Rákosligeti Dal-és Zenekör

1902

A Dalárda fellépése a Batthyány telepen
Rákos Vidéke 38. szám 1902.szeptember 28.

1907

A Dalkör az egri dalosversenyen
Rákos Vidéke 33. szám 1907. augusztus 18.

1909

Dalosverseny Kecskeméten

Az érkező dalosok elszállásolása. Az elszállásolási bizottság a mai napig 2002 vendégnek állított ki szállásjegyet. Az egyes dalárdák a következő helyekre szállásoltattak el: Az I. kerületi iskolába a földszintre : Kispesti dalárda, Rákosligeti dal- és zeneegylet, Székesfehérvári délivasúti dalárda, Budapesti Acélhang. Összesen 125 ember.

Az Alföldi Híradó 1909. augusztus 17.-i számában számol be a Rákosligeti Dal- és Zenekör fellépéséről:
A délutáni hangverseny

Rákosligeti dal és zenekör 29 taggal. (Karnagy Kaszás Gyula.) Szép hangdalosok. Egyes szólamaikban azonban kissé egyenetlenek. Lelkes igyekezetteljes éneklési módjuk tetszetős s ezért szép sikerük volt.

1909. augusztus 19-én volt a dalosverseny eredményhirdetése. A Rákosligeti Dal- és Zenekör a II. csoportban az Újpesti Dalkörrel megosztva 4. díjat nyert. (Alföldi Híradó, 1909. augusztus 19. 3. oldal)

1910

Fellépés a Sport Klub-ban
Rákos Vidéke 5. szám 1910. január 30.

1912

Országos dalverseny 2. díj.
Rákos Vidéke 28. szám 1912. július 14.
Lyra dalkör fellépése Rákoskeresztúron az ipartestület zászlóavató ünnepségén.

1921

Rákos Vidéke 26. szám 1921. június 26.

1924

Rákos Vidéke 37. szám 1924. szeptember 15 . Fellépés a II. választókerület bálján Rákosszentmihályon.

1939

Budapesti Közlöny 1939. november 26.