A rákosligeti ág. hitv. evangélikus templom. Sándy Gyula építész tervrajza.

arkosligetighitvevanglikustemplomsndygyulaptsztervrajza.jpg

A rákosligeti ág. hitv. evangélikus templom. Sándy Gyula építész tervrajza futott 1932. Postai bélyegzés: 1948. (?) Erdős Renée Ház digitális adattára Eredeti: Voloncs Gábor