Rákosliget sajtója, könyvkiadása

 

Rákosligeten kiadott periodikák:

1.) Rákosvidéki Hirlap
Rákosliget. Szerk. Békásy Lajos, Vészeli József. Nyom. Boros R. I. évf. Megj. vasárn. Évi ára 8 K, száma 20 f.

1911—1916. II—\ II. évf. A Rákosmenti községek társadalmi és közgazdasági érdekeit képviselő hetilap. Indult: 1910. jún. 19. Fel. szerk. és Kiadó: Békessy Lajos, 1914. ápr. 19-től szerk. Koháry Ödön, szept. 6-tól Füzessy Imre, ápr. 19-től egyúttal Kiadó is.
Nyomda: Boros-nyomda,
1915. ápr. 25-től Neuwald Illés Utódai. Bp. 2r.

2.) Baromfitenyésztés
Bp., 1903–1904, Rákosliget 1904–1905, Nagyvárad 1906–1908, Kolozsvár 1909–1911, Eperjes 1912

Hírdetés a Borászati Lapokban

3.) Turistaság és Alpinizmus
Kiadóhivatala Rákosliget XIX. utca 22. (Forrás: Erdély Honismereti Folyóirat 1915.) A kiadó ezen a címen 1915 november és 1917 novembere között működött.

 

4.) Rokkantak Lapja
Rákosliget. Baross-nyomda (elírás lehet? helyesen Boros - nyomda?). I. világháborús, úgynevezett hadtápterületen nyomtatott tábori újság. Forrás: Lukács József: Katonai Hírlapok az 1914 - 1918 . évi világháborúban. 1943.

5.) Evangélikus Őrálló
Nyíregyháza. 1911—1919. A II—XV. évf. Egyházi és társadalmi hetilap. A négy hazai evang. egyházkerület hivatalos közlönye, 1915-tól Egyházi és iskolai hetilap alcímmel.
Indult: 1904. dec. 15. Megjelenik hetenkint.
Felelős szerkesztő:. Geduly Henrik.
1911. áprilistól Noszkó István,Scholtz Ödön
Nyomda: Borbély Sámuel.
1911. aug.-tól Boros nyomda. Rákosliget. 4r

6.) Országos Vásári Lap. Landes Marktblatt
Bp. 1911—1914., 1918. III—VI. és XI. évf. A Magyarországi Vásári Iparcikk-Árusítók Ipartársulata hiv. közlönye. Ind. 1909. május 12. Megjelenik hetenkint. Felelős szerk. Weiner Lajos, 1918. júl. 1-től Englander Ferenc. Kiadó: Englander Ferenc.
Nyomda:
Uránia-nyomda, 1912. szept. 27-től.
Fogadó-nyomda 1914. márc. 2-től.
Boros-nyomda., Rákosliget. 2r.

7.) Rákosliget
Rákosliget. 1914. I. évf. 1—27. sz. Ind. 1914. jan. 1. (1914 január és július hónapokban jelent meg. Forrás: Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 6. 1686-1950 Kultúra (Budapest, 1969) ). Megjelenik hetenkint. Felelős szerk. és [Kiadó.] Kürschner Jakab, 1914. január 29-től Révay Gyula.
Nyomda: Boros-nyomda. 4r.
Kürschner Jakabot 1923-ban perbe fogták kommunista üzelmek vádjával.

8.) A Szovjet
Rákoscsaba. 1919. II. évf. 15—19. sz. jún. 1—30-ig.
Indult: (1918.) Megi. hetenként. Szerk. és kiadó. Woiticzky Gyula.
Nyomda: Boros-nyomda. Rákosliget. 2r

9.) Rákosliget 1905 ???

10.) Rákos Vidéke Társadalmi, közigazgatási és közgazdasági hetilap [különböző nyomda] 1901 - 1938.

11.) RÁKOSVIDÉKI FÜGGETLEN Hírlap. Rsz., Fővárosi ny. 1909-1911.
Kemény p. 249.

12.) RÁKOSKERESZTÚR és VIDÉKE. Bp., Krammer-Erhardt ny. 1903-1904. Társadalmi és közgazdasági közlöny. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

13.) RÁKOSPALOTAI HÍRLAP
Rákosliget, Rákoscsaba, Pécel és Rákoskeresztúr községek társadalmi, közgazdasági és kulturális érdekeit képviselő hetilap. Rákosliget.
Szerk. Békássy Lajos, Füzessy Imre.Rákosligeten kiadott könyvek:

Elek Ilona. Móricz Zsigmond stílusa és nyelve. Rákosliget: Boros Nyomda 1911.

Gál Józsa: KÁRMÁN JÓZSEF STÍLUSÁRÓL. Rákosliget 1911, Boros ny. 46 p.

Veress József: A karsztjelenségek és Magyarország karsztvidékei. Bölcsészdoktori értekezés. Rákosliget, [1918], Boros Nyomda.

Bodolay Géza: A Budapesti Ágostai Evangélikus Főgimnázium Arany János Körének betűrendes Könyvtárjegyzéke. Rákosliget, Boros nyomda. 1913.

 

Nyomdák Rákosligeten:

1.) Heifeld Jenő könyvnyomda 1931 - 1944 között működött.

Forrás: Nyomdász évkönyv és utikalauz 1943.

Heifeld Jenő (1889. 02.01. Domony - 1944 június Auschwitz) [Apja: Heifeld Sámuel, anyja: Schweitzer Rozália] nyomdász.

Általa nyomtatott könyvek:

KÖLTŐK ALBUMA. Huszonegy költő költeménye. A magyarországi fiatal költők verseiből összeáll. Virág Gellért. (Rákoscsaba), 1942, (Fel. kiadó Virág Gellért, Heifeld Jenő ny., Rákosliget). 28 p. 2 5 cm.
/A magyar költészet új mesterei. /
Bagó Dezső, Csendesné Kalinay Anna, [Dárdai Erzsébet] Komandingerné Dárdai Erzsébet, szamosi Fehér Ferenc, Kiss András, Kovács Jenő, Lakatos József, ifj.
Loschinger
József, ifj. Lukács István, Mikus Csömör Julianna, Pálffy Károly, Pintér Kálmán, bodrogi
Radies
József, Tóth Irén, virágszigeti Tündér Ilona, Veres András, csabai Villám István, Vioth István, Virág Gellért, Zoboki István, ifj. Zóka Győri József verseivel.

2.) Baross Nyomda 1911. (Ez azonos lehet a Boros Nyomdával ?) Forrás: http://typographia.oszk.hu/html_clavis/hun/press.php?kezd=b

3.) Boros Regina Nyomda 1910 - 1930 (Boros Ignácné sz.: Láng Regina izraelita 1879 (Eger) - ?. 1923-ban perbe fogták a Tanácsköztársaság idején tanusított magatartásáért kommunista üzelmekkel vádolva.)

4.) Boros Nyomda ?