FŐVÁROSI KÖZLÖNY*

Ugrás évkörre: 1908 1912 1914 1918 1919 1921 1923 1924 1927 1928 1934 1935 1936 1937 1938 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

1908

A munkásjóléti bizottmány ülése az országos szakszervezeti tanács képviselőinek jelenlétében 1908. január 11.

1912

Menetdíj táblázat
1912.07.05 53. szám

1914

1914. május 19. 40. szám

1918

1919

1919. 17. szám 457. oldal

1921

Szerkesztett!!!
1921. 47. szám 2416. oldal

1923

1923. 8.szám 419. és 421. oldalak szerkesztve

1924

SZERKESZTETT!!!
1924. 2. szám 44 – 47. oldal

1927


Az ünnepségen részt vett a Magyar Dalosszövetség közel 3000 tagú együttes énekkara is, mely az összes magyar dalos egyesületekből összeállított férfikarával a legnagyobb készséggel állott rendelkezésre. A dalos-egyesületek mindegyike hazafias lelkesedéssel csatlakozott és Gerlóczy Béla, a Magyar Dalosszövetség ügyvezető elnöke fáradhatatlan buzgalommal készítette elő az együttes énekkar részvételét, melyben az alábbi egyesületek vettek részt: Budapesti Férfi Dalegylet, Máv. Gépgyári Acélhang Dalegylet, III. kerületi Törekvő Dalkör, Cipésziparosok Dalköre, Zugligeti Erdei Visszhang Dalkör, Lyra Dalkör, Munkás Dalárda, Polgári Dalkör, Zuglói Egyetértés Dalkör, Ganz-Danubius Gyári Dal-és Zeneegyesület, Fővárosi Iparos Dalárda Egyesület, Máv. Visszhang Dalkör, Magyar Postaaltisztek Orsz. Egyes. Honfi Dalköre, Posta táv. és távbesz. Műszerészek Dalköre, Ferencvárosi Máv. Riadó, Bánáti Daloskör, Dunakeszi Máv. Magyarság, Elektromos Művek Dalköre, Szabadság Dalkör, Szfőv. Gázművek Dal- és Önképzőköre, Máv. Törekvés Dal és Önképző Egylet, Dalkoszorú, Tabáni Daloskör, BSzKRT Pesti Főműhely Dalárda, Újpesti Dalkör, Újpesti Iparos Ifjak Dalköre, Budapesti Fővárosi Altisztek Dalkara, Erkel Ferenc Dalkör, Nyugati pályaudvar Új Élet Dal- és Műkedvelő Köre, BSzKRT dalegylete, Aszódi Törekvés Daloskör, Kispesti Dalárda, Gyömrői Dalkör, Rákosligeti Dal- és Zenekör, Rákospalotai Dalkör, Budakeszi Lyra Dalkör, Pesterzsébeti Petőfi Dalkör, Pesterzsébeti Iparos Dalkör, Rákospalotai Ipartestületi Énekkar, Budai Dalárda, BSzKRT Főműhely Dalegyesület, Erzsébetfalva Polgári Dalkör, Országos Magyar Dalosszövetség, Budapesti Csokonai Dalkör, Rákospalotai Máv. Testvériség Dalkör, Detektív Atlétikai Club Énekkara, Wekerletelepi Társaskör.

1927.11.11 47. szám 2443. oldal. Szerkesztett kép.

1928

1928.04.27 23. szám 1148. oldal

1934

1934. március 23. 313. oldal
13. szám 1934. március 30. 357.oldal

1935

Fővárosi Közlöny_1935_1__pages1075
Fővárosi Közlöny_1935_1__pages1104

1936

Fővárosi Közlöny 1936. november 20. 66. szám 1766. oldal
Fővárosi Közlöny 1936. november 20. 66. szám 1767. oldal

1937

41. szám. 1937. augusztus 3. 1423. oldal

1938

56. szám 1938. október 18. 1306. oldal (Szerkesztett kép)

1943

25. szám 1943. június 8. 549. oldal

1944

A m. kir. minisztérium 2.870/1944. M. E. számú rendelete az I. és II. légoltalmi csoportba sorolt ipartelepek légoltalmi végrehajtó szervezetébe beosztott munkavállalókat megillető térítés újabb szabályozása tárgyában.
47. szám 1944. október 6. 904. oldal

1945 A II. világháború után

65. oldal
11. szám 1945. április 24. 156. oldal
16. szám 1945. május 23. 223 -224. oldal
20. szám 1945. május 31. 259-260. oldal (szerkesztett kép)
21. szám 1945. június 2. (részlet)
62. szám 1945. október 4. 653 -654. oldal (részlet)

1946

30. szám 1946. július 13. 838. oldal (részlet)
46. szám 1946. október 8. 1070. oldal
45. szám 1946. október 19. 1109. oldal

1947

46. szám 1947. november 8. 1124. oldal

1948

9. szám 1948. február 28. 67. oldal
Az 1949. évi költségvetés közgyűlési tárgyalása.
54. szám 1948. december 31. melléklete 34. oldal (szerkesztett)

1949

1949. május 26.
31. szám 1949. augusztus 6.
47. szám 1949. december 10. 214. oldal

*1890 –

Budapest Székesfőváros, ill. a Fővárosi Önkormányzat hivatalos lapja. Közlönyként tájékoztat a főváros által hozott, ill. fővárosi vonatkozású, rendeletekről,közgyűlési határozatokról.