MAGYAR ÉLET

Az oldal indult: 2020. 12. 09.

A folyóirat a népi írók jobbszárnyának volt az irodalmi és pub­licisztikai orgánuma, de szoros szálak fűzték a Turul Szövet­séghez is. Erdélyi József, Kodolányi János, Sinka István, Sza­bó Dezső sokat írtak a lapba, de dolgoztak bele olyan írók is, mint Darvas József, Németh László és Veres Péter. A folyóiratot erős németellenesség jellemezte (Szabó Dezső ve­zércikkét is németellenes tendenciája miatt kifogásolta az ü­gyészség); ezt a maga korában pozitívnak értékelhető magatar­tást azonban az egyidejű antiszemita tendenciák erősen lerontották.

1940. február 29. Atlétikai hír

1940. október 11. Az Iparos Daloskör szereplése a rádióműsorban.

1940. december 19. Fried Flóra zsidó asszony elítélése „hírkoholásért”.