1945. január 1

1945. január 1.

(1944.) XII. 31.-én a Mátyásföld-i rep. tér-re (repülőtérre) betört kisebb erőket ellentád-sal (ellentámadással) visszavetették. Benyomás: elg. (ellenség) Budapest elfoglalására irányuló tád-ait (támadásait) fokozni fogja.

Billnitzer csop.: XII. 30-án Rákoskeresztúr-tól É-ra (Északra)a 24. rotü. oszt. (rohamtüzér) arcvonalán az elg. (ellenség) betört. Bakó Barnabás őrgy. oszt.pk. (osztagparancsnok) személyesen vezetett ellentád-a (ellentámadása) következtében a főellenállási vonalat az eredeti helyére igazította vissza. Az elg. (ellenség) vesztesége halottakban és sebesültekben igen nagy. Egy orosz őrgy. (őrnagy) elfogatása előtt öngyilkos lett.
Főellenállási vonal: Csepel-sziget-től, Rákosliget írástól DNy 1 km-re lévő hárp-ig (háromszögelési pontig) változatlan, innen ÉNy 3 km-re Sashalom “m” betűjétől D-re lévő v.v.m., tovább DNy-ra a vasút mentén a Pestújhely-re vezető villamos vasútig, majd a villamos vasút mentén Pestújhely “P” betűjéig, majd tovább Pestújhely, Palotaújfalu, Rákospalota szegélyén a 115 magp-ig (magassági pontig), innen tovább változatlan.

Hdt.pk. (hadtest parancsnok) rendeletéből:
Kovács vk. (vezérkari) szds. (százados) sk.
a.ov.h. (alosztályvezető helyettes)

Forrás: HL VKF Budapesti helyzetjelentések gyűjtője, 920./I.hdt.I/a. Egykorú hiteles másolatból részletek.