HŐLÉGBALLON

Az AVIATIKA c. újság 1930. decemberi számában számol be Poppe Kornél a hőlégballonos repülés magyarországi térhódításáról.

A léggömbcsoport tevékenységéről

Szövetségünk balloncsoportja 1928-ban alakult meg, de ballonfelszállásait tulajdonképpen csak ebben az évben kezdte meg. Az elmúlt év őszén is volt ugyan néhány felszállás, de ezek csak kísérleteknek minősíthetők és pedig a ballon töltésére és a kiszolgáló személyzetre vonatkozólag. Ezeket a munkálatokat előzőleg senki sem ismerte, egészen kezdőket kellett kitanítani.
A ballon elkészítése egy felszálláshoz, annak megtöltése és elbocsátása felelősséggel járó műveletek, mert nemcsak a kiszolgálók testi épségére kell tekintettel lenni, hanem az utasok biztonságát is szem előtt kell tartani és mindent megtenni, hogy utazásuk jól megvizsgált és szakszerűen kezelt légi járóművel történjék.
A kis csoport, mely rajtam kívül jelenleg Pál András, Seeberg-Wankel József és Gebhart Istvánból áll, örömmel kezdte meg a munkát. Személyzetünket eleinte az Állami Gépgyár cserkészei alkották, most a Ganz-gyár leventecsapata jár ki szorgalmasan sporttelepünkre, hol érdeklődéssel, odaadással dolgozik.
Pál, Seeberg és Gebhart a ballon körüli gyakorlati teendőket megtanulták és vezető képességüket is több ízben bebizonyították, úgyhogy a ballont a levegőben biztosan és jól kezelik.
Az összes 18 felszálláson részt vett : Poppe 11-szer, Pál 13-szor, Seeberg 7-szer, Gebhart 9-szer. A «Hungária» azonkívül még hat utast vitt magával.
A «Hungária» megtett útjairól a kimutatás és alanti vázlat nyújt bővebb felvilágosítást.

Hazánk egy részét láttuk a levegőből, megismerkedtünk néhány vidékével és tájával. Remélem, hogy ismereteink a jövő évben, melyben fokozottabb tevékenységet tervezünk, még erősen bővülni fognak.

A “HUNGÁRIA” repülései térképen. A kilencedik leszállás történt Rákosligeten.