BORÁSZATI LAPOK

Az oldal indult: 2020. 11. 18.

  • A 19. század közepétől meginduló polgárosodás, konszolidáció, gazdasági fejlődés, a nagyvilággal való nyitottabb kapcsolattartás, a sajtótermékek szabadabb áramlása, a nyugati példák megteremtették a feltételeit és kikövetelték, hogy sorra alakuljanak a legkülönbözőbb tudományterületek, gazdasági ágazatok szakmai fórumai, lapjai. Ezek közé tartozik az ország természeti adottságai, hagyományai folytán különösen nagy súlyú, gazdasági és társadalmi jelentőségű borászat is. Az 1858-ban útjára induló lap első számában a szerkesztő így indokolja megjelenésének sürgető igényét:
    „A szakirodalom az, minek az előttünk álló külföld iparfejlődését, szellemi s anyagi jólétét köszönheti. Ez azon iránytű, mely legbiztosabban mutatja az emelkedés s művelődés útját. Ez egyszersmind azon hévmérö, melyről meglehet ítélni valamely nemzet culturai fokozatát. Anglia, Holland, Belgium sat. gazdászatának virágzó állapotát leginkább a szakirodalomnak köszönheti; hol nemcsak a gazdászatnak általában, hanem külön a földmívelésnek s állattenyésztésnek és a gépészettől kezdve le egészen a galamb, tyúk s házi nyúl tenyésztéséig, minden iparágnak külön közlönye, külön irodalma van. Franciaország világhírű pincekezelése s roppant jövedelmű borkereskedése a szakirodalom érlelő sugarai alatt fejlődött oly virágzóvá. Szőleink kiterjedését tekintve, az egész nagyvilágon a franciák után, mi vagyunk az elsők. De azért a spanyolok, portugálok, görögök jobban tudják boraikat értékesíteni, s talán minden ország bora drágábban kel a mi valóban jeles természetű borainknál; mert talán mindenütt jobban értenek a kereskedelmi szempontból vett borkezeléshez — és mindenesetre jobban a borkereskedéshez. Hogy tehát mi is utolérjük az előttünk álló nemzeteket, okvetlen szükségünk van a szakirodalom munkásságára; szükségünk van szakközlönyökre s külön borászati lapra, mely tüzetesen tárgyalja mindazt, a mi a szőlőművelés, borkezelés, pincze-gazdászat és borkereskedést érdekelheti; mely útmutatója s tanácsadója legyen a bor-termelőnek a bel- s külföldi borkereskedés ismeretlen útain, s mely által tájékozhassa magát a külföldi piacok s termések állapota felől; melyben feltalálhasson mindent, mi a borászatot törvényes, közigazgatási, tudományos vagy egyleti tekintetben érdekelheti; s végre melyből eszmecsere által vagy tapasztaltabbak tanácsai után ismerhesse meg mindazt, mit az idő szelleme s tudomány újat felfedezett; hogy ismerhesse általa hazánk borászati állapotát; boraink tájék szerinti jellemét, jeles borászainkat s azok tevékenységét; hazánk minden borvidékét; minden újabb szakmunkát, eszközt. Ily szaklapot akarunk mi ezen „Borászati lapok” által t. olvasóink kezébe adni.” Forrás: Arcanum adatbázis

1905. március 12.
A Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének választmánya elutasítja a sorsjegyvásárlást.

1916. október 13. 36. szám
Vértetű járvány

1916. október 22.
Vértetű irtása.