Dr. Karmos György

Dr. Karmos György

1935. november 21., Rákosliget

Iskolai végzettség:

Orvostudományi Egyetem, Pécs, 1960 általános orvosi diploma

Szakképesítés:

laboratóriumi szakorvos, Pécs, 1963 elektroencephalográfia, OTKI, Budapest, 1979

Tudományos fokozat:

orvostudományok kandidátusa, Budapest, 1975 PhD fokozat, POTE, 1995 Habilitáció: élettan, SOTE, 1996 egyetemi magántanár, SOTE, 1997

Szakmai életút:

1959-62 POTE Élettani Intézet, központi gyakornok

1962-65 POTE Élettani Intézet, egyetemi tanársegéd

1965-76 POTE Élettani Intézet, egyetemi adjunktus 1976 POTE Élettani Intézet, egyetemi docens

1976-94 MTA Pszichológiai Intézete, tudományos igazgatóhelyettes, a Pszichofiziológiai Osztály vezetője

1994-99 MTA Pszichológiai Kutatóintézet, intézeti igazgató

2000-05 MTA Pszichológiai Kutatóintézet, tud. csoportvezető 2002-06 tudományos tanácsadó

2000-05 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar, egyetemi tanár

2006- Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar, professor emeritus

Tudományos elismerések:

1998 OTKA Ipolyi Arnold díj

1998 Széchenyi professzori ösztöndíj

1999 MANT Nagy Ernő díj

2003 Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztje

2006 Környey Társaság, Környey emlékfa díj

2008 Magyar Pszichológiai Társaság Ranschburg Pál emlékérem

Tudományos társasági tagság:

Hazai :

Magyar Kísérleti Pszichofiziológiai Társaság, elnök 1993-2004

Magyar Idegtudományi Társaság, 1993-, vezetőségi tag 1993-2000

Magyar EEG és Klinikai Neurofiziológiai Társaság, 1961-, vezetőségi tag 1976-2001

Magyar Élettani Társaság, tag 1961-, vezetőségi tag 1975-95 Magyar Pszichológiai Társaság, tag 1976-

Magyar Asztronautikai Társaság, tag 1986-

Külföldi:

International Organization of Psychophysiology, 1980-, alelnök 1997-2004

International Brain Research Organization, tag 1972-

European Brain and Behavior Society, tag 1975-2006

Society for Psychophysiological Research, tag 1987-2005 Society for Neuroscience, tag 1992-

European Neuroscience Association, tag 1993-

Deutsche EEG-Gesellschaft, külső tag 1993-