Bakos József

Bakos József (1863 – 1942) erdő főtanácsos

Az Országos Erdészeti Egyesület 1939. évi június hó 21-én, déli 12 órai kezdettel Debrecenben, a Városháza közgyűlési termében tartott rendes közgyűlést, melyen az 50 éves egyesületi tagság tiszteletére kiadott díszoklevelek kerültek átnyújtásra. Bakos József nyugalmazott erdőtanácsos, aki 1888 óta volt a tagja az egyesületnek díszoklevelet kapott.

1942-ben Rákosligeten hunyt el. A település temetőjében temették el.