1943

1943.
Folytatódik a zsidóüldözés. Ekkor veszik el Gózon Gyulától is a rádiót. Kikapcsolták a zsidó származásúak  telefonjait. Egyedül Blum dr.-nál működhetett tovább.

Áldozatok az év során:

Bajusz Jenő tartalékos hadnagy 1943. január 26. Listine-Device.
Fekete György munkaszolgálatos 1943. január 18. 101/2 századból.
Hajdú István tartalékos zászlós 1943. január 15. 12.I. zászlóaljból*
Kácser József 1943. január 4. Sitinicsnél a IX. munkaszolgálatos zászlóalj.
Weinberger Árpád 1943. február 12. 109/1 századból Belgorod – Harkov térség.
Telekes Ferenc karpaszományos őrvezető sárgaság.

*Hadifogságba esett a 12. gyalogezredből a rákosligeti származású Hajdú István tartalékos zászlós, született: 1912, anyja neve: Kőrös Erzsébet, hadifogság 1943.01. 15. Jekatyerinovka

Hajdú István (Rákosliget, 1912. XII. 13. Kőrös Erzsébet) tartalékos hadnagy (1942. VIII. 1.) 1942. október 31-én a 12/1. zászlóalj egyik szakaszparancsnokaként vonult el a 2. hadsereg Don menti hadszínterére. 1943. január 15-én Jekatyerinovkánál sebesülten szovjet hadifogságba esett. További sorsára vonatkozólag nem rendelkezünk adatokkal. Feltehetően meghalt a hadifogságban.

Forrás: Bene János — Szabó Péter: NYÍRI BAKÁK A DONNÁL Adalékok a magyar királyi II. Rákóczi Ferenc 12. honvéd gyalogezred történetéhez (1920—1945) Nyíregyháza 2009