1941

Az 1941. évben már érezhető volt az ellátás terén is a háború negatív hatása. Lisztből 20 dkg volt a fejadag. Gondok voltak a cipő ellátással is. A szükséges mennyiség helyett alig ötöde, havonta 60 pár cipő érkezett. Júliusban liszthiány ütötte fel a fejét. Nem lehetett kapni egyáltalán. A kenyérjegy bevezetésével októberben enyhült a hiány. Kenyér jobban volt, miután októberben a zsírfejadag csökkent heti 16 dkg-ról 10 dkg-ra. Az 1941. évi hiányok oka a háborúban történő erőteljes részvétel volt. Ne feledjük, ekkor már magyar honvédek harcoltak a Don folyónál.
Ebben az évben egy zömében rutén falu kérte Rákosligetet, hogy fogadja testvérközségül. Szinnajalova lakossága ugyan rutén, de magyar érzésű volt. A rutén nemzetiség nemzeti öntudra ébredését a magyar szabadságharc idejére, 1848-49 lehet datálni. A magyarok felé ezért ilyen pozitív az elkötelezettségük.

Összeállították a zsidó iparosok névsorát:
Alpár Béla villanyszerelő
Alpár Dávid
Braun Ferenc
Fridmann Sándor
Kígyósi Márkus
Zsidó kereskedők:
Balogh Lászlóné
özv. Nagy Mórné
Schőngut Edéné
Hercz Ignác
Khon Edéné
Benedek K. Vilmos
Fuchs Hugó
Falk Simon
Maros Márton