Rákosliget. Róm. kat. templom – Hősök szobra –Evangélikus templom – Kultúrház – Vasútállomás - Országzászló

rkosligetrmkattemplomhskszobraevanglikustemplomkultrhzvastllomsorszgzszl.jpg

Rákosliget. Róm. kat. templom – Hősök szobra –Evangélikus templom – Kultúrház – Vasútállomás - Országzászló Kiadta: Monostory utóda Kalántay, Budapest IX., Lónyay u.17. megírt, nem futott 1935-40. Erdős Renée Ház digitális adattára Eredeti: Voloncs Gábor