Buday Lajos

Buday Lajos (Kapuvár, 1876-1954)

a Független Kisgazda Párt képviselője a Nemzeti Bizottságban

Tanár, tanítóképző-intézeti rajztanár. Polg. isk.-i tanulmányait Kapuváron és Kanizsán kezdte, majd a Székelyudvarhelyi Áll. Főreál-isk.-ban fejezte be. Tanári diplomát a Bp.-i Képzőművészeti Főiskolán kapott. Nevelői pályáját Turócszentmártonban kezdte, majd Gyergyószentmiklóson folytatta. Ezt követően a tapolcai Polg. Fiúisk.-ban kapott rajztanári állást. 1917-től a nyíregyházi, majd néhány év múlva a pápai tanítóképzőben nyert hasonló beosztást. 1923-ban tanítványai legjobb munkáiból kiállítást rendezett. Elmélyülten foglalkozott a rajzoktatás módszertani kérdéseivel. Erről két kultuszminiszteri elismerés tanúskodik. Elismerésre méltó közéleti tevékenysége is. Számos helyi és országos társaságnak (Jókai Kör, Rajztanárok Országos Egyesülete) volt tagja. Nyugdíjazása (1936) után is hosszabb ideig tanított, illetve helyettesített. Nyaranta egykori diákjaival intenzív kapcsolatot tartott fenn keszthelyi villájában. 1947-ben Rákosligeten élt.
IROD.: Tanítóképző ért. 1936. 3-5.
Forrás: Áll. Tanítóképző Intézet irattára 158/1936, 521/1940. sz.

1945 után az Független Kisgazda Párt tagja, 1945-1946-ban e párt képviselője a Rákosligeti Nemzeti Bizottságban.