosné Huszár Teréz
** – 1938. június 21.

Máté Istvánné (Hauser Sarolta) ?- 1935. június 23.
Mátéffy Domokos kir.pénz.ü.ig. 1862-1940, *

Kissolymosi Mátéffy Domokosné 1867 – 1935


Mertl János
 ?-1932, *
Mészáros Kálmánné Szalay Terézia** – 1941. december 25.

Mikes Lászlóné Guttmann Erzsébet** – 1943. szeptember 9.

Molnár István** -1939

Molnár Izidor – felsőkereskedelmi iskola tanára 1854 – 1940. december 28. (izraelita temető?)

Az Ujság 1940. december 28.

N

Nagy Lajos vármegyei törvényhatósági bizottsági tag, rákosligeti törvénybíró ?-1931. július 13.*

Az Ujság 1931 július 15.

Nagyváradi Stépán Aladár 1870-1937, *
Nády István** – 1949. november 6.

dr. Noll Viktor**

Noszkó István**

O

Osinger Jánosné** – 1942. november 21.

P

Paulinyi Gábor** – 1937. május 19.

Paulovszky Ferenc**
– 1921. november 8.

Pautivics (Paulovits) Géza ?-1939,*


Az EST 1939. május 16.


Az Ujság. 1939. május 17.
http://rakosliget.hu/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Schreiber-Gyorgy.jpg
Pechár Kornélné** -1938. október 18.

id. Perényi Rudolf ?-1941, *
Petres Rezsőné Krauter Wilhelmine** -1942. szeptember 1.

Petrich Mártonné Beitel Viktória** – 1932. november 4.

Pék Endre** – 1937. július 20.

Pintér Józsefné Hamar Mária** – 1941. augusztus 4.

Pintér Manóné Gőz Eszter**
– 1943. május 1.

Pfeifer János ?-1920,*
Pintér Gyula 1868-1945, *
Pintér József 1875-1944,*
Postl Károly**


Regnezky Ferenc 1862-1932,*

R

Reguczky Ferenc**

Dr. Révay Ferenc
1889-1945,*
Rosner Ferenczné Brunnmayr Paulina** – 1911. április 25.

Rosner Henrikné
1864 – 1940 (izraelita temetőben)

Rozner Istvánné Schellenberg Etelka**

Rubinthy Dezső** – 1945. november 22.

S

Saskőy Antalné Ács Mária** – 1950. április 26.

Sárosi Jánosné Gébauer Teréz** –
1940. augusztus 5.

Schronk Pálné K. Salamon Ilona** –
1927. május 30.

Seress Géza** –
1950. március 20.

Simor Döme
?-1934, *
Skonda Lászlóné Schreiner Margit – 1938. július 8.

Sümegi Lajos** – 1935. november 24.

Steimle Vilmosné** – 1937. június 21.

Sterio Marie** -1904

Strament János 1864-1938, *
Strohmayer József** -1944. június 14.

SZ

Szabó István** -1943. május 31.

Szabó Jánosné


1917. május 6. Rákos Vidéke 18. szám 1917. május 06.
Az Est 1917. április 22. 8. oldal

Szabó Józsefné Scharle Mária** – 1936. augusztus 23.

Szoika Gyula – főerdőtanácsos

1928. július 10. Az Ujság
Schreiber György** -1943. június 11.

T

Tarits Jánosné Wandra Paula**

Telekes Lajos** –
1918. március 28.

Temesvári Andrásné Leimeister Ilona **
-1947.június 23.

Thuránszky Dagmár**

dr. Thuránszky József**

Thuránszky Józsefné Baán Margit**

Thuránszky Lehel   – 1951.06.09. Forrás: Thuránszky Hajnalka
Török Antal
épít. 1861-1933, *
özv. Török Antalné** – 1942. március 21.

Törzsök Gyula 1859- 1934, *

U

Ucsnay Ernő Trencsén díszpolgára és utolsó magyar polgármestere ?-1940. január 4.*
Ürge Lajos Károly 1869-1934, *

Ü

Varhanek József 1864-1926, *

V

Vajda Jánosné Csere Lidia** – 1936. június 16.

Valasek Eduard
**-1910


Ifj. Vándor Károly, 1899 – 1909. IV. 15. Vándor Károly és neje, született Kovács Anna, tíz éves fia április 15-én meghalt Rákosligeten.
Vándorfi József** – 1948. augusztus 24.

Venyege András** – 1936. szeptember 29.

Véghely K. Istvánné Németh Julianna** – 1914. június 9.

Vrasich Mihály** – 1979 -Kozma utcai temetőben

W

Wandra Bea** – 1922. december 4.

Wéber Miklós** –
1941. március 26.

Z

Zádor Géza ny. igazságügy miniszteri számvevőségi főtanácsos 1860 – 1933. március 5.


Zinz Ede 1857-1928, *
Zinz Béláné 1902-1932, *


 


1979

1979. december 18. – Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
Lezárt temetők listája
1979. december 18. – Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

Kapcsolódó dokumentum: Javaslat a fővárosban lévő lezárt temetők
fokozatos felszámolására. (pdf formátum)