Forrásanyagok gyűjteménye Rákosmente történetéből

A régi Rákosmente reprint képeslapokon a Honfoglalás 1100. évfordulójára

Albrecht Gyula: A régi Rákoshegy 1-2. Budapest 1997., 2008.

A közművelődés házai Budapesten I. Dr. Dombóvári Antal - Prém János: A Csekovszy Művelődési Ház története. Budapesti Művelődési Központ 2002. Módszertani Füzetek/ Különszám

Ballonyi László és Ballonyi Margit: A gyümölcsfák elballagnak Filács kiadó Budapest 2008.

Bartók János: Rákoskeresztúr története a kezdetektől 1800-ig. Sajtó alá rendezte: Bartók Albert, XVII. Kerületi Önkormányzat, Budapest 1994.

Bartók János: Rákoskeresztúr története Budapest 1974. Rákosmenti füzetek 2. szám

Bonta Mária Laura: Rákoscsaba-Újtelep kialakulása és története, Budapest 2004. Rákosmenti Helytörténeti Füzetek II. évfolyam 1. szám.

Brandtner, Paul Dr: Beitrag zur Geschichte der Transmigration inner- und oberöstereichischer Protestanten nach Ungarn: Iklad und Rakoskeresztur In: Sonderabruck aus den „Deutsczen Forschungen in Ungarn. Jahrgang IV. (1939.), Heft 1-2. Budapest 1939. Buchdruckerei F. Buschmanns Nachfolger, Budapest, IV., Molnár u. 37.

Budapest Helytörténeti Emlékkönyv IV., Szerkesztette: Gábriel Tibor Budapesti Honismereti Társaság Budapest 2008.

Budapest templomai Rákosmente XVII. kerület, Budapesti Városvédő Egyesület Templomtörténeti sorozat V., Budapest

Buskó Tibor László: A centrum-periféria relációk Budapest és Rákosvidék között (1872-1999) Tér és Társadalom 3-4.szám Budapest, 2001.

Die Ansiedlung der Deutschen in Keresztur, Deutsche Minderheitenselbsstverwaltung Budapest XVII. Bezirk, Dienes Diana, Budapest 1999.

Dombóvári Antal: Lengyel menekültek Rákoscsabán 1939-1945 Budapest 2006. Rákosmenti Helytörténeti Füzetek IV. évfolyam 2. szám.

Dombóvári Antal: Rákosliget története Budapest 2007. Rákosmenti Helytörténeti Füzetek V. évfolyam 1. szám.
Dr. Dombóvári Antal: Orvoslás a Rákosmentén Budapest 2003. Rákosmenti Helytörténeti Füzetek I. évfolyam 1. szám.

Dr. Dombóvári Antal – Dallos Zsuzsanna: A XVII. kerület története az 1848/49. évi szabadságharc bukásáig – Segédanyag a XVII. kerület helytörténetének tanításához I. kötet. (füzet!) – Budapest: (Budapest Főváros XVII. Kerületi Önkormányzat ?), 1993.

Dr. Dombóvári Antal - Dallos Zsuzsanna: A XVII. kerület története 1849-1939. Segédanyag a XVII. kerület helytörténetének tanításához. II. kötet 1994.

Dr. Dombóvári Antal - Dallos Zsuzsanna: A XVII. kerület története 1939-1949. Segédanyag a XVII. kerület helytörténetének tanításához. III. kötet 1995.

Dr. Dombóvári Antal: Rákosliget krónikája, 1899 - 1949 Tanulmányok Budapest múltjából XXX. 233 - 253. oldal

Dr. Dombóvári Csaba: Rákosligeti Polgári Kör

F. Szabó Géza: Pest-Pilis-Solt_ Kiskun Vármegye /Északi körzet ismertetője, Budapest 1931.

Gyöngyössy Márton: Országgyűlési és önkormányzati választások Rákosmentén (1920-1944) Budapest 2005.

Hódos Mária: Kétezren voltak Budapest 2006.

Képeskönyv Budapest XVII. kerülete Szöllősi Nagy András fotóin, Budapest 2002.

Kósa Pál Dr.: A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyház története Budapest 2007.

Lépes Imre: Rákosmente képzőművészeti élete Budapest, 2005.

Nagy Margit: Rákosmente története a római korban és a népvándorlás korában. In: Kézdi Nagy Géza, szerk.: Évszázadok a Rákosmentén... Bp.: XVII. Ker. Önkormányzat, 1996. p. 19–24.

Rákosliget térképe Openstreetmap

Rákosliget képeslapjai Postcard Hungaricana oldal

Rákosmenti Helytörténeti Füzetek III. évfolyam 1. szám.

Sinkovicsné Kalina Julianna: Rákoskeresztúr belső emlékei, földrajzi dűlőnevei Dózsa György Művelődési Központ. Budapest 1988.

Szánthó Géza: Rákoscsaba község leírása - régi és újkori ismertetése Rákoscsaba 1912.

Szanyi-Dombóvári-Ádám: Tanulmányok a Rákosmenti iskolák történetéből Budapest 2004. Rákosmenti Helytörténeti Füzetek II. évfolyam 2. szám.

Szanyi Dezső: Rákosliget első negyedszázada 1899-1924. Szakdolgozat 1995.

Kézdi Nagy Géza szerk.: Évszázadok a Rákosmentén XVII. Kerületi Önkormányzat, Budapest 1996.

Tóth Péter szerk.: Rákoskeresztúri emlékkönyv 2005., 2009.

Integrált Városfejlesztési Stratégia