Budapesti Közéleti Névmutató 1945 – 1950 Rákosliget

Magyarázat az 1990 után született olvasóknak.

"felszabadulás után" - A Szovjetunió megszállta Magyarországot - 1945 - és egészen 1990-ig itt is maradt "ideiglenes" jelleggel.

Pártok és szervezetek neveinek rövidítése:

MDP - Magyar Dolgozók Pártja
MKP - Magyar Kommunista Párt
MSZMP - Magyar Szocialista Munkáspárt
A fenti három név gyakorlatilag a kommunista párt névváltozatai, MKP=MDP=MSZMP
MNDSZ - Magyar Nők Demokratikus Szövetsége
FKP - Független Kisgazda Párt
KIOSZ - Kisiparosok Országos Szövetsége
SZDP - Szociáldemokrata Párt
OTI - Országos Társadalombiztosítási Igazgatóság később SZTK
NPP - Nemzeti Parasztpárt
SZIT - A szakszervezeti ifjúmunkás- és tanoncmozgalom

A

Alpár Béla (Budapest, 1909), villanyszerelő, műszerész. 1945-től az MKP (MDP) tagja. 1945-ben a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja, a Nemzeti Segély vezetőségi tagja. Kisiparos, a KIOSZ budapesti választmányi tagja.


Apagyi
Andor (Budapest, 1893-1978), tanár. 1945-1949: a rákosligeti MKP (MDP) szervezetének tagja. 1918-tól a községi polgári iskola (majd általános iskola) igazgatója. 1945-1948-ban a szakszervezet képviselője a Rákosligeti NB-ben, 1945-ben a képviselő-testületben. Halála előtt nyugdíjas, a pedagógus-szakszervezet
XVII.
kerületi klubházának vezetője.

B


Babocsa
(Marosán) Endre, dr. (Erdőd, 1915), plébános, hitoktató lelkész. A felszabadulás után Rákosligeten, Budapesten, Sashalmon, Újpesten plébános, majd budapesti provikárius, később váci irodaigazgató. 1945-ben a Rákosligeti NB tagja. 1945-1947-ben képviselő testületi tag. Volt a Budapesti Békebizottság titkára, a Katolikus szó c. folyóirat szerkesztő bizottsági tagja. Magyar Népköztársaság Zászlórendje, Munka Érdemrend.


Balázs
Imréné (?), munkás. 1949-ben az MDP tagja; az MNDSZ képviselője a Rákosligeti NFB-ben.


Bánhegyi
Jenő (Monor, 1908), tisztviselő. 1931-től az FKP tagja, 1945-től a nagy választmány tagja, a rákosligeti szervezet ügyvezetője, majd a Pest környéki, illetve a Pest megyei szervezet titkára. A felszabadulás után a Kőbányai Polgári Serfőző, később a Talajjavító Vállalat dolgozója. 1948-ban a Rákosligeti NB, 1945-1946-ban a képviselő-testület tagja. Nyugdíjas.


Belányi
Istvánné (?). 1948-1949-ben az FKP képviselője a Rákosligeti NB-ben, 1947-1949-ben képviselő-testületi tag.


Biró
Béla (Budapest, 1900-1959), postaműszerész. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. A felszabadulás után az MKP rákosligeti szervezetének titkára, a postás szakszervezet helyi titkára, ÜB-titkár. 1945-1948-ban a Rákosligeti NB tagja, 1946-tól titkára, a képviselő-testület tagja.


Buday
Lajos (Kapuvár, 1876-1954), tanár. A felszabadulás után az FKP tagja, 1945-1946-ban e párt képviselője a Rákosligeti NB-ben.

C-CS


Csala
László (?), községi tisztviselő. 1945-ben az MKP tagja. 1945-ben községi aljegyző, majd főjegyző. 1945-ben a Rákosligeti NB tagja, kezdetben elnöke.


Csép
Lajos (Budapest, 1903), gépészmérnök. 1945-1948-ban az SZDP tagja. A felszabadulás után a Pénzügyminisztérium, majd az Élelmiszeripari Minisztérium előadója. 1946-1948-ban a Rákosligeti NB tagja. Nyugdíjas.


Csertőy
Gyula (Gyoma, 1889-1964), polgári iskolai tanár. 1945-1948-ban az SZDP tagja. 1911-től a rákosligeti polgári iskola tanára. A felszabadulás előtt az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület jegyzője. 1945-ben a Rákosligeti NB elnöke, az ideiglenes képviselő-testület tagja.

D


Deák
Vilmos (Dunapentele, 1907-1967), vámkezelő. A 30-as évektől 1948-ig az SZDP tagja. 1945-ben a Rákosligeti NB és az ideiglenes képviselő-testület tagja.


Dévai
(Dimák) Géza (Orosháza, 1881-f), mérnök. 1945-től az FKP tagja. A felszabadulás után nyugdíjas MÁV műszaki főtanácsos. 1948-ban a Rákosligeti NB tagja.


Donath
Vilmos (Újpest, 1892-1964), gépészmérnök. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. A Tanácsköztársaság alatti tevékenységéért az ellenforradalmi rendszer idején internálták. A felszabadulás után a rákosligeti községi vízművek vezetője. 1945-1948ban a Rákosligeti NB tagja, 1946-tól titkára. 1945-ben az ideiglenes képviselő-testület tagja.


Dosztán
Józsefné (Nyitra, 1899-1974), géphímző. A 30-as évektől az SZDP (MDP, MSZMP) tagja. 1948-ban a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja.

F


Fekete
József (Kötcse, 1908-1977), tanító. 1945-től az FKP tagja. A felszabadulás után tanító, majd általános iskolai igazgató. 1949ben a Rákosligeti NFB jegyzője, a képviselő-testület tagja.

G – GY


Galambos
(Grosz) Marcell (Szatmárnémeti, 1898-1977), bőrkereskedő. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. 1945-1949-ben kiskereskedő, majd vállalati előadó. A felszabadulás után az MKP rákosligeti szervezete vezetőségének a tagja. 1945-1949-ben a kosligeti NB és képviselő-testület tagja; 1949-ben az NFB tagja, 1950-ben fővárosi képviseleti bizottsági tag. Felszabadulási Jubileumi Emlékérem.


Gyarmati
János (Dunabogdány, 1892-1957), péksegéd. 1908-tól vett részt a munkásmozgalomban, üzemi bizalmi. A Tanácsköztársaság idején a Pest megyei intézőbizottság és a dunabogdányi direktórium tagja. Az ellenforradalmi rendszer idején egyévi börtönre ítélték és két évig rendőri felügyelet alatt állott. 1929-től önálló iparos volt. A felszabadulás után az SZDP rákosligeti szervezetének az elnöke. 1945-1948-ban a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja.


Györfi
Aladár, dr. (Golubovec, 1917), nyelvész. 1945-1948-ban az SZDP tagja. A felszabadulás után vállalati tisztviselő. 1947ben a Rákosligeti NB tagja. Külföldön él.

H


Hámori
Imre (Budapest, 1898-1977), tisztviselő. 1945-1956-ban az MKP (MDP) tagja. A felszabadulás után nyugdíjas OTI-tisztviselő. 1945-1949-ben a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja.


Hellmann
József (Budapest, 1910), ezüstműves. A 30-as évek elejétől vesz részt a munkásmozgalomban. 1942-1944-ben a nemesfémipari dolgozók szakszervezetének az elnöke. A felszabadulás után az MKP rákosligeti szervezete vezetőségének a tagja. 1945ben a Rákosligeti NB és az ideiglenes képviselő-testület tagja. Nyugdíjas.


Hollósi
Lászlóné (Rákoskeresztúr, 1906), tisztviselő. 1945-től az FKP tagja. 19451948-ban a Rákosligeti NB, 1947-1949-ben a képviselő-testület tagja.

J


Jávor
Lajos (Budapest, 1896), pénzügyi tisztviselő. 1919-1927-ben az SZDP, 1945-től az MKP tagja. 1945-ben a rákosligeti rendőrség vezetője, majd a Pénzügyminisztérium főtanácsosa. 1945 elején a Rákosligeti NB tagja.


Jeszenszky
Anna (Neszlény, 1892-1969), tanár. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. 1914-től volt a rákosligeti polgári iskola tanára. 1945-ben a Rákosligeti NB tagja.

K


Kalmár
Tibor (Budapest, 1899), kereskedősegéd, műszerész. 1945-től az MKP, később az NPP tagja, e párt rákosligeti szervezetének elnöke, 1947-1949-ben a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja. Nyugdíjas.


Kelecsényi
Ágoston (Tápiósáp, 1914), zongorista. 1945-től az FKP tagja. A felszabadulás után konzervkészítő kisiparos. 1946-ban a Rákosligeti NB, 1945-1947-ben a képviselő-testület tagja. Nyugdíjas.


Keller
Kálmán (Soroksár, 1917), MÁV-alkalmazott. 1945-től az FKP tagja. A felszabadulás után a Nyugati pályaudvar főpénztárosa, 1948-tól a Budapesti Igazgatóság felügyelője. 1948-1949-ben a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja. Nyugdíjas.

Keresztúry István (Rákoskeresztúr, 1894-1971), tanító. 1945-től az FKP tagja, egy ideig e párt rákosligeti szervezetének az elnöke. 1919-től Rákosligeten tanított, a felszabadulás után az általános iskola igazgatója. 1945-1946-ban a Rákosligeti NB tagja, 1949-ben a szakszervezetek képviselője az NFB-ben.


Kluszka
Ferenc (Budapest, 1887-1962), vasesztergályos. A 10-es évektől vett részt a munkásmozgalomban. 1919-ben a szovjet hadseregben vöröskatona. 1922-1930-ban a Ganz Vagonban bizalmi, 1935-ig a vállalati pénztárak választmányi tagja. A 30-as évektől a KMP tagja. A felszabadulás után a Ganz Vagonban vasesztergályos, majd vezető. 1945-ben a Rákosligeti NB és az ideiglenes képviselő-testület tagja. Halála előtt nyugdíjas tanműhelyi oktató.


Kovacsik
Dezső (Miskolc, 1905), sütőmester. 1945-1948-ban az SZDP tagja, e párt rákosligeti szervezetének a vezetőségi tagja. 1945-1948-ban a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja.


Kováts
Jánosné (?). 1945-től az FKP tagja. 1945-1946-ban a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja.


Kulcsár
Dezső (Győr, 1914), motorszerelő, géplakatos. 1929-től vesz részt a munkásmozgalomban, 1938-tól az SZDP (MDP, MSZMP) tagja. A felszabadulás után géplakatos csoportvezető. 1945-ben a Rákosligeti NB tagja. Nyugdíjas.


Kutny
István (Budapest, 1916), kozmetikussegéd. 1945-től az SZDP (MDP) tagja, a felszabadulás után e párt rákosligeti szervezetének a titkára; az aszódi járás rendőrkapitánya, 1947-től a Fővárosi Csatornázási vek tisztviselője. 1945-ben a Rákosligeti NB és az ideiglenes képviselő-testület tagja. Külföldön él.

L


Lóránt
Béla (Nyíregyháza, 1885-1953), MÁV alkalmazott. 1945-től az FKP tagja. A felszabadulás után közellátási tisztviselő. 1946-1947-ben a Rákosligeti NB tagja.

M


Madarász
György (Budapest, 1900), kovács. 1917-től vesz részt a munkásmozgalomban, az SZDP (MDP) tagja. A felszabadulás után a MÁVAG műhelycsoport-vezetője. 1945 elején a Rákosligeti NB tagja. Nyugdíjas.


Major
János (Rákosliget, 1911-1976), szabósegéd. 1927-1948-ban az SZDP tagja, 1946-1948-ban a rákosligeti szervezet titkára. 1946-1947-ben a Rákosligeti NB tagja.


Mészáros
Lajos (?), lakatossegéd. 1949-ben a Rákosligeti NFB titkára, 1948-1949-ben a képviselő-testület tagja.


Miskolczi
Károly (Hajdúböszörmény, 1885 -1978), cipész. A század elején, majd 1945-1948-ban az SZDP tagja. A 20-as években a rákosligeti ipartestület elnöke. 1945-ben a Rákosligeti NB elnöke, az ideiglenes képviselő-testület tagja.


Munár
József (Rohonc, 1866-t), nyugdíjas alezredes, 1943-1945-ben Rákosligeten községi bíró. 1945 elején a Rákosligeti NB tagja.

N


Nagy
Kálmán, dr. (ma: Kállai Kálmán, dr.) (Rákosliget, 1914), tisztviselő, ügyvéd. 1945től az FKP tagja. A felszabadulás után MÁV segédtitkár. 1947-ben a Rákosligeti NB, 1945-1947-ben a képviselő-testület tagja. Nyugdíjas ügyvéd.


Nemes
Károly (Vác, 1883-1954), tanár. 1945től az SZDP (MDP) tagja, a felszabadulás után az SZDP rákosligeti szervezete elnöke. A felszabadulás után a Szent László Gimnázium nyugdíjas tanára. 1945-1946-ban a kosligeti NB tagja, 1945 végétől elnöke, 1945-1949-ben a képviselő-testület tagja.

O


Oláh
Kálmán (Debrecen, 1883-1957), kárpitossegéd. 1904-től vett részt a munkásmozgalomban, 1918-1920-ban az SZDP, 1945-től az MKP (MDP) tagja, a felszabadulás után az MKP rákosligeti szervezete titkára. 1919-ben a MÁV Északi Főműhely dolgozója; 1920-1941-ben Franciaországban emigrációban élt; a felszabadulás után mint a MÁV dolgozóját rehabilitálták és nyugdíjazták. 1945-1949-ben a Rákosligeti NB tagja, 1948tól elnöke; a képviselő-testület tagja; 1950-ben a főváros képviseleti bizottsága tagja.


Orf
István (Kaposvár, 1895-1968), kereskedelmi alkalmazott. 1919-től vett részt a munkásmozgalomban, 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja, a felszabadulás után az MKP rákosligeti szervezete vezetőségi tagja. 1919-ben vöröskatona, az ellenforradalom idején bebörtönözték, majd rendőri felügyelet alá helyezték. A felszabadulás után a kosligeti rendőrség vezetője, majd az egyenruházati vállalat műszaki igazgatója. 1945ben a Rákosligeti NB titkára. Halála előtt a Ruhaipari Anyagellátó Vállalat nyugdíjas igazgatója, a Budapesti Úttörő Szövetség elnökségi tagja. Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem stb.

P


Pápai
Vince (Budapest, 1883), vas- és festékkereskedő. 1911-1948-ban az SZDP tagja, a felszabadulás után a rákosligeti szervezet elnöke. A felszabadulás előtt az SZDP rákosligeti szervezete vezetőségi tagja; több alkalommal letartóztatták. 1945-1947-ben a kosligeti NB tagja, 1945 elején elnöke.


Párák
Ferenc (?). 1945 elején a Rákosligeti NB tagja.


Pellérdi
József (Rákoskeresztúr, 1908), építésztechnikus. 1945-től az MKP (MDP) tagja. A felszabadulás után kőműves kisiparos. 1945 elején a Rákosligeti NB tagja.
Nyugdíjas vállalati művezető.


Petik
Ferenc (Salgótarján, 1898-1973), vasöntő. 1918-tól vett részt a munkásmozgalomban, 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. 1948-1949-ben a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja.


Piedl
Kornél (Budapest, 1898-1969), fodrász. 1945-től az MKP tagja. A felszabadulás után kisiparos. 1945 elején a Rákosligeti NB és az ideiglenes képviselő-testület tagja. Halála előtt nyugdíjas honvédségi polgári alkalmazott.


Puskás
Imre (Rákoskeresztúr, 1909-1976), dogos, szobafestősegéd. 1945-től az MKP (MDP) tagja. A felszabadulás után szobafestő kisiparos. 1945-ben a Rákosligeti NB, 1945-1946-ban a képviselő-testület tagja.

S


Schauschek
Ervinné (Rákosliget, 1900), tisztviselő. 1945-től az FKP tagja. A felszabadulás után Rákosligeten községi fogyasztási adóellenőr; az MNDSZ helyi szervezete titkára. 1946-ban a Rákosligeti NB, 1945-1949-ben a képviselő-testület tagja. Nyugdíjas.


Simonovánszky
Ödön (Nyitra, 1886-1950), katonatiszt. 1945-től az FKP tagja. 1919-ben a 3. gyalogezred zászlóaljparancsnoka. A felszabadulás után nyugdíjas őrnagy. 1945-ben a Rákosligeti NB, 1946-tól a községi elöljáróság tagja. 1947-től pénztárosa.


Soós
Eisner Ödön, dr. (Kapuvár, 1896-1973), hadbíró. A felszabadulás után az MKP tagja; hadbíró alezredes. 1948-ban a Rákosligeti NB tagja.


Sümegi
(Simek) Imre (Budapest, 1893-1953),; lakatossegéd. 1919-től vett részt a munkás-j mozgalomban, a 30-as évektől az SZDP (MDP) tagja. A felszabadulás után a VAG lakatosa. 1948-ban a Rákosligeti NB tagja.

SZ


Számadó
Lajos (Rákoskeresztúr, 1905), asztalossegéd. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. A felszabadulás után a MÁV Északi Főműhely asztalosa. 1949-ben a kosligeti NFB elnöke. Nyugdíjas tanácsi előadó. Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem.


Szapáry
István (Nagyszalonta, 1894), tisztviselő. 1945-től az SZDP (MDP) tagja. A felszabadulás után OTI-tisztviselő. 1947-1948-ban a Rákosligeti NB tagja. Nyugdíjas.


Széli
Zsigmond (Rácegres, 1875-1954), MÁV tisztviselő. 1945-től az FKP tagja. A felszabadulás után nyugdíjas MÁV-felügyelő. 1945 elején a Rákosligeti NB, 1945-1949-ben a községi elöljáróság tagja, 1945-től pénztárnok, 1948-tól községi bíró.


Szűcs
Sándor (Cece, 1899), lakatossegéd. 1945-től vesz részt a munkásmozgalomban, 1946-tól az SZDP (MDP) tagja. A felszabadulás után művezető, majd osztályvezető. 1947-1949-ben a Rákosligeti NB tagja, 1948-tól titkára. Nyugdíjas.

T


Tornai
László (Rákoskeresztúr, 1902), bádogos és vízvezeték-szerelő segéd. 1945-től az MKP (MDP) tagja, a felszabadulás után az MKP rákosligeti szervezetének elnöke. A felszabadulás után vállalati dolgozó. 1948ban a Rákosligeti NB tagja. Nyugdíjas.


Tóth
Imre (Budapest, 1926), katonatiszt, tisztviselő. 1947-től az SZDP (MDP) tagja. 1949-ben a SZÍT képviselője a Rákosligeti NFB-ben. Vállalati csoportvezető.

V


Vandorfi
József (Esztergom, 1909), tapétázó. 1938-tól az SZDP (MDP) tagja, a felszabadulás után az SZDP rákosligeti szervezetének titkára. 1925-től részt vett a TTE munkájában. A felszabadulás után kisiparos, majd az Állami Áruházak dolgozója. 1945-1947-ben a Rákosligeti NB, 1945-1949-ben a képviselő-testület tagja. Nyugdíjas.


Végvári
Dénes (Rákosliget, 1919-1964), tisztviselő. 1945-től az NPP tagja. A felszabadulás után közellátási ellenőr. 1947-1949-ben a Rákosligeti NB és képviselő-testület tagja.


Virág
Ádám (Kislőd, 1887-f), MÁV-alkalmazott. 1945-től az FKP tagja. A felszabadulás után a Rákosi állomás elöljárója. 1947-1949-ben a Rákosligeti NB tagja, 1948-tól alelnöke, 1947-1949-ben a községi elöljáróság tagja.