RÉGÉSZET

         

A XIX. század nagy folyószabályozási, vasútépítési munkái során az éppen csak születőben lévő magyar múzeumokba hatalmas mennyiségű régészeti lelet áramlott be. Csak ehhez a nagyságrendhez hasonlíthatjuk az elmúlt 10-15 év autópálya építései során előkerült anyagok nagyságrendjét.

Gyakran teszik fel a kérdést: honnan tudják a régészek, hol kell ásni? Néha hallunk olyan véleményt is, hogy: miért  is kell ezeket kiásni? A nagyberuházásokat megelőzően – az örökségvédelmi törvényünk (2001. évi LXIV. törvény,  2005. LXXXIX. törvénnyel módosított)  által előírtan – meg kell bizonyosodni arról, hogy nem rejt-e régészeti értékeket a föld mélye? Csalhatatlan eszközeink ma még nincsenek e kérdés egzakt eldöntésére. Ezért a régészek sokféle információforrás felderítésével, összehasonlításával igyekeznek mind pontosabb képet alkotni előzetesen. Segítik őket ebben a kétszáz éve gyűjtött topográfiai ismeretek a lelőhelyekről, a légifotózás, a terepbejárási adatok és az egyre pontosabb geofizikai felmérési módszerek alkalmazása.

Amennyiben a terveken szereplő területen régészeti lelőhelyre bukkannak és nincs lehetőség a tervek módosítására, abban az esetben kerül sor a megelőző feltárásokra. Ennek költségei – szintén az örökségvédelmi törvény alapján – a midenkori beruházót terhelik. Az ásatásokból előkerülő leletek a feltárást végző múzeumok törzsanyagába kerülnek – így közös, állami vagyonunkat gyarapítják. A feltárások eredményeit kiállításokon, tudományos és népszerűsítő publikációkban teszik közzé a kutatók.

A régészek számára ez a feladatrendszer hatalmas kihívást és lehetőséget jelent egyszerre.  Olyan léptékű ásatások váltak lehetővé, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Egy-egy történeti korszakból több hektár nagyságú településeket, sok száz síros temetőket, illetve több százezres emlék-együtteseket eredményeztek e kutatások a legutóbbi időkben. A hatalmas felületű ásatások elvégzése ugyanakkor több szakembert, jobb infrastruktúrát, rengeteg új raktári helyet követel meg.

Építők és régészek közös érdeke, hogy a tudományos kutatás és tervezés-kivitelezés összehangoltan és minden fél számára átláthatóan, gyorsan legyen elvégezhető. Az évek során kialakult szakmai kapcsolatrendszer és az egyre pontosabban kidolgozott munkamódszerek biztosítják a sikeres együttműködést.

Az alábbiakban az M0 körgyűrű keleti szektorából előkerült régészeti lelőhelyekből és leletekből mutatunk be néhányat.

                                                                                                                 REZI KATÓ GÁBOR

régész, szakkoordinátor, Nemzeti Autópálya Zrt.

         

 

Ecser 7. számú lelőhely

A HELYSZÍN:

M0 nyomvonalszakasz 44+240-44+550 km szelvény

A FELTÁRT TERÜLET ADATAI:

87837 m2 területen 7920 objektum

ÁSATÁSVEZETŐ RÉGÉSZ:

Kövári Klára, Kulcsár Valéria, Mérai Dóra, Nagy Andrea, Pesty Kriszta, Voicsek Vanda               

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága:

www.pmmi.hu

AZ ÁSATÁS IDŐPONTJA:   2004. 05.- 2006.06.

  

 A RÉSZLETES FELTÁRÁS EREDMÉNYE IDE KATTINTVA OLVASHATÓ!

 

  A lelőhely madártávlatból

       A lelőhely részlete a humuszréteg eltávolítása után, a sűrűn elhelyezkedő objektumok kirajzolódó foltjával

Részlet a kibontott objektumokról a lelőhely déli feléről

 

                         

Kelta edényégető kemence                                                       Feltárt szarmata sír körárokkal   

                 

Feltárt szarmata temetkezés                                     Kőpakolásos szarmata sír feltárás közben

Római veret egy eltemetett szarmata férfi kardtokján

 

 

 

 

 

 

 

 

Szarmata nő gyöngyökkel hímzett ruhaaljának maradványa és a temetéskor mellé helyezett edény 

 

 

 

 

 

                

Földbe mélyített szarmata ház kemencével                                    Feltárt szarmata műhelykörzet  

                 

Gödörbe fektetett szarmata nő váza                                                                           Örlőkőpár

 

  

 Szarmata gödörből előkerült csontfésű                            Népvándorlás kori gödör vassarlókkal

 

   

 Aranyfülbevaló kora avar sírból                                           Légifelvétel az ásatás területéről

 

Ecser 6. számú lelőhely

A HELYSZÍN:

M0 nyomvonalszakasz 44+100-45+600 km szelvény. Ecser és Maglód Településektől és a Budapest-Szolnok vasútvonaltól délre, a környezetéből kiemelkedő domb keleti oldala.

A FELTÁRT TERÜLET ADATAI:

50000m2 területen  3300 objektum

ÁSATÁSVEZETŐ RÉGÉSZ:

Patay Róbert, Fekete Zoltán

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága: www.pmmi.hu

AZ ÁSATÁS IDŐPONTJA:   2004. 09.-2006.06.

 

A RÉSZLETES FELTÁRÁS EREDMÉNYE IDE KATTINTVA OLVASHATÓ!

         

A szarmata telep részletei feltárás közben                A rendkívül sűrű 5200 éves telep feltárása

 

       

      Szarvasmarha rézkori csontváza                              Badeni edénytöredékekkel kirakott aljú gödör

 

    

                       Szkíta gödörtemetkezés                                      Kelta cölöpszerkezetes ház

 

      

Szarmata gödörbe dobált és temetett emberek csontvázai      Krisztus - monogramos római mécses

Avar kőkemence egy malomkő töredékével

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecser 2. számú lelőhely

A HELYSZÍN:

M0 nyomvonalszakasz 45+780-45+900 km szelvény.

A FELTÁRT TERÜLET ADATAI:

8659 m2 területen  120 objektum

ÁSATÁSVEZETŐ RÉGÉSZ:

Rácz Tibor, Bodnár Katalin

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága: www.pmmi.hu

AZ ÁSATÁS IDŐPONTJA:  

2005.09.28-2006.06.15.

 

 

 

 A RÉSZLETES FELTÁRÁS EREDMÉNYE IDE KATTINTVA OLVASHATÓ!

   

                  Kelta urna pajzsdudorral                                      Zsugorított pózban eltemetett halott váza

 

Zsugorított pózban eltemetett halottak

 

Maglód 1. számú lelőhely 

 

A HELYSZÍN:

Domboldalon található, nyugatról Ecser, keletről Maglód, északon a két települést összekötő műút, délen a vasút határolja.

A FELTÁRT TERÜLET ADATAI:

823 objektum

ÁSATÁSVEZETŐ RÉGÉSZ:

Rácz Tibor

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága: www.pmmi.hu

AZ ÁSATÁS IDŐPONTJA:  

2005.06.27.- 11.22. és 2006 03.21.- 06.08.

 

 

A RÉSZLETES FELTÁRÁS EREDMÉNYE IDE KATTINTVA OLVASHATÓ!

      

Látkép a feltárásról                                                             Késő bronzkori urnasírok

   

Zsugorított vázas temetkezés                                                               Lócsontok egy tárológödörben

 

 M0 BP 06. számú lelőhely

A HELYSZÍN:

Budapest XVII.kerület, Rákoscsaba, Péceli út. Budapest közigazgatási határán, a Budapest-Kassa vasútvonal és a Rákos-patak déli oldalán, Közvetlenül a Péceli út É-i felén található.

A FELTÁRT TERÜLET ADATAI:

28100 m2 területen  2415 objektum

ÁSATÁSVEZETŐ RÉGÉSZ:

Korom Anita

Budapesti Történeti Múzeum : www.btm.hu

AZ ÁSATÁS IDŐPONTJA:  

2005-2006

 

 

A RÉSZLETES FELTÁRÁS EREDMÉNYE IDE KATTINTVA OLVASHATÓ!

A lelőhely légifelvételen

   

       Késő császárkori ház                              Csontfésű (Kr.u. 4-5. század)                Császárköri gödör

 

Késő császárkori gödör kutya- és embervázzal          kora bronzkori szimbolikus sír vagy edénydepó

 

M0 Bp 05/2. számú lelőhely

A HELYSZÍN:

Budapest XVII.kerület, Rákoscsaba, Major - hegy. Budapest és Pécel határában, a Rákos - pataktól északra emelkedő Major-hegy déli, lankás lejtője.

A FELTÁRT TERÜLET ADATAI:

Csaknem öt hektáros területen, 1600 objektum

ÁSATÁSVEZETŐ RÉGÉSZ:

Reményi László

Budapesti Történeti Múzeum : www.btm.hu

AZ ÁSATÁS IDŐPONTJA:  

2005.04.- 2006.05.

 

A RÉSZLETES FELTÁRÁS EREDMÉNYE IDE KATTINTVA OLVASHATÓ!

A lelőhely légifelvételen

 

                      Újkőkori oszlopvázas épület                     Késő rézkori rituális szarvasmarha temetkezés

Késő bronzkori edénylelet

M0 BP 05. számú  lelőhely

A HELYSZÍN:

Budapest XVII. kerület, Rákoscsaba, Major - hegy. Budapest határában, a Rákos - patakba északról érkező egyik É-D-i irányú mellékág keleti oldala, a Major-hegy DNy-i lejtője.

A FELTÁRT TERÜLET ADATAI:

23212 m2 területen, 205 objektum

ÁSATÁSVEZETŐ RÉGÉSZ:

 Virág Zsuzsanna

Budapesti Történeti Múzeum : www.btm.hu

AZ ÁSATÁS IDŐPONTJA:  

2004-2005

 

A RÉSZLETES FELTÁRÁS EREDMÉNYE IDE KATTINTVA OLVASHATÓ!

A lelőhely légi felvétele

     

    Középső-rézkori árokrendszer részlete                             Középső-rézkori árokrendszer részlete

Középső - rézkori sír

 

Nagytarcsa 14. számú lelőhely

A HELYSZÍN:

M0 nyomvonalszakasz 55+900-56+300 km szelvény. Nagytarcsa, Malomárok feletti dűlőben, a Szilas Patak meletti domboldalon

ÁSATÁSVEZETŐ RÉGÉSZ:

Kővári Klára

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága: www.pmmi.hu

AZ ÁSATÁS IDŐPONTJA:  

2005.09. - 2005. 10.

 

A RÉSZLETES FELTÁRÁS EREDMÉNYE IDE KATTINTVA OLVASHATÓ!

Földbe mélyített avar kori lakóház kőből épített kemencével     

 

 

 

 

 

 

 

                

                  Kemence többször megújított sütőfelülettel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avar kori kerámia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kora avar kori vas kés és szögletes vas csat