Kovács J. András

Kovács J. András (1906-1967) rákosligeti polgári iskolai tanár

Kovács J. András 1906-ban a zemplénmegyei Vécse községben született, ahol édesapja jegyzőként dolgozott.
Családi hagyományt követve felsőbb fokú tanulmányait a nyíregyházi Tanítóképzőben 1922—27 között végezte,
majd beiratkozott a szegedi egyetem bölcsészettudományi karára. Az 1927—1932-es évek kiváló professzorai
— Buday Árpád, Kogutowicz Károly, Sik Sándor, Erdélyi László, Horger Antal, Mészöly Gedeon, Mályusz Elemér,
Solymossy Sándor, Györffy István — előadásait hallgató polgári iskolai tanárjelölt
az egyetemi évek után Rákosligeten helyezkedett el.