RUBINTHY DEZSŐ

RUBINTHY DEZSŐ

(Salgótarján, 1871. január 6. – Rákosliget, 1945)

altábornagy


A Ludovika Akadémiát végezte el. 1920. szeptember 1-jén vezérőrnaggyá nevezték ki, és ideiglenesen megbízták a Hadilevéltár vezetésével, melynek ő lett az első igazgatója, 1924-ig. A 30-as honvéd gyalogezredben is szolgált az I. világháború alatt.