1944

1944.

152 idegen él Rákosligeten. A május 15-i deportálás során 97 ember vittek Rákoskeresztúrra. Gózon Gyula és 13 munkaszolgálatos maradhatott Rákosligeten.
300 német katona van a magánházaknál elszállásolva. Zömében a kitelepített, elhurcolt zsidók házaiban laktak.

A Nyilas Párt vezére Tóth Gyula. A pártház a VI. utca 1. alá a Pálföldi vendéglőbe költözött.


A polgári Kör (ma a Csekovszky Művelődési Ház) fegyverraktár.
Feltehetően innen származik az alábbi jelentés:

Az 1. SS-rendőrezred fegyverzeti jelentése a 22. SS-önkéntes lovashadosztálynak.

1. SS-rendőrezred    Ezred-harcálláspont, 1944. 12. 29.
– I b –

Tárgy: jelentés

Hivatkozás: 1944. 11. 7-i ho.-parancs

A 22. SS-önk. lov. hadosztálynak

I. Fegyver, eszköz és lőszer
Napi jelentések
Lőszerfelhasználási jelentés 1944. 12. 28-ról

karabélylőszer 7 200 lövés
gpu-lőszer 12 400 lövés
gpi-lőszer 815 lövés
puskagránát (repesz) 55 darab
puskagránát (páncéltörő) 15 darab
páncélököl 7 darab
nyeles kézigránát
tojás kézigránát
világítólövedék
jelzőlőszer (zöld)
jelzőlőszer (piros)
aknavető-lőszer 181 darab

Lőszerigénylés: = lőszerfelhasználás
Fegyverzeti veszteség:
aa. Az ellenség kezébe került: 1 k. MG-34, 1 MG-34 állvány, 1 távcső
bb. Az ellenség tevékenysége közben megsemmisült: a jelentés hiányzik
cc. Karbantartásra szorul:
2 k. MG-34
Lövegekkel kapcsolatos különleges esemény: nincs

olvashatatlan aláírás

A rendőrség tart. főhdgy-a és 1. pcsőrti.

Lőszerkészlet:

aknavető-lőszer

181

puskagránát

350

gpu-lőszer

90 000

puskalőszer

42 000

gpi-lőszer

21 000

pisztolylőszer, 7,65 mm-es

1 000

világítólőszer

286

jelzőlőszer (piros)

75

jelzőlőszer (zöld)

120

nyeles kézigránát

444

tojás kézigránát

397

páncélököl

21

HL SS-Polizei-Regiment 1 iratai. 1. doboz, 92. fólió
Német nyelvű eredeti irat fordítása.
Forrás: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/mo_1918/erod/html/iratok-1.htm


Az iskolákban is német repülős alakulatok laknak.
December 12-ről 13-ra virradó éjszaka éri Rákosligetet az első bombatámadás. Szent Imre herceg útja 19. háztól 50-60 méterre csapódtak be a gránátok.
December 19-én a polgári iskola udvarát érte találat.

NOVEMBER 5. ELRENDELTÉK RÁKOSLIGET KIÜRÍTÉSÉT. A németek november 25-ig maradtak a községben, utána rövid ideig magyar katonák voltak itt.

1944. december 28-án fél tizenegy tájékán jelentek meg a román megszálló csapatok, a 7. román hadsereg egységei. Az iskolát hadikórházzá alakították.

1944. december 29. A budapesti I. hadtest napi helyzetjelentése a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Főparancsnokság számára.

12. ho.: XII. 28-án Rákosliget írás 152. magp. és Cinkota D-en betört elg.-et ellentád.-sal sikerült visszavetni. XII. 29-én az elg. erős tád.-t indított Rákosliget írás és Cinkota D közötti területen. Tart.-ok bevetése ellenére is sikerült betörnie az elg.-nek az állásokba. Kisebb részek Mátyásföld K-i szegélyét érték el. A 163. hárp. saját kézben van. Ellentád. folyamatban. Rákosliget és Rákoskeresztúr között az út és vasút mentén tád.-ó elg. csoportot a jól feküdt tü. tűz meghiusította. Benyomás: elg. nyomása tovább fog tartani.

Forrás: Magyarok a II. világháborúban. 1944. december 29. A budapesti I. hadtest napi helyzetjelentése a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Főparancsnokság számára.

Hősi halottak:
Ágner Gyula fhdgy. Rungurynál december 27-én halt meg. Luczkyban temették el.
dr. Szabolcs Kornél orvos százados Orgovány 1944. október 29.
dr. Makláry Károly zászlós 1944. november 2. Ócsa
Dobó György karpaszományos szakaszvezető Székesfehérvár
Hazay Aurél tartalékos hadnagy 1944. szeptember 22. Nagyvárad
Takács István őrvezető Kőrösmező 1944. október 10.
Eltűnt:
Bánkúti Jenő honvéd 1944. október 8. Szentes
Szentirmay János hadapród őrmester Budapest 1944. december 22.
Voloncs János 1944. december 28. Letkés
Örvössy Gábor hadapród őrmester 1944. december 7. Fülek környékén.