Header image

Rákosliget bírói, jegyzői. Aláírások, pecsétnyomatok. Virilista névsor. RÁKOSLIGETI NEMZETI BIZOTTSÁG tagjai 1945.

 


 

 

 

 

virilisták

A képre mutatva a felugró ablakban
a rákosligeti virilista névsor olvaható
1914-ből.

 

Az 1945-ben alakult Nemzeti Bizottság tagjainak névsora:

RÁKOSLIGETI NEMZETI BIZOTTSÁG
Alpár Béla
Apagyi Andor
Babocsa Endre, dr.
Bánhegyi Jenő
Belényi Istvánné
Benárd Géza
Biró Béla
Buday Lajos
Csala László
Csép Lajos
Csertőy Gyula
Deák Vilmos
Dégi Jenő
Dévai (Dimák) Géza
Donáth Vilmos
Dosztán Józsefné
Galambos (Grosz) Marcell
Gyarmati János
Győrfi Aladár, dr.
Hámori Imre
Hellmann József
Hercz Tibor
Hollósi Lászlóné
Jávor Lajos

Jeszenszky Anna

Kalmár Tibor

Kelecsényi Ágoston
Keller Kálmán
Keresztúry István

Kluszka Ferenc

Kovacsik Dezső
Kováts Jánosné
Körmöczi László, dr.
Körösi Ferenc

Kulcsár Dezső

Kutny István
Lóránt Béla
Madarász György
Major János
Mészáros Sándor
Miskolczi Károly
Munár József
Nagy Kálmán, dr.
Nemes Károly
Oláh Kálmán

Orf István

Pápai Vince
Párák Ferenc
Pellérdi József

Petik Ferenc
Piedl Kornél
Puskás Imre
Schausek Ervinné

Simonovánszky Ödön

Soós
Eisner Ödön, dr.
Sümegi (Simek) Imre
Szapáry István

Széll Zsigmond

Szűcs Sándor

Tornai László

Vándorfi József
Végvári (Walch) Dénes
Virág Ádám

BUDAPESTI KÖZÉLETI NÉVMUTATÓ 1945-1950 (BUDAPESTI FŐVÁROS LEVÉLTÁRA KIADVÁNYAI Levéltári dokumentáció 4. BUDAPEST, 1980)

RÁKOSLIGETI NÉPFRONTBIZOTTSÁG
Balázs Imréné
Fekete József

Galambos (Grosz) Marcell
Keresztury István
Mészáros Lajos
Számadó Lajos
Tóth Imre

Forrás:BUDAPESTI KÖZÉLETI NÉVMUTATÓ 1945-1950 (BUDAPESTI FŐVÁROS LEVÉLTÁRA KIADVÁNYAI Levéltári dokumentáció 4. BUDAPEST, 1980)

A RÁKOSLIGETI ELÖLJÁRÓSÁG TAGJAI

Mészáros Lajosné

 Rákosliget bírói:


 
 
 

Szabó Endre
1907. július 1. -
1910. január 15.

 
Wernecke Frigyes
1910. január 15. -
1913. november 9.
 
Hackenberger László
1913. november 9. -
1914. július 22.
 
Major Mihály
1914. július 22. -
1915. június 27.

 
 
 
 
Sträle István
1915. június 27. -
1924. április 17.
 
Debreczeny István
1924. április 17. -

 

Szabó István
1924 - 1943

 
Munár József
1943 - 1945
 
 
 
Balázs István
1945 - 1948
 

Széli Zsigmond
1948 - 1950

 

Benárd Géza
1948
törvénybíró

 

 

Közigazgatási vezetők: jegyzők, főjegyzők

 
 
 

Bélley Géza
1900-1933.

 

Ribarich Rudolf
adóügyi jegyző
1912. december 30-

 
Hackenberger László
1913. november 9. -
1914. július 22.
 
Major Mihály
1914. július 22. -
1915. június 27.
 
 
 

Kádár Gyula
aljegyző

1923

 

dr. Rozsnyay Béla
helyettes jegyző
1935-1938

 

Szabó József
főjegyző
1938.

 

dr. Tóth Zoltán
aljegyző
1938
főjegyző
1939. január 27-től

 
 
 

Szávay Szavuj István
főjegyző
1935-ben botrányos módon mond le.

 

Csele László
jegyző
1944.

 

Balogh Kálmán
főjegyző
1947 - 1950

 

Csala László
1945
aljegyző, majd főjegyző

           

Dégi Jenő
1945
aljegyző

           

Aláírások:

 
 
 

Hillenbrad Móric
Rákosligeti templomépítő r.k. plébános.

 

Noszkó István
Evangélikus lelkész

 
Pajor Ákos
Evangélikus egyházfelügyelő
 
Paulányi Gábor
Evangélikus presbiter, iskolaigazgató

 

 

 
 
 

Apagyi Andor
iskolaigazgató

 

dr. Blum (Bakonyi) Lajos
orvos

 

Váczy István
építőmester
a rákosligeti evangélikus templom
egyik kivitelezője

 

Banó Dezső
a vöröskeszt rákosligeti
fiókjának pénztárnoka

 

 

 
 
 

Bajor Ferenc
a Tűzharcos Szövetség elnöke

 

Geyer H. Viktor
ev. egyházfelügyelő

 

Führinger Antal
építési vállalkozó, vendéglős

 
Maderspach Ferenc
gyógyszerész

Pecsétnyomatok:

 
 
 

A református egyház
pecsétnyomata 1928-ból

 

Evangélikus fiókegyház

 
Római katolikus egyház

 
Katolikus Nővédő Egylet
 
 
 
 

Rákosliget község pecsétnyomata

 

Az iskola pecsétnyomata

 
A rákosligeti Zenekör
pecsétnyomata

 
 
 
 
 

Rákosligeti "Hangya" szövetkezet

 

Juhász József
építőmester

 
Tóth Mihályné
kereskedő

 

Phoebus Villamos Művek
rákosligeti kirendeltsége pecsétje

 
 
 
 

A rákosligeti légoltalmi parancsnokság

   
Zsidó hitközség

 
Leányiskola 1929.


 
 
 
 

Rákosligeti Úszó Egyesület

 

Rákosligeti anyakönyvi kerület
1919. 03. 30.

 
Rákosliget direktóriuma
1919. 06. 11.

 

Rákosligeti Munkástanács
1919. 04. 14.

 
 
 

Vörösőr rajparancsnokság
1919.07.11.

 

Rákosligeti Állami Elemi Iskola
1919. 07. 26.

 
Rákosligeti Munkástanács
közellátási direktóriuma
1919. 06. 11.

 

Rákosligeti Általános Ipartestület

1920.


 


 

 

Rákosliget postai bélyegzőlenyomat

1916. november 7.

  


 

 

 

         

Hillebrand Móric Noszkó István Pajor Ákos Paulányi Gábor Bélley Géza Rákosligeti református egyház Evangélikus pecsét Római katolikus pecsétnyomat Községi pecsét Katolikus Nővédő Egyesület Iskola Dal és zenekör Levente pecsét Az 1914-es virilista névsor
Rákosligeti Hangyaszövetkezet Juhász József építőmester Tóth Mihályné kereskedő Légoltalmi parancsnokság bélyegzője Magyar Tűzharcos Szövetség Phoebus Villamosművek Zsidó pecsét leanyiskolapecset apagyi szabo