MAGYAR LAKATOSMESTEREK LAPJA

Versenytárgyalás 30 ház építésére. 1910. március 20.