Isoz Kálmán

Isoz Kálmán; D’Isoz

(Bp., 1878. dec. 7.–Rákosliget, 1956. jún. 6.)

Zenetörténész. Filozófiai tanulmányokat végzett, zenét Aggházy Károlynál tanult. A Magyar Nemzeti Múzeum főtitkára 1924-től, Bartha Dénessel 1934-ben megindította a Musica Hungarica c. sorozatot. Az Országos Széchényi Könyvtár főkönyvtárosa, majd 1929-től az általa alapított zenei gyűjtemény vezetője, a Zak zenetörténet-tanára, 1934–43-ig főtitkára volt. Tudományos munkáiban a m. zenés színjátszás és a témához kapcsolódó személyek kutatásával is foglalkozott (Erkel Ferenc, Doppler Ferenc, Egressy Béni, Szerelemhegyi András, Mosonyi Mihály stb.). Rendszeresen publikált a zenészeti lapokban, elsősorban a magyar zenei intézménytörténettel foglalkozott és tanulmányokat közölt.

Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon / Isoz Kálmán; D’Isoz
/02100/02139/html/sz11/57.html

 

Isoz Kálmán, D’Isoz [dizó] (Bp., 1878. dec. 7. – Rákosliget, 1956. jún. 6.): zenetörténész. Kereskedelmi isk.-t végzett 1895-ben, zenét csak később kezdett tanulni Aggházy Károlynál. Egy ideig mint bankhivatalnok működött, majd az MNM tisztviselője lett. 1908-ban kezdte meg filozófiai tanulmányait a bp.-i egy.-en, amelyet a háború miatt egy időre megszakított, végül 1921-ben doktorált. A világháború után az MNM főtitkára, 1924-ben pedig az OSZK főkönyvtárnoka lett. Egyben megbízást kapott a zeneműtár megszervezésére, amely 1929-től kezdve önálló osztályként működött ~ vezetésével. 1934-ben kinevezték MNM ig.-nak, nem sokkal később nyugdíjazták a múz.-nál és áthelyezték a Zeneművészeti Főisk.-ra titkárnak, majd főtitkárnak. 1943-ig működött itt, hivatali teendői mellett zenetörténetet is tanított. – Érdemeket szerzett a m. zenekultúra jelentősebb korszakainak, intézményeinek és egyéniségeinek történeti feldolgozásával. Munkásságának egyik fő területe Liszt életműve és tevékenysége volt. – F. m. A filharmóniai társaság múltja és jelene, 1853–1903 (Bp., 1903); Liszt Ferenc (1911); Zenei levelek, a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára zenei kéziratainak jegyzéke (3. füz. Bp., 1921–24); Buda és Pest zenei művelődése (I, Bp., 1926); A rendszeres zeneoktatás meg-megindulása Budapesten (Historia, 1932); A Pest-budai Hangászegyesület és nyilvános hangversenyei (Tanulm. Bp. múltjából, III. 1934); Liszt Ferenc írásai tükrében (1938).

Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990
/00300/00355/html/ABC06707/06817.htm

ISOZ KÁLMÁN
(Budapest, 1878. december 7. – Rákosliget, 1956. június 6.) zenetörténész. Pályafutását bankhivatalnokként kezdte, majd a Magyar Nemzeti Múzeumba került titkárként. 1921- ben doktorált a Budapesti Tudományegyetemen. 1924-től az Országos Széchenyi Könyvtár főkönyvtárnoka.